Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Władze uczelni : Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
 

 Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

 Rektor

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Wykształcenie
 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
 • Studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie.

Kariera zawodowa
 • 10. 1989 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, obecnie profesor SGH, dyrektor Instytutu Zarządzania
 • 9.2016 – 8.2016 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prorektor ds. nauki i zarządzania
 • 9. 2012 – 8.2016 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
 • 9.2002 – 8.2005 – Zespół Szkół nr 54 w Warszawie, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
 • 7. 2001 – 6.2009 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dyrektor administracyjny, kanclerz
 • 1.1999 – 9.2008 – Olympus Szkoła Wyższa, wykładowca
 • 12.1996 – 7.2001 – Urząd Gminy Warszawa-Centrum, z-ca dyrektora zarządu Dzielnicy Żoliborz – członek Zarządu
 • 12.1994 – 12.1996 – Urząd Gminy Warszawa-Centrum, dyrektor Wydziału Budynków Komunalnych
 • 10.1992 – 12.1994 – Urząd Dzielnicy Śródmieście, z-ca dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście
 • 1.1992 – 7.1992 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „ Stare Miasto”, asystent likwidatora 

Specjalizacja, zainteresowania naukowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, kapitał intelektualny przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, społeczna odpowiedzialność biznesu

Funkcje i godności
 • Zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich w kadencji 2020-2024
 • Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
 • Zastępca Przewodniczącego Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 
 • Członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Przewodniczący Grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Członek Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „ Teraz Polska”
 • sekretarz Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości
 • współzałożyciel i członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH
 • ekspert Ministra Edukacji Narodowej w zakresie doskonalenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w latach 2008–2009

Najważniejsze publikacje
 • ​Kształtowanie liderów, red. Rafał Mrówka, Piotr Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 • Sztuka Prezentacji. Teoria i praktyka, Teoria i praktyka, red. Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch, Difin, Warszawa 2019
 • Organizacja kreatywna. Teoria i praktyka, red. Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Piotr Wachowiak, Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. Piotr Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. Piotr Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
 • Piotr Wachowiak, Bartosz Grucza, Sylwester Gregorczyk, Krzysztof Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004
 • Piotr Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2002

Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda w VIII Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2005–2007 w kategorii monografie za pracę pt: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 2007 rok.
 • Nagroda za najbardziej inspirujący do dyskusji referat wygłoszony podczas Szkoły Letniej Zarządzania 2008 – referat na temat: Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności społecznej
 • Wyróżnienie w X Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2010–2011 w kategorii monografie za monografie „Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury”, red. M. Romanowska (współautor), 2012.
 • Wyróżnienie w XI Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2012–2013 w kategorii prace habilitacyjne za monografie „ Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”, 2014.
 • Nagroda dla najlepszego wykładowcy lub wyróżnienia dla wykładowcy programu MBA-SGH, od 2016.
 • Nagroda dla jednego z najlepszych wykładowców programu SGH - WUM MBA, 2019