Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Niepełnosprawni : Stypendia specjalne
Uczelnia - Niepełnosprawni - Aktualności
 

 Stypendia specjalne

 
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Zasady ubiegania się przez studentów o stypendium specjalne określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenta, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora SGH nr 49 z dnia 3 października 2017 r. Regulamin dostępny jest na stronie www.sgh.waw.pl/stypendia w zakładce „Akty prawne”.

Szczegółowe informacje dla studentów w sprawie trybu i terminów składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w Sekcji Pomocy Materialnej (Dom Studenta Nr 1 „Sabinki”, al. Niepodległości 147 pokój nr 4, tel. 22 564 66 17, 22 564 66 19) lub znaleźć na stronie internetowej www.sgh.waw.pl/stypendia  

Zasady przyznawania stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych przeznaczonych dla doktorantów określa Zarządzenie Rektora SGH nr 64 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Regulamin dostępny jest na stronie www.sgh.waw.pl/doktoranci w zakładce „Akty prawne” – „Pomoc materialna”.

Szczegółowe informacje dla doktorantów w sprawie trybu i terminów składania wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki (pokój nr 37, bud. G, tel. 22 564 98 64) lub znaleźć na stronie internetowej www.sgh.waw.pl/doktoranci