Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prodziekan dr hab. Marcin Krawczyk

 


Prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
dr hab. Marcin Krawczyk

 

 

 

 

Wykształcenie

 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2014) w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w SGH. Tytuł pracy habilitacyjnej: „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”. 
 • doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2005) w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w SGH. Tytuł rozprawy „Jamesa Tobina koncepcja deficytu budżetowego i długu publicznego a ricardiański teoremat ekwiwalentności”
 • magister nauk ekonomicznych (1997), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Tytuł pracy magisterskiej: „Program redukcji deficytu budżetu federalnego USA (OBRA’93)”.


Kariera zawodowa

 • kwiecień 2017 – obecnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Systemów Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • październik 2005 – kwiecień 2017 adiunkt w Katedrze Teorii Systemów Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • październik 1997 – wrzesień 2005 asystent w Katedrze Teorii Systemów Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • październik 1996 – wrzesień 1997 asystent stażysta w Katedrze Teorii Systemów Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Specjalizacja, zainteresowania naukowe
teoretyczne analizy skuteczności ekspansywnej polityki budżetowej oraz pieniężnej

Sprawowane funkcje

 • prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 • członek Dziekańskiej Komisji ds. Doktoratów
 • członek Senackiej Komisji Programowej
 • członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród
 • kierownik Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych
 • członek Kolegium Elektorów Kolegialnych
 • członek Kolegium Elektorów Uczelnianych


Najważniejsze publikacje

 • „Polityka redukcji deficytu budżetu federalnego Stanów Zjednoczonych (OBRA’93)”,  Bank i Kredyt
 • „Czy deficyt budżetowy i dług publiczny mogą być neutralne?”, Ekonomista
 • „O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni”, Oficyna Wydawnicza SGH
 • „Oczekiwany poziom stopy procentowej a popyt na pieniądz”, Ekonomista
 • „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”, Oficyna Wydawnicza SGH


Inne aktywności i osiągnięcia

 • członek Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem w kadencji 2008–2012 oraz 2012–2016
 • członek Rady Nadzorczej Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Sp. z o.o. w latach 2007–2009
 • prezes zarządu Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Sp. z o.o. w latach 2006–2007
 • członek Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kadencji 2005–2008
 • członek Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kadencji 2005–2008
 • członek zarządu Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (2004–2005)


Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2008 za działalność naukową przyznana za książkę pt.: „O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni”,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 • Nagroda PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego w roku 2008 za książkę pt.: „O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2012 za działalność naukową przyznana za książkę pod redakcją I. Zawiślińskiej pt.: „Ekonomia w zarysie”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011