Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Niepełnosprawni : Wiadomości, ogłoszenia
Uczelnia - Niepełnosprawni - Aktualności
 

 Wiadomości, ogłoszenia

 

 


Wsparcie dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia lub osób, które ukończyły studia nie później niż 5 lat temu oraz posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Obecna sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Być może jakimś rozwiązaniem jest udział w projekcie wspierającym Was na rynku pracy w ramach programu Absolwent. Poniżej przykładowa oferta takiego projektu – „Twoja Nowa Praca” realizowane przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia.

W ramach projektu można otrzymać:

 • Płatny staż
 • Bon na szkolenia
 • Stypendium motywacyjne
 • Szkolenia wyjazdowe
 • Bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego i psychologa

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/129574817083483/videos/349365982828119

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nauka bez Barier – baner.jpg  Fundacja Neuron+, działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością, zaprosza do udziału w ogólnopolskim projekcie Nauka bez Barier, realizowanym
pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zadaniem projektu jest wspieranie dostępności nauki i szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnością – m.in. propagowanie idei likwidacji barier, zachęcenie uczelni wyższych do rozszerzania swojej oferty edukacyjnej i naukowej dla osób z niepełnosprawnością, czy aktywizacja osób niepełnosprawnych do korzystania z ofert nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo ne stronie www.naukabezbarier.pl. Zachęcamy serdecznie do rejestracji w serwisie, który stanowi informacyjno edukacyjną platformę będącą miejscem spotkań dla osób z niepełnosprawnością, środowisk akademickich oraz sektora biznesu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie absolwentów, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Nasz projekt jest dedykowany osobom, kończącym studia w tym roku oraz absolwentom z lat ubiegłych, którzy chcieliby skorzystać z profesjonalnego wsparcia w rozpoczęciu kariery zawodowej.  Nasza organizacja od lat z sukcesem zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami. W ramach wspomnianego projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy oraz staże zawodowe, dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego uczestnika i uczestniczki. Zainteresowane osoby bardzo prosimy o kontakt mailowy pod adresem staz.warszawa@firr.org.pl


FIRR – Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III – plakat.pdfFIRR – Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III – plakat.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rusza nabór do Młodzieżowa_rada_klimatycza.jpgpierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu.


Członkowie tego nowego organu doradczego ministra klimatu będą opiniować sprawy objęte działami administracji rządowej klimat i energia.


Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (22 kwietnia 2020 r.) ukończyły 13 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do Ministerstwa Klimatu.

Na zgłoszenia czekamy do 29 maja. Więcej informacji w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej.


Młodzieżowa_rada_klimatyczna_plakat.jpgMłodzieżowa Rada Klimatyczna – plakat.jpg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja Sustinae realizuje projekt „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”, który adresowany jest do studentów i absolwentów szkół wyższych.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:
 1. Z orzeczeniem o niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany, znaczny).
 2. W przedziale wiekowym: kobiety 18–60 lat, mężczyźni 18–65 lat.
 3. Z woj. mazowieckiego (ważne, aby osoby mogły dojechać do miejsca, gdzie będą odbywały staż i były dyspozycyjne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ministerstw, tj.  7.30–17.00).
 4. Nie uczestniczące w innych projektach unijnych czy PFRONowskich.
 5. Nie pracujące (dotyczy także umów zlecenia i o dzieło).

 Fundacja Sustinae – Czas na Staż – plakat.pngFundacja Sustinae – Czas na Staż – plakat.png

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi w chwili obecnej dwa projekty skierowane do osób z orzeczoną niepełnosprawnością:
 

 

Informacje do projektu – Staże zawodowe w ramach konkursu – Stażysta Plus.pdfInformacje do projektu – Staże zawodowe w ramach konkursu – Stażysta Plus.pdf

 

 

Informacje w ramach programu – Absolwent.pdfInformacje w ramach programu – Absolwent.pdf

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki letnie w Citi Solutions Center Poland
 
Szanowni Państwo,
Citi Solutions Center Poland rozpoczyna rekrutację na Program Praktyk Letnich 2020. Wszelkie szczegóły związane z programem znajdą Państwo w poniższych linkach.
 
Warszawa
 
Olsztyn
 
 
W przypadku pytań, w imieniu disAbility Network CSC Poland, serdecznie zapraszam do kontaktu.
 
Piotr Borkowski
tel.: +48 22 148 35 55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomocnym narzędziem dla osób z niepełnosprawnościami – które chcą wejść na rynek pracy – jest uruchomiony przez PFRON system SOW (System Obsługi Wsparcia), który dostarcza informacji o rodzajach wsparcia PFRON na platformie i jednocześnie stwarza możliwość aplikowania o dofinansowanie ze środków PFRON w formie elektronicznej.
Narzędzie stworzone przez PFRON ma wyeliminować konieczność osobistej wizyty osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w jednostkach samorządowych, które dystrybuują pomoc. Nowoczesna platforma informatyczna umożliwia tym osobom składanie wniosków w formie elektronicznej i ubieganie się o dofinansowanie ze środków PFRON online. Osoba wnioskująca może złożyć wniosek przez internet i podpisać umowę z użyciem podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Z drugiej strony platforma SOW to źródło informacji o wszystkich dostępnych programach i formach wsparcia, również tych dotyczących aktywizacji zawodowej.
Do tej pory osoby niepełnosprawne, żeby uzyskać tę pomoc, musiały się wybierać do urzędów powiatowych, stać w kolejkach. Platforma elektroniczna umożliwia złożenie takiego wniosku poprzez internet o dowolnej porze. Osoba niepełnosprawna może to zrobić z domu, bez pomocy pośredników, może dołączyć do wniosku również skany niezbędnych dokumentów.
SOW w bardzo istotny sposób zmienia życie beneficjentów. Beneficjenci mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej, prowadzić korespondencję elektroniczną z daną jednostką samorządu terytorialnego, zawierać umowę na dofinansowanie z tą jednostką, a następnie – w trakcie realizacji tej umowy – także rozliczać dofinansowanie.
Z SOW będą mogły skorzystać nawet osoby wykluczone cyfrowo, bo PFRON przekaże około 1,5 tysiąca tabletów pracownikom socjalnym w całej Polsce, którzy będą pełnić funkcję mobilnych asystentów i pomagać w korzystaniu z platformy osobom bez dostępu do internetu. Fundusz uruchomił też specjalną infolinię, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać wsparcie w wykorzystaniu systemu i pełną informację.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
 
     DZIAŁ SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 
Uwaga! Propozycja pracy
Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych SGH poszukuje osób, które chciałyby podjąć się pełnienia funkcji asystenta wspomagającego studenta z niepełnosprawnością.
 
Zakres obowiązków asystenta może obejmować wszystkie wymienione poniżej czynności lub tylko niektóre wybrane z nich:
 1. Pomoc przy poruszaniu się na terenie SGH (wewnątrz i na zewnątrz obiektów).
 2. Sporządzanie notatek z zajęć.
 3. Inne uzgodnione czynności.
Praca asystenta wspomagającego będzie odbywać się na podstawie umowy zlecenia pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a zainteresowaną osobą. Wynagrodzenie za pracę zostanie ustalone z zastosowaniem stawki godzinowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji i ustalenia warunków pracy prosimy zainteresowanych o kontaktowanie się z pracownikami Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych SGH (poniedziałek – piątek, w godz. 09.00-15.00).
 
Kontakt:
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
budynek G, pokój 304
tel. 22 564 9463, 22 564 9902
e-mail: dson@sgh.waw.pl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKTYWNY ABSOLWENT

Projekt realizowany przez Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych, współfinansowany ze środków PFRON i skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
 • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

 Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo i coaching.

 Osoby zainteresowane powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

  Zaproszenie.pdfZaproszenie.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
fundacja szansa dla niewidomych.jpg
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywna Warszawa +” współfinansowanym ze środków m.st. Warszawy. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością wzroku, ich rodzin oraz opiekunów zamieszkałych na terenie Warszawy. W ramach projektu utworzony został stały punkt wsparcia, w którym mogą Państwo otrzymać bezpłatne porady z zakresu podstawowej rehabilitacji, a także pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu specjalistycznego czy też wypełnianiu urzędowych dokumentów. Oferujemy także usługi osobistych trenerów samodzielności, którzy pomogą Państwu w załatwianiu spraw poza miejscem zamieszkania.
Ponadto w ramach projektu bezpłatnie można wziąć udział w zajęciach sportowych, wokalnych, samoobrony,  manualnych, warsztatach z wizażu oraz rozwoju osobistego. Dla uczestników projektu dostępne będą także porady specjalistów m.in. prawnika, doradcy zawodowego czy psychologa.
W trakcie trwania projektu dla uczestników zorganizowane zostaną także ciekawe wydarzenia integrujące.
Po więcej informacji lub w celu zgłoszenia udziału zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 635 10 60 lub na adres e-mail: aktywna.warszawa@szansadlaniewidomych.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych chce zwrócić uwagę na możliwości związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, jak również pragnie przełamywać stereotypy i mity utrudniające ich zatrudnianie. Na Giełdzie zaprezentują się firmy, które posiadają oferty pracy skierowane do osób z niepełnosprawnością. Przewidziane są również stoiska doradcze: PFRON, ZUS, Biura Karier, Urząd Pracy. Prosimy o zabranie ze sobą kilku egzemplarzy CV. Zarejestrujemy Cię w naszej bazie osób poszukujących pracy!
 
Serdecznie zapraszamy 4 grudnia 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plac Bankowy 3/5.
 
Kontakt:
Małgosia Lipińska-Dawid
Tel.: 698 550 237
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 „Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej we współpracy z Fundacją Manufaktura Inicjatyw prowadzi nabór do projektu  aktywizacji zawodowej i doszkalania między innymi osób niepełnosprawnych. Rekrutacja trwa do końca października 2018 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.    

 Piotr Mróz
 Specjalista ds. rekrutacji
 Fundacja Edukacji Nowoczesnej
 Tel. kom: 793 896 640
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dołącz do Nas! Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość.

Świadczymy bezpłatne usługi wspierające wejście na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Z naszych usług może skorzystać każdy student lub absolwent posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Szansa na ciekawą, atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę.

Skontaktuj się z nami:

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Infolinia rekrutacyjna:
Tel. 500 622 662 lub 883 100 003
E-mail: rekrutacja@obpon.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze szczególną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy i chcąc zapewnić jak najpełniejszą informację  o projektach i programach rynku pracy skierowanych do tej grupy osób, zapraszamy Państwa do skorzystania z udostępnionych online informacji na temat  usług i programów wsparcia dedykowanych zarówno samym osobom niepełnosprawnym jak też pracodawcom zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy dla tych osób.

Osoby niepełnosprawne posiadają poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje i kompetencje, są wartościowymi uczestnikami rynku pracy, mogą wypełniać role zawodowe i aktywnie budować siłę firmy. Naszym wspólnym zadaniem jest jedynie ułatwienie zaistnienia na tymże rynku.

Urząd Pracy m.st. Warszawy dysponuje możliwościami finansowania staży czy szkoleń zawodowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości klientów. Może także wesprzeć przedsiębiorcze postawy absolwentów poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Również poprzez przygotowanie do nawiązywania kontaktów  z pracodawcami  może być dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy doskonałym partnerem na ścieżce budowania kariery zawodowej.

Każda z osób będących w rejestrze Urzędu może liczyć na profesjonalną pomoc pośredników pracy i doradcy zawodowego, którzy są wyspecjalizowani w obsłudze właśnie osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. Mając profesjonalnie przygotowaną kadrę specjalistów i dysponując środkami Funduszu Pracy, EFS i PFRON możemy zaproponować solidne wsparcie klientów podejmujących aktywność zawodową.

Oferta dedykowana jest osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (np. osoby otrzymujące świadczenia rentowe, niezameldowane na terenie Warszawy).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową oraz szczegółową ofertą dla osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości.

Beata Tryc
Kierownik
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Erazma Ciołka 10A
01-402 Warszawa
Tel.  + 48 22 836 31 97, Fax + 48 22 837 33 40
E-mail: b.tryc@up.warszawa.pl   
Infolinia: 19524

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------