Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prodziekan dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH

 

Prodziekan dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH

Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dr hab. Gabriel Główka, prof SGH

Wykształcenie:

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki /obecnie SGH/, Wydział Ekonomiki Produkcji. Stopnie naukowe doktora nauk ekonomicznych oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Praktyka biznesowa:

W latach 1992–2000 – ING Bank Śląski – Dyrektor Oddziału, Dyrektor Regionu.
W latach 2001–2003 – Wiceprezes, Prezes Zarządu w ING Banku Hipotecznym.
W latach 2003–2008 – Wiceprezes Zarządu Bank BGŻ S.A. – nadzór na pionem detalicznym, w tym m.in. nad obszarem bankowości hipotecznej – produkty hipoteczne, kanały dystrybucji, wycena finansowanych nieruchomości, współpraca z pionem ryzyka w zakresie oceny ryzyka związanego z kredytowaniem nieruchomości.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania badawcze związane głównie z funkcjonowaniem rynku nieruchomości, systemami finansowania inwestycji w nieruchomości, bankowością hipoteczną oraz problemami niedoskonałości rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem powstawania baniek cenowych. Autor publikacji poświęconych tym zagadnieniom, ponadto posiada duże doświadczenie praktyczne. Równolegle z pracą w SGH był i jest aktywny zawodowo w sektorze bankowym, a także w obszarze realizacji inwestycji w sektorze nieruchomości, wyceny wartości nieruchomości.

Prowadzone zajęcia z przedmiotów:

 • Rynek nieruchomości
 • Bankowość hipoteczna – forma tradycyjna i e-learningowa
 • Finansowanie inwestycji na rynku
 • Ponadto prowadzi również seminaria licencjackie i magisterskie dotyczące powyższych problemów.

Funkcje i godności:

 • Od 2006 – do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej ERBUD S.A, przewodniczący Komitetu Audytu Rady, a od 2016 roku również jej v – ce przewodniczący
 • W latach 2002 – 2004, a następnie od roku 2009 roku do chwili obecnej – członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Najważniejsze publikacje:

 • G. Główka, Instrumenty finansowe uwalniające kapitał z nieruchomości; w: E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej.
 • Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, red. R. Sobiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015
 • G. Główka, Teoretyczne aspekty bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014
 • G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Doświadczenie i kierunki zmian, SGH, Warszawa 2012,
 • G. Główka, Refinansowanie bankowych aktywów hipotecznych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH – KNOP 2012, nr 1
 • Rynek nieruchomości mieszkaniowych a stabilność systemowa, w: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości – wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce, red. Ł, Strączkowski, M. Trojanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2012.
 • Perspektywa systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Świat Nieruchomości 2012, nr 80
  G. Główka, Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw na rynku budowlanym, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH – KNOP 2011, nr 2
 • Kredyty walutowe na polskim rynku mieszkaniowym, w: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, red. H. Gawron, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
 • Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010,
 • Obligacje jako instrument finansowania projektów inwestycyjnych polskich samorządów, Acta Scientiarum Polonorum 2010, nr 9
 • Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe, SGGW, Warszawa 2010, nr 80
 • Komercyjne instrumenty finansowania projektów rewitalizacyjnych, w: Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, tom 8, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010
 • Nieruchomość. Kredyt. Hipoteka, Poltext, Warszawa 2008 /red. naukowa/.

Nagrody i wyróżnienia

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Odznaczenie Honorowe ,,Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”