Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Rektor prof. dr hab. Marek Rocki

 

marek_rocki.jpg

 
Rektor
prof. dr hab. Marek Rocki

 

 

 

 

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dyplom magisterski z zakresu ekonometrii w 1977 r.).

Pierwszą pracę podjął w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego. Przerwał ją podejmując w 1978 r. studia w Międzywydziałowym Ekonomicznym Studium Doktoranckim w SGPiS. W 1981 r. na Wydziale Finansów i Statystyki uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii. Następnie podjął pracę w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego.

Na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonometrii SGPiS został powołany w listopadzie 1981 r. W 1982 r. objął dodatkowo funkcję sekretarza naukowego Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS. W latach 1984–1988 był kierownikiem Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii. W 1988 r. Rada Wydziału Finansów i Statystyki nadała mu stopień doktora habilitowanego.

W latach 1990–1993 był prorektorem do spraw dydaktyczno-wychowawczych i komputeryzacji w ekipie prof. Aleksandra Müllera. Od powołania w 1991 r. Studium Podstawowego SGH, aż do wyborów dziekana tego studium w 1992 r., pełnił dodatkowo funkcję dziekana tego studium.

W ekipie prof. Janiny Jóźwiak (kadencja 1993–1996) został wybrany na stanowisko prorektora do spraw zarządzania.

W kadencji 1996–1999 pełnił funkcję dziekana Studium Dyplomowego SGH.

W roku 1999 został wybrany na rektora SGH w kadencji 1999–2002, a następnie w kadencji 2002–2005. W kadencji 2002–2005 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych i z tego tytułu członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Przewodniczył też komisji ds. finansowania szkolnictwa wyższego powołanej przez KRASP.

W 2005 r. został wybrany na dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych w kadencji 2005–2008, a następnie 2008–2012. W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji z końcem roku 2011.

W latach 2003 – 2016 był prezesem zarządu głównego Akademickiego Związku Sportowego (ZG AZS). Od 2005 r. był członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) powoływanym przez kolejnych ministrów (w kadencji 2005–2008 był członkiem zespołu kierunków ekonomicznych), a w latach 2008 – 2015 jej przewodniczącym.

W latach 1989–1996 pracował dodatkowo na stanowisku głównego specjalisty w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, a następnie w Centralnym Urzędzie Planowania.

Od wyborów w 2005 r. czterokrotnie wybierany w Warszawie (w okręgu obejmującym Mokotów, Ursynów, Wilanów i Wawer) do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W VII i VIII kadencji Senatu przewodniczył Klubowi Senatorów PO.

Od lipca 2005 r. do kwietnia 2006 r. był przewodniczącym Rady Służby Cywilnej.