Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prodziekan dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

 

kgorak.jpgProdziekan Studium Magisterskiego do spraw studiów niestacjonarnych
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

 

 

 

Religioznawczyni (habilitacja w 2015, UJ) i ekonomistka (doktorat w 2007, SGH); absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Zarządzania i Marketingu w SGH oraz Psychologii w SWPS, ukończyła także podyplomowe Studium Stosunków Międzykulturowych na Wydziale Orientalistycznym UW. Od 2002 r. pracuje w SGH, obecnie w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. jest Prodziekanem Studium Magisterskiego SGH.

Autorka ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat społeczno-ekonomicznych problemów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, muzułmańskiej kultury popularnej oraz islamu i muzułmanów w Polsce i na Zachodzie. Wydała cztery monografie „Świat arabski wobec globalizacji" (2007), „Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju" (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna" (2011), „Deconstructing Islamophobia in Poland” (2014), kilkanaście prac zbiorowych oraz liczne materiały z zakresu edukacji międzykulturowej i rozwojowej. Członek redakcji kwartalnika „Studia i Prace" oraz "Warsaw Forum of Economic Sociology" (wyd. SGH).

Obok pracy dydaktycznej prowadzi warsztaty edukacyjne, głównie wokół projektu „W kręgu kultury islamu". Komentuje bieżące wydarzenia krajowe i międzynarodowe dotyczące świata islamu w polskich środkach masowego przekazu.

Kierownik projektów

2012–2015: Kulturowy obraz przemian społeczno-politycznych w świecie arabskim po 2010 roku, grant NCN (SONATA)
2012: Dialog społeczny i stosunki pracy – doświadczenia polskie dla państw arabskich, grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych program „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”
2011: Muzułmanie w Polsce – wkład do dyskusji na temat islamu w Europie, projekt realizowany w 2011 r. ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
2010–2011: Muzułmańska kultura konsumpcyjna: między Zachodem a Bliskim Wschodem, projekt realizowany w latach 2010–2011, grant MNiSW
2009: Pakiet edukacyjny: Oblicza Orientu, rok realizacji 2009, grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych, program „Pomoc Polska 2009”

Najważniejsze publikacje

 • Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju, Stowarzyszenie ARABIA.pl, Warszawa 2007, ss. 164.
 • Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne, Difin, Warszawa 2007, ss. 248.
 • W kręgu kultury islamu. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, współautor: M. Kubarek, Polski Komitet ds. UNESCO, Stowarzyszenie ARABIA.pl, Warszawa 2007, ss. 132.
 • Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, (red. wraz z I. Morżoł), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2008, ss. 150.
 • Państwo Katar: gospodarka – polityka – kultura, (red. wraz z R. Czuldą), Ibidem, Łódź 2009, ss. 250.
 • Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, (red. wraz z J. Jurewicz.), Ibidem, Łódź 2010, ss. 426.
 • Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011, ss. 510.
 • Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, (red.), University of Warsaw, Warsaw 2011, ss. 343.
 • Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, (red. wraz z K. Pachniak), Ibidem, Łódź 2012, ss. 286.
 • Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, (red.), Smak Słowa, Sopot 2012, ss. 304.
 • Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, (red. wraz z K. Pachniak), Difin, Warszawa 2013, s. 298.
 • Bankowość muzułmańska, wraz z P. Masiukiewiczem, SGH, Warszawa 2013, ss. 350
 • Deconstructing Islamophobia in Poland. Story of an Internet group, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, ss. 128 [w ramach serii “Studia Arabistyczne I Islamistyczne. Monografie”]
 • Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku, (red.) Smak Słowa, Sopot 2016.
 • Rozmowy o islamie, (współautor: W. Cegielski), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2016.