Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 SGH & CIMA Diploma in Management Accounting

 

SGH & CIMA DMA Specjalność międzykierunkowa o nazwie SGH & CIMA Diploma in Management Accounting (zwana dalej programem SGH & CIMA DMA) oferowana jest w dwóch wersjach programowych: tzw. finanse i rachunkowość i zarządzanie, ale skierowana jest do studentów studiów magisterskich studiujących na dowolnym kierunku studiów w SGH.

Programy te przedstawiają się jak niżej: 

 

Program SGH & CIMA DMA (wersja finanse i rachunkowość

​Sygnatura PrzedmiotySGH​ Punkty ECTS​ Moduł CIMA 
​22249 ​Rachunek kosztów / Cost Accounting ​3
P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza) - student otrzymuje zwolnienie
​22053 ​Rachunkowość zarządcza / Management Accounting ​3
​22209 ​Ekonomia menedżerska /  Managerial Economics        4,5​
​22246 ​Prawo finansowe i podatkowe / Financial and Tax Law 4,5 F1–  Financial reporting and taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki) - student otrzymuje zwolnienie
​22074 ​Zaawansowana rachunkowość finansowa / Advanced Financial Accounting ​4,5
23998​ ​Operacje przedsiębiorstw (Enterprises Operations, sylabus CIMA ​6 ​E1 – Organisational Managment (Zarządzanie organizacyjne)- student otrzymuje zwolnienie
​​​Po zrealizowaniu powyższego programu student składa w CIMA egzamin, który ma postać studium przypadku. Do egzaminu student może przystąpić w sesjach egzaminacyjnych CIMA, organizowanych 4 razy w roku. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności na poziomie DMA.

  

Program SGH & CIMA DMA (wersja zarządzanie

Sygnatura Przedmioty SGH​ ​Punkty ECTS
Moduł CIMA
​22147 ​Zarządzanie operacyjne / Operations Management ​3​E1 – Organisational Managment (Zarządzanie organizacyjne) - student otrzymuje zwolnienie
​22260 ​Zarządzanie kapitałem ludzkim / Human Capital Management ​3
​12092 ​Marketing międzynarodowy /International Marketing ​3
​12140 ​Zarządzanie w biznesie międzynarodowym / Management in International Business ​3
​23315
(nowa sygnatura
22438)
​Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie / Effective IT Management and Governance ​3
​22281 ​Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów / Management and Costing Accounting ​3
​P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza) - student otrzymuje zwolnienie
​22209 ​Ekonomia menedżerska / Managerial Economics ​4,5
​23999 ​Operacje finansowe (Financial Operations, sylabus CIMA) ​6 F1– Financial reporting and taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki) - student otrzymuje zwolnienie
Po zrealizowaniu powyższego programu student składa w CIMA egzamin, który ma postać studium przypadku. Do egzaminu student może przystąpić w sesjach egzaminacyjnych CIMA, organizowanych 4 razy w roku. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności na poziomie DMA.​​​ ​ ​ ​

 
Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat w programie SGH & CIMA DMA (wersja: finanse i rachunkowość oraz zarządzanie) dla studentów przystępujących do Programu od roku akademickiego 2016/2017.

 
Krok 1
 • Przed rejestracją zapoznaj się z regulaminem programu,
 • Przejdź przez wstępną rejestrację poprzez wirtualny dziekanat. Koniec rejestracji upływa z dniem 20.10.2017,
 • Poczekaj na potwierdzenie rejestracji ze strony CIMA oraz nadanie indywidualnego numeru ID CIMA (CIMA contact number), który otrzymasz drogą mailową. Mail z potwierdzeniem zostanie rozesłany po zamknięciu rejestracji na SGH.
 
 
 
Krok 2
 • Po uzyskaniu numeru ID CIMA (CIMA contact number), aktywuj swoje konto MYCIMA online (wypełniając swoje dane, podaj dokładnie te same dane jak podczas rejestracji do wirtualnego dziekanatu. Zmiana informacji, może spowodować błąd na stronie),
 • Ważne jest, abyś nie rejestrował się ponownie jako student CIMA, gdyż widniejesz już w systemie!
 • Po uzyskaniu hasła, skopiuj je (po rejestracji na swoje konto, będziesz mógł zmienić swoje hasło)
 • Wejdź na swoje konto MYCIMA używając swojego indywidualnego numeru ID i hasła.


Krok 3
Aby sfinalizować proces rekrutacji i rozpocząć udział w Programie CIMA na Uczelni, powinieneś dokonać opłaty w wysokości GBP77 do 1 grudnia 2017. 

Opłata za rejestrację jest jednorazowa i bezzwrotna i można ją wnieść za pomocą:
 • karty kredytowej lub debetowej wydanej przez VISA, MasterCard lub American Express (z możliwością płatności online) bezpośrednio poprzez konto My CIMA;
 • swojego konta PayPal
 • telefonicznie pod naszym brytyjskim numerem +44 (0) 20 8849 2251
 • usługi hotline 24/7 dostępnej pod numerem telefonu: +44 (0) 20 8602 0861. W automatycznym serwisie należy podać swój numer płatnika, który widnieje na zastawieniu finansowym, dostępnym po zalogowaniu na konto My CIMA.

Krok 4
 • Zarejestruj się na egzamin CIMA zewnętrzny (w postaci studium przypadku). Rejestracja odbywa się poprzez indywidualne konto MY CIMA. Pamiętaj, że podchodząc do egzaminu, należy posiadać status studenta SGH.
 • Egzamin zewnętrzny (w postaci studium przypadku) możesz zdawać w CIMA w 4 sesjach egzaminacyjnych CIMA w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.
 • W WD wybierz przedmiot „Operacje finansowe” o sygnaturze 23999 ( dla DMA wersja zarządzanie) lub przedmiot „Operacje finansowe” o sygnaturze 23998 (dla DMA wersja finanse i rachunkowość) pamiętając, że przedmioty te są uruchamiane tylko w semestrze letnim

 
Pamiętaj:
 • Do egzaminu w CIMA można podejść jedynie po uzyskaniu i opłacie zwolnień z przedmiotów wykazanych w programie (opłata za zwolnienia jest dokonywana w momencie ich nadania i wedle aktualnego cennika obowiązującego na dany okres. Opłaty mogą ulec niewielkiej zmianie w ciągu roku akademickiego. Aktualny cennik opłat CIMA: http://www.cimaglobal.com/Studying/plan/student-fees​/ (wybieramy dla Polski Tier 2).
 • Zwolnienia wystawiane są po weryfikacji przesłanych przez Ciebie w określonym trybie czasowym potwierdzeń uzyskania pozytywnych ocen z egzaminów złożonych w SGH. O przypisaniu zwolnień do ID studenta, CIMA wyśle mailowe powiadomienie i po tym fakcie należy dokonać odpowiednich płatności.
 • Opłaty należy wnosić poprzez konto w zakładce Settle my account.(3x82 GBP=246 GBP)
 • Opłata za egzamin w CIMA, to koszt 134 GBP
 • Certyfikaty CIMA będą wystawiane 2 razy do roku, po zakończeniu semestru.
 • Aby otrzymać dyplom CIMA, należy spełnić poniższe warunki:
 
             - Zaliczyć w SGH wszystkie przedmioty uprawniające do zwolnień w CIMA,
- Opłacić w CIMA w wyznaczonym terminie zwolnienia za poszczególne moduły. Jeżeli egzamin zewnętrzny nie zostanie zaliczony podczas Twoich studiów magisterskich, zwolnienia nie zostaną przypisane na Twoje konto studenta CIMA.
 
             - Podchodząc do egzaminu zewnętrznego CIMA, posiadać status studenta SGH II stopnia.
 • Przygotuj się do egzaminu! Wykorzystaj nasze darmowe pomoce naukowe. Skorzystaj z naszej platformy z darmowymi materiałami do nauki na CIMAconnect.
 
 
 
Co dalej?
 • Przystąp do następnego etapu programu: SGH & CIMA ADMA lub kontynuuj kwalifikację CIMA indywidualnie i dołącz do grona wybitnych członków CIMA.
 • Bądź na bieżąco i sprawdzaj aktualności odnośnie programu, także na stronie CIMA Poland i naszym funpagu CIMA Polska.
​             - posługuj się tytułem CIMA​ – zasługujesz na niego!
 
Kontynuując naukę w CIMA i zdobywając kolejne stopnie kwalifikacji, otrzymasz tytuł ACMA (członka CIMA), ale także CGMA (Chartered Global Management Accountant), oznacza to, że Twoje umiejętności są rozpoznawalne i cenione globalnie w świecie biznesu.
 
Regulamin 
udziału studentów SGH w programie 
specjalności międzykierunkowej SGH & CIMA Diploma in Management Accounting
realizowanej w ramach studiów drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:
 
 
 1. Specjalność międzykierunkowa o nazwie SGH & CIMA Diploma in Management Accounting (zwana dalej programem SGH & CIMA DMA) oferowana jest w dwóch wersjach programowych: tzw. fir i zarządzanie, ale skierowana jest do studentów studiów magisterskich studiujących na dowolnym kierunku studiów w SGH. .
 2. Program SGH & CIMA DMA obejmuje ściśle określone przedmioty (realizowane w języku polskim lub w języku angielskim).
 3. Absolwenci programu SGH & CIMA DMA – po spełnieniu warunków wymienionych poniżej – uzyskują CIMA Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA.
 4. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA DMA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie w CIMA, w trybie podanym przez koordynatora programu ze strony SGH.
 5. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA DMA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie, po otrzymaniu - od koordynatora programu ze strony SGH - potwierdzenia faktu rejestracji w SGH, student zostaje zarejestrowany w CIMA, w trybie przedstawionym mu uprzednio przez koordynatora programu ze strony SGH, wcześniej uzgodnionym z CIMA. Po zamknięciu rejestracji, studenci zostaną zarejestrowani w CIMA, o czym zostaną poinformowani mailowo. 
 6. Rejestracja studenta w CIMA odbywa się bez udziału SGH,  w oparciu o arkusz rejestracyjny CIMA i następuje po wniesieniu przez studenta opłaty rejestracyjnej na rzecz CIMA.
 7. Student uczestniczący w programie SGH & CIMA DMA posiada takie same prawa i obowiązki jak inni studenci SGH. Warunkiem uzyskania CIMA Diploma in Management Accounting jest: zaliczyć w SGH wszystkie przedmioty uprawniające do zwolnień w CIMA, opłacić w CIMA w wyznaczonym terminie zwolnienia za poszczególne moduły (jeżeli egzamin zewnętrzny nie zostanie zaliczony podczas Twoich studiów magisterskich, zwolnienia nie zostaną przypisane na Twoje konto studenta CIMA. (Opłata za zwolnienia jest dokonywana w momencie ich nadania i wedle aktualnego cennika obowiązującego na dany okres. Opłaty mogą ulec niewielkiej zmianie w ciągu roku akademickiego. Aktualny cennik opłat CIMA: https://www.cimaglobal.com/Studying/plan/student-fees/ (wybieramy dla Polski Tier 2)
 8. Podchodząc do egzaminu zewnętrznego w CIMA (w postaci studium przypadku, tzw.  Operational Case Study), posiadać status studenta SGH II stopnia.
 9. W przypadku, gdy liczba studentów zarejestrowanych do programu SGH & CIMA DMA będzie niższa niż 15, program nie zostanie uruchomiony.
 10. Student biorący udział w programie SGH & CIMA DMA jest zwolniony z subskrypcji rocznej w pierwszym roku uczestnictwa w programie. Po tym okresie, subskrypcja roczna zostanie mu naliczona według aktualnego cennika na stronie CIMA. Brak opłaty spowoduje wykluczenie z programu oraz z listy aktywnych studentów CIMA.
 
 

 MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

 
SGHlogoCMYK-01.png
W sprawach programowych w SGH:

dr Magdalena Giedroyć
mgiedr@sgh.waw.pl
konsultacje: w Instytucie Rachunkowości (p. 6/1 bud. C

logotyp_cima.jpg


W sprawach finansowych i egzaminów w CIMA:


CIMA Poland
ul. Złota 59
budynek Skylight, 11 piętro
00-120 Warszawa
poland@cimaglobal.com
+48 22 222 1990