Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prodziekan dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

 Prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej
dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

 

 

 

 
Wykształcenie i kariera zawodowa

Studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w latach 1979-1984. Praca magisterska dotyczyła etycznych kodeksów postępowania dla korporacji transnarodowych, doktorat na temat współpracy międzynarodowej w transporcie (obroniony w 1994 roku), habilitacja uzyskana w 2003 roku na podstawie rozprawy: „Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej”. Prowadził zajęcia w ramach Programu WEMBA oraz CEMS. Wykłady zagraniczne w Uniwersytecie Polskim w Wilnie, Uniwersytecie Wileńskim, Stockholm School of Economics in Riga, ASERI w Mediolanie, Peter Pazmany Catholic University w Budapeszcie, Helsinki School of Economics (CEMS). Stypendia naukowe w University of Minnesota w USA oraz International Centre of Economic Research w Turynie (Włochy). Pracownik Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Wieloletni członek Senackiej Komisji ds. Zagranicznych w SGH.

Specjalizacja, zainteresowania naukowe:  międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, w tym zwłaszcza międzynarodowa konkurencyjność gospodarek, ekonomia instytucjonalna, etyka w działalności gospodarczej i biznesie, ekonomika transportu.

Funkcje i godności: Prodziekan ds. studenckich na Wydziale HZ w latach 1993-1996, prodziekan w Studium dyplomowym w latach 1996-1999. Wieloletni kierownik zakładu w ramach Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich. Przez lata koordynował współpracę naukową i edukacyjną z krajami bałtyckimi oraz społecznością polską na Wschodzie. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością. Członek Rady Naukowej Centrum Myśli Jana Pawła II oraz w Fundacji „Wileńszczyzna”.

Najważniejsze publikacje:

  • „Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, SGH, Warszawa 2002”,
  • „Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych”, praca zbiorowa pod red. T. Dołęgowskiego, SGH, Warszawa 2011,
  • „Przewodnik po moralnym kapitalizmie”, pr. zbiorowa pod red. T. Dołęgowskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II i  NBP, Warszawa 2015.

Nagrody i wyróżnienia

Brązowy Krzyż Zasługi. Kilkakrotnie wyróżniany nagrodą Rektora SGH.