Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prorektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

 


Prorektor ds. nauki i zarządzania
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Wykształcenie
Doktor hababilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie.

Kariera zawodowa:
10. 1989 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania
09. 2012 – 08.2016 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
09.2002 – 08.2005 – Zespół Szkół nr 54 w Warszawie, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
07. 2001 – 06.2009 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dyrektor administracyjny, kanclerz
01.1999 – 09.2008 – Olympus Szkoła Wyższa, wykładowca
12.1996 – 07.2001 – Urząd Gminy Warszawa-Centrum, z-ca dyrektora zarządu Dzielnicy Żoliborz – członek Zarządu
12.1994 – 12.1996 – Urząd Gminy Warszawa-Centrum, dyrektor Wydziału Budynków Komunalnych
10.1992 – 12.1994 – Urząd Dzielnicy Śródmieście, z-ca dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście
01.1992 – 07.1992 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „ Stare Miasto”, asystent likwidatora 

Specjalizacja, zainteresowania naukowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, kapitał intelektualny przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, społeczna odpowiedzialność biznesu

Funkcje i godności
 • sekretarz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015–2018
 • sekretarz Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości
 • przewodniczący Rady Nauczycieli Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego
 • współzałożyciel i członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH
 • rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej programów nauczania i podręczników o profilu ekonomiczno-administracyjnym
 • członek grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR w Ministerstwie Gospodarki
 • ekspert Ministra Edukacji Narodowej w zakresie doskonalenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w latach 2008–2009
 • członek Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGH w latach 2005–2008.


Najważniejsze publikacje
 • Piotr Wachowiak, Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. Piotr Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka, red. Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch, Difin, Warszawa 2008
 • Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. Piotr Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
 • Piotr Wachowiak, Bartosz Grucza, Sylwester Gregorczyk, Krzysztof Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004
 • Piotr Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2002


Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda w VIII Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2005–2007 w kategorii monografie za pracę pt: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 2007 rok.
 • Nagroda za najbardziej inspirujący do dyskusji referat wygłoszony podczas Szkoły Letniej Zarządzania 2008 – referat na temat: Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności społecznej
 • Wyróżnienie w X Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2010–2011 w kategorii monografie za monografie „Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury”, red. M. Romanowska (współautor), 2012.
 • Wyróżnienie w XI Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2012–2013 w kategorii prace habilitacyjne za monografie „ Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”, 2014.
 • Wyróżnienie dla jednego z dwóch najlepszych wykładowców w III edycji programu MBA-SGH, 2016.