Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Rady Dyscyplin Naukowych : Rady Dyscyplin Naukowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rady Dyscyplin Naukowych
 

 Rady Dyscyplin Naukowych

 
Zgodnie z paragrafem 56 Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Rada Dyscypliny Naukowej jest organem właściwym do nadawania stopni naukowych w uczelni.

Kadencja Rady Dyscypliny Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.

W uczelni tworzy się następujące Rady Dyscyplin Naukowych, złożone z pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego:

1) Radę Naukową dyscypliny ekonomia i finanse
2) Radę Naukową dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
 

Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse – prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk – uchwała nr 602 Senatu SGH z 20 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości - dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH – uchwała nr 603 Senatu SGH z 20 listopada 2019 r.