Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
CIMA : Advanced Diploma in Management Accounting
 

 SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (ADMA)

 

Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat w programie SGH & CIMA ADMA dla studentów przystępujących do Programu od roku akademickiego 2017/2018.

 

Specjalność międzykierunkowa o nazwie SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (zwana dalej programem SGH & CIMA ADMA) skierowana jest do studentów studiów magisterskich studiujących na dowolnym kierunku studiów, ale już posiadających CIMA Diploma in Management Accounting.

 

Program SGH & CIMA ADMA 


Sygnatura

Pzedmioty SGH

Punkty ECTS

​Moduł CIMA 
 
​22249 ​Rachunek kosztów / Cost Accounting ​3
P2 – Performance Management
(Zarządzanie wydajnością) - student otrzymuje zwolnienie
​22053 ​Rachunkowość zarządcza / Management Accounting​ ​3
​22209 ​Ekonomia menedżerska /  Managerial Economics ​4,5
​23997 ​Zarządzanie przedsiębiorstwem (Enterprises Management, sylabus CIMA) – Egzamin w języku angielskim zdawany według standardu CIMA ​6 ​E2– Enterprise Management
(Zarządzanie przedsiębiorstwem) student otrzymuje zwolnienie
​23996 ​Zarządzanie finansowe  (Financial Management, sylabus CIMA) – Egzamin w języku angielskim zdawany według standardu CIMA ​6 ​F2 – Financial Management
(Zarządzanie finansowe) 
Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania podczas realizowania toku studiów na SGH. Egzamin komputerowy w języku angielskim, dostępny przez cały rok.
Po zrealizowaniu powyższego programu student składa w CIMA egzamin, który ma postać studium przypadku (tak zwany Management le​vel case study). Do egzaminu student może przystąpić w sesjach egzaminacyjnych CIMA, organizowanych 4 razy w roku. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności na poziomie ADMA.​​​​​ ​ ​ ​
  

 
Regulamin 
udziału studentów SGH w programie specjalności międzykierunkowej 
SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting
realizowanej w ramach studiów drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:
 
  1. Specjalność międzykierunkowa o nazwie SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (zwana dalej programem SGH & CIMA ADMA) skierowana jest do studentów studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość posiadających CIMA Diploma in Management Accounting.
  2. Program SGH & CIMA ADMA obejmuje przedmioty wymienione w sylabusie (realizowane w języku polskim lub w języku angielskim).
  3. Absolwenci programu SGH & CIMA ADMA – po spełnieniu warunków wymienionych poniżej – uzyskują CIMA Advanced Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA.
  4. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA DMA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie w CIMA, w trybie podanym przez koordynatora programu ze strony SGH.
  5. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA ADMA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie, po otrzymaniu - od koordynatora programu ze strony SGH - potwierdzenia faktu rejestracji w SGH, student zostaje zarejestrowany w CIMA, w trybie przedstawionym mu uprzednio przez koordynatora programu ze strony SGH, wcześniej uzgodnionym z CIMA. Po zamknięciu rejestracji, studenci zostaną zarejestrowani w CIMA, o czym zostaną poinformowani mailowo
  6. Rejestracja studenta w CIMA odbywa się bez udziału SGH,  w oparciu o arkusz rejestracyjny CIMA i następuje po wniesieniu przez studenta opłaty rejestracyjnej na rzecz CIMA.
  7. Student uczestniczący w programie SGH & CIMA ADMA posiada takie same prawa i obowiązki jak inni studenci SGH.
  8. Warunkiem uzyskania CIMA Advanced Diploma in Management Accounting jest: zaliczyć w SGH wszystkie przedmioty uprawniające do zwolnień w CIMA, opłacić w CIMA w wyznaczonym terminie zwolnienia za poszczególne moduły (jeżeli egzamin zewnętrzny nie zostanie zaliczony podczas Twoich studiów magisterskich, zwolnienia nie zostaną przypisane na Twoje konto studenta CIMA), podchodząc do egzaminu zewnętrznego CIMA (w postaci studium przypadku do zdania zewnętrznie Management level case study), posiadać status studenta SGH II stopnia. Opłata za zwolnienia jest dokonywana w momencie ich nadania i wedle aktualnego cennika obowiązującego na dany okres. Opłaty mogą ulec niewielkiej zmianie w ciągu roku akademickiego. Aktualny cennik CIMA: https://www.cimaglobal.com/Studying/plan/student-fees/)
  9. W przypadku, gdy liczba studentów zarejestrowanych do programu SGH & CIMA ADMA będzie niższa niż 15, program nie zostanie uruchomiony.
  10. Student biorący udział w programie SGH & CIMA ADMA jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za subskrypcję roczną w wysokości 108GBP (opłata ta może ulec niewielkiej rokrocznej zmianie). Brak opłaty spowoduje wykluczenie z programu oraz z listy aktywnych studentów CIMA.
 
 

 MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

 
​​
SGHlogoCMYK-01.png
W sprawach programowych w SGH:
dr Magdalena Giedroyć
mgiedr@sgh.waw.pl
konsultacje: w Instytucie Rachunkowości (p. 6/1 bud. C)


logotyp_cima.jpg


W sprawach finansowych i egzaminów w CIMA:


CIMA Poland
ul. Złota 59
budynek Skylight, 11 piętro
00-120 Warszawa
poland@cimaglobal.com
+48 22 222 1990