Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prorektor dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

 

krzysztof_kozlowski.jpg

Prorektor do spraw dydaktyki i studentów
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

 

 

 

 

Wykształcenie:

1997–2002 – Uniwersytet Warszawski, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
2000–2006 – Uniwersytet Warszawski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
2002–2008 – Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Zakład Badań Wschodnich (praca doktorska pt. Rewolucja Tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, konsekwencje)
2012 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (rozprawa habilitacyjna pt. Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL
2013 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor nadzwyczajny, Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno Społeczne
Od 2008 zatrudniony w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, profesor SGH


Zainteresowania naukowe:

 • Teorie polityki – zmiana polityczna, postpolityka, metodologia nauki, teoria gier
 • Azja Centralna i Wschodnia – zmiana polityczna, systemy polityczne, myśl polityczna
 • Patologie polityki – szara sfera polityki, przestępczość zorganizowana, terroryzm


Prowadzone zajęcia:

 • Theory of State
 • International Relations
 • Terrorism and Organized Crime
 • China’s Energy Geopolitics
 • Color Revolutions and Arab Spring


Języki obce:

 • język angielski – biegle
 • znajomość języka niemieckiego, języka rosyjskiego i francuskiego (poziom średnio-zaawansowany)
 • znajomość języka japońskiego (poziom podstawowy)

Wyjazdy i staże zagraniczne:

2009 – Visiting Scholar, Kyungpook National University, Daegu, Korea Południowa
2010 – Visiting Scholar, Kyungpook National University, Daegu, Korea Południowa
2013 – Visiting Scholar, Kyungpook National University, Daegu, Korea Południowa
2014 – Taiwan Fellowship, Soochow University, Taipei, Tajwan
2014 – Invited Lecturer, Ca’ Foscari, Wenecja, Włochy


Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje:

 • sekretarz Senatu Szkoły Głównej Handlowej (kadencja 2012–2016).
 • kierownik i koordynator badań naukowych Ośrodka Studiów Tajwan-Unia Europejska przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.
 • koordynator projektu międzynarodowego Rapprochement, Reconciliation, Reunification in International Relations – German-Polish experiences for Divided Korea (SGH – KU Eichstaett (RFN), współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej)
 • członek kolegium redakcyjnego Warsaw Forum of Economic Sociology – angielskojęzyczny periodyk naukowy SGH.
 • członek Rady Programowej Studia Polityki Publicznej / Public Policy Studies – periodyku naukowego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
 • przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.


Publikacje

książki:

 • Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
  Kolory Rewolucji, Poltext, Warszawa 2012.
 • Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce CHRL, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Iluzje rewolucji. Rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Rewolucja tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, następstwa, Elipsa, Warszawa 2009.

Artykuły/ Rozdziały

 • Państwo Środka i Słoneczniki: Jak Demokratyzacja Republiki Chińskiej Zmienia Relacje w Cieśninie Tajwańskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 3/2015.
 • The New Great Game Revised – Regional Security in Post-Soviet Central Asia, w: D. Mierzejewski (red.) The Quandaries of China's Domestic and Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Państwa w stosunkach międzynarodowych. Ujęcia krytyczne i ich użyteczność w warunkach globalizacji, w: J. Osiński (red.) Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Trajektorie transformacji przestępczości zorganizowanej, w: T. Bodio (red.), Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, ASPRA-JR, Warszawa 2014.
 • Zmiana czy Kontynuacja w Polityce Zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: J. Osiński (red.) Polityka Publiczna we Współczesnym Państwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Chinese Model of Capitalism: Chinese Way or Chinese Ways? Warsaw Forum of Economic Sociology, Vol. 3, nr 2 (6)/2012.
 • Oil Policy of the Middle Kingdom: Conditions and Development, w: J. Marszałek Kawa (red.), Economy and Growth from the Asian States’ Perspective, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Następstwa Kolorowych Rewolucji na Obszarze Poradzieckim, „Studia Politologiczne”, vol. 33, Warszawa 2014.
 • Polityczny obraz islamu w poradzieckiej Azji Centralnej, w: T. Stępniewski (red.) Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Niestabilność polityczna na Półwyspie Koreańskim – wskazówki interpretacyjne dla państw zachodnich, w: J. Osiński (red.), Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Miejsce CHRL w międzynarodowej polityce energetycznej, Kwartalnik "Studia i Prace" Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, 2 (14)/2013.
 • Ropa naftowa w polityce zagranicznej Państwa Środka: uwarunkowania i trajektorie rozwoju, w: J. Marszałek Kawa, Ewa Kaja (red.), Przyszłość Azjatyckich Tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.