Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Rady Dyscyplin Naukowych : Rady Dyscyplin Naukowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rady Dyscyplin Naukowych
 

 Rady Dyscyplin Naukowych

 
Zgodnie z paragrafem 56 Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Rada Dyscypliny Naukowej jest organem właściwym do nadawania stopni naukowych w uczelni.

Kadencja Rady Dyscypliny Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.

W uczelni tworzy się następujące Rady Dyscyplin Naukowych, złożone z pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego:

1) Radę Naukową dyscypliny ekonomia i finanse
2) Radę Naukową dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
 

Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse – dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH  uchwała nr 3 Senatu SGH z 30 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości – prof. dr hab. Maria Aluchna – uchwała nr 4 Senatu SGH z 30 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji – dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGHuchwała nr 5 Senatu SGH z 30 września 2020 r.