Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prodziekan dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH

 

 
Prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH

 

 

 

 Wykształcenie i kariera naukowa:

 • magister ekonomii (1991, dyplom z wyróżnieniem), specjalność: cybernetyka ekonomiczna i informatyka, SGH
 • doktor nauk ekonomicznych (1998), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2011), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

 Specjalizacja:

 • informatyka gospodarcza
 • inżynieria oprogramowania
 • wymiarowanie produktów i procesów programowych
 • szacowanie kosztów projektów informatycznych

(ok. 100 publikacji w ww. obszarach)

Funkcje i godności:

 • Członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – od marca 2014,
  ponownie wybrana na członka tego Komitetu na dwuletnią kadencję w czerwcu 2016 r.
 • Przewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW – półroczna kadencja od października 2014 do marca 2015
 • Członek Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacji – od listopada 2014
 • Członek Komitetu Naukoznawstwa PAN w kadencji 2015 - 2018
 • Prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH – w kadencji 2012-2016, ponownie wybrana na tę funkcję na kadencję 2016-2020
 • Kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH
 • Kierownik Studiów Podyplomowych SGH „Inżynieria danych – big data” – od października 2014
 • Przedstawiciel na Polskę Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) International Advisory Council – od października 2009
 • Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania (PSMO)
 • Ekspert/recenzent Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej w FP7, EACEA 2007 i 2013 oraz Horizon 2020 w obszarze ICT
 • Ekspert w instytucjach administracji publicznej, firmach konsultingowych i z sektora IT
 • Członek wielu międzynarodowych i krajowych organizacji profesjonalnych

Nagrody i wyróżnienia:

 • Kilkakrotnie nagroda za „best paper” prestiżowych zagranicznych konferencji
 • Szereg nagród Rektora SGH za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne

 

Więcej informacji: http://czarnacka-chrobot.info/