Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 SGH & CIMA Certificate in Business Accounting (CBA)

 

Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat w programie SGH & CIMA CBA dla studentów przystępujących do Programu od roku akademickiego 2016/2017.Sygnatura

Przedmioty SGH​

Punkty ECTS

Moduł CIMA
 
11056​ Rachunkowość /Accounting ​4 ​BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej (Fundamentals of Financial Accounting) - student otrzymuje zwolnienie
 
11058 ​Statystyka / Statistics ​7
​12119 ​Matematyka finansowa / Mathematics of Finance ​3
​11046 ​Makroekonomia I / Macroeconomics I ​6
BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics) student otrzymuje zwolnienie
​11047 ​Makroekonomia II / Macroeconomics II ​4,5
​11050 ​Mikroekonomia I / Microeconomics I ​6
​11051 ​Mikroekonomia II / Microeconomics II ​5
​11054 ​Podstawy prawa / Basic of Law ​4 ​BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa w biznesie (Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Law) student otrzymuje zwolnienie​
​13211 ​Etyka w biznesie / Business Ethics ​1,5
13999 ​Podstawy rachunkowości zarządczej (sylabus CIMA) –Egzamin w języku angielskim zdawany według standardu CIMA ​5 ​BA2- Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting)
Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania podczas realizowania toku studiów na SGH. Egzamin komputerowy w języku angielskim, dostępny przez cały rok.
 
Krok 1
 • Przed rejestracją zapoznaj się z regulaminem programu
 • Przejdź przez wstępną rejestrację poprzez wirtualny dziekanat. Koniec rejestracji upływa z dniem 20.10.2017.
 • Poczekaj na potwierdzenie rejestracji ze strony CIMA oraz nadanie indywidualnego numeru ID CIMA (CIMA contact number), który otrzymasz drogą mailową. Mail z potwierdzeniem zostanie rozesłany po zamknięciu rejestracji na SGH.
   
 
Krok 2
 • Po uzyskaniu numeru ID CIMA (CIMA contact number), aktywuj swoje konto MYCIMA online​ (wypełniając swoje dane, podaj dokładnie te same dane jak podczas rejestracji do wirtualnego dziekanatu. Zmiana informacji, może spowodować błąd na stronie), 
 • Ważne jest, abyś nie rejestrował się ponownie jako student CIMA, gdyż widniejesz już w systemie! 
 • Po uzyskaniu hasła, skopiuj je (po rejestracji na swoje konto, będziesz mógł zmienić swoje hasło) 
 • Wejdź na swoje konto MYCIMA używając swojego indywidualnego numeru ID i hasła.
 
 
CIMA_account.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Krok 3
 
Wnieś opłatę rejestracyjną w wysokości 77 GBP (opłata za rejestrację jest jednorazowa i bezzwrotna) do 1.12.2017. Opłatę można wnieść za pomocą karty kredytowej lub debetowej (z możliwością płatności online) na indywidualnym koncie MYCIMA. Jeżeli jednak wolisz dokonać płatności w inny sposób, możesz wnieść opłatę kontaktując się telefonicznie z naszą centralą w Londynie pod numerem +44 (0)20 8849 2251 lub korzystając z naszej usługi hotline 24/7 dostępnej pod numerem telefonu: +44 (0) 20 8602 0861. W automatycznym serwisie należy podać swój numer płatnika, który widnieje na zastawieniu finansowym, dostępnym po zalogowaniu na konto MyCIMA.
 
 
Krok 4
 • Zarejestruj się na egzamin zewnętrzny CIMA (BA2). Znajdź swoje najbliższe centrum egzaminacyjne i zarejestruj się na egzamin przez wyszukiwarkę Pearson VUE. Zdaj egzamin posiadając status studenta SGH I stopnia. Egzaminy komputerowe CIMA są dostępne przez cały rok. 
 • Wnieś opłatę za zwolnienia z modułów BA1, BA3, BA4. Opłaty należy dokonać poprzez konto w zakładce Settle my account. O zamieszczeniu zwolnień na Twoim koncie, zostaniesz poinformowany mailowo.
 • W WD wybierz przedmiot „Podstawy rachunkowości zarządczej” o sygnaturze 13999 pamiętając, że przedmiot ten jest uruchamiany tylko w semestrze letnim.
Student biorący udział w programie SGH & CIMA CBA jest zwolniony z subskrypcji rocznej na cały okres uczestnictwa w programie. Po zakończeniu programu, subskrypcja roczną zostanie mu naliczona według aktualnego cennika na stronie CIMA.
 • ​Certyfikaty CIMA będą wystawiane 2 razy do roku. Koordynator programu z wnioskiem o wydanie certyfikatu występuje do CIMA po zakończeniu każdego semestru danego roku akademickiego. 

Aby otrzymać certyfikat, należy spełnić poszczególne warunki:
 
 
- Zaliczyć w SGH wszystkie przedmioty uprawniające do zwolnień w CIMA,  
 
- Opłacić w CIMA w wyznaczonym terminie zwolnienia za poszczególne moduły. Jeżeli egzamin zewnętrzny nie zostanie zaliczony podczas Twoich studiów licencjackich, zwolnienia nie zostaną przypisane na Twoje konto studenta CIMA.
 
- Podchodząc do egzaminu zewnętrznego CIMA, posiadać status studenta SGH I stopnia.
 • Przygotuj się do egzaminu! Wykorzystaj nasze darmowe pomoce naukowe. Skorzystaj z naszej platformy z darmowymi materiałami do nauki na CIMAconnect.
 
 
 
Co dalej?
 • Przystąp do następnego etapu programu: SGH & CIMA DMA lub kontynuuj kwalifikację CIMA indywidualnie i dołącz do grona wybitnych członków CIMA. 
 • Bądź na bieżąco i sprawdzaj aktualności odnośnie programu, także na stronie CIMA Poland i naszym fanpagu CIMA Polska. 
 • Posługuj się tytułem CIMA – zasługujesz na niego!
 
Kontynuując naukę w CIMA i zdobywając kolejne stopnie kwalifikacji, otrzymasz tytuł ACMA (członka CIMA), ale także CGMA (Chartered Global Management Accountant), oznacza to, że Twoje umiejętności są rozpoznawalne i cenione globalnie w świecie biznesu.
 

Regulamin 
udziału studentów SGH w programie 
specjalności międzykierunkowej SGH & CIMA Certificate in Business Accounting
realizowanej w ramach studiów pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:
 

1... Specjalność międzykierunkowa o nazwie SGH & CIMA Certificate in Business Accounting (zwana dalej programem SGH & CIMA CBA) skierowana jest do studentów studiów pierwszego stopnia, zwłaszcza osób studiujących na kierunkach finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.
 
2. Program SGH & CIMA CBA obejmuje przedmioty wymienione w sylabusie (realizowane w języku polskim lub w języku angielskim).
 
3. Absolwenci programu SGH & CIMA CBA – po spełnieniu warunków wymienionych poniżej – uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA.
 
4. Do udziału w programie SGH & CIMA CBA uprawnieni są studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów licencjackich w SGH.
 
5. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA CBA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, 
 
a następnie, po otrzymaniu - od koordynatora programu ze strony SGH - potwierdzenia faktu rejestracji w SGH, student zostaje zarejestrowany w CIMA, w trybie przedstawionym mu uprzednio przez koordynatora programu ze strony SGH, wcześniej uzgodnionym z CIMA. Po zamknięciu rejestracji, studenci zostaną zarejestrowani w CIMA o czym zostaną poinformowani mailowo. 
 
6. Rejestracja studenta w CIMA odbywa się bez udziału SGH,  w oparciu o arkusz rejestracyjny CIMA i następuje po wniesieniu przez studenta opłaty rejestracyjnej na rzecz CIMA.
 
7. Po dopełnieniu rejestracji w CIMA, student SGH uzyskuje status studenta CIMA, z którym wiążą się uprawnienia prezentowane na stronie: www.cimaglobal.com.
 
8. Student uczestniczący w programie SGH & CIMA CBA posiada takie same prawa i obowiązki jak inni studenci SGH.
 
9. Warunkiem uzyskania Certificate in Business Accounting jest: 
 
a) zrealizowanie w trakcie studiów licencjackich w SGH programu określonego w punkcie 2, 
b) zdanie standaryzowanego przez CIMA egzaminu w języku angielskim: BA2 Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting) przed ukończeniem studiów licencjackich w SGH
c) wniesienie stosownych opłat za egzamin BA2 oraz zwolnienie z egzaminów BA1, BA3, BA4,
d) zgłoszenie (poprzez koordynatora programu ze strony SGH) do dziekana Studium Licencjackiego (wraz ze stosownym udokumentowaniem) faktu zdania egzaminu BA2 najpóźniej w ostatnim semestrze studiów i uiszczenie wszelkich opłat w CIMA.
 
10. Student przystępuje do egzaminu BA2 Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting) po wniesieniu opłaty podczas rejestracji na ten egzamin. 
 
11. Student za zdany egzamin BA2 uzyskuje w SGH 5 punktów ECTS i uwzględnia je w wymaganiach punktowych dla danego semestru studiów.
 
12. Student, który nie zdał egzaminu BA2 przed terminem ukończenia studiów pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej, nie otrzymuje żadnego dokumentu potwierdzającego udział w/w programie, natomiast przedmioty wymienione w programie tej specjalności i zdane w SGH są mu wliczane do programu studiów zrealizowanego w Uczelni.
 
13. W przypadku, gdy liczba studentów zarejestrowanych do programu SGH & CIMA CBA będzie niższa niż 15, program nie zostanie uruchomiony.
14. Student biorący udział w programie SGH & CIMA CBA jest zwolniony z subskrypcji rocznej na cały okres uczestnictwa w programie. Po zakończeniu programu, subskrypcja roczna zostanie mu naliczona według aktualnego cennika na stronie CIMA.

 
 

 Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

 
SGHlogoCMYK-01.png

W sprawach programowych w SGH:

 
dr Magdalena Giedroyć
mgiedr@sgh.waw.pl
konsultacje: w Instytucie Rachunkowości (p. 6/1 bud. C)

logotyp_cima.jpg


W sprawach finansowych i egzaminów w CIMA:CIMA Poland
ul. Złota 59
budynek Skylight, 11 piętro
00-120 Warszawa
poland@cimaglobal.com
+48 22 222 1990