Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Prodziekan dr Anna Decewicz

 

anna_decewicz.jpg

Prodziekan Studium Magisterskiego
dr Anna Decewicz
Wykształcenie i kariera zawodowa

 • 1998 – dyplom magistra uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne
 • 2006 – stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, praca doktorska pt. „Modele przełącznikowe w analizie danych jakościowych”
 • od 1998 nieprzerwanie do dzisiaj – zatrudnienie w Instytucie Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej, Zakład Metod Probabilistycznychd 1998 nieprzerwanie do dzisiaj – zatrudnienie w Instytucie Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej, Zakład Metod Probabilistycznych

 

Zainteresowania naukowe

Zastosowania procesów stochastycznych (łańcuchy i procesy Markowa, modele HMM i LCM) oraz statystyki i ekonometrii przestrzennej w analizach dotyczących koniunktury gospodarczej, wzrostu gospodarczego i konwergencji, jak również w zagadnieniach związanych z modelowaniem długookresowej wartości klienta (CLV) w dziedzinie badań marketingowych

Praca dydaktyczna – zajęcia z ekonometrii, badań operacyjnych oraz zastosowań modeli markowowskich, promotor kilku prac magisterskich i ponad 40 prac licencjackich

Funkcje i godności

Od 2012 r. członek Komitetu Organizacyjnego corocznej ogólnopolskiej konferencji „Modelowanie danych panelowych – teoria i praktyka”

Wybrane publikacje – artykuły

 • Markov models in calculating CLV, Anadolu University Journal of Science and Technology B, Vol.2, No 2 (2013). S. 127–142
 • Modele Markowa w analizie zróżnicowania regionalnego dochodu w krajach UE (2013), Roczniki KAE 30, s. 75 – 88
 • Modelowanie CLV przy użyciu łańcucha Markowa – wykorzystanie danych panelowych (2012), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 27(2), s. 13–26
 • Modele Markowa w analizie koniunktury (2008), Prace i Materiały IRG Nr 80, s. 351–362, współautorzy M. Dędys i M. Podgórska
 • Przełącznikowy model niejednorodnego łańcucha Markowa (2005), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 14
 • Sytuacja w budownictwie z perspektywy firm budowlanych (2002), współautor M. Podgórska, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 72, 2002
 • Modele przełącznikowe w analizie danych jakościowych (2002), w: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Drugie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, red. A.Welfe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury (2001), współautor M. Podgórska, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego 70, SGH, Warszawa
 • Przełącznikowe modele Markowa w badaniach koniunktury (1999), współautor M.Dędys, “Prace i Materiały IRG”, Zeszyt 63, str. 177–184, Warszawa SGH


Podręczniki akademickie

 • Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011 (174 strony)
 • Ekonometria i badania operacyjne (2009), red. nauk. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 (udział własny: s. 360–378)

 

Nagrody i wyróżnienia

2005 –nagroda zespołowa Rektora SGH stopnia trzeciego za działalność dydaktyczną
2009 – nagroda zespołowa Rektora SGH pierwszego stopnia w dziedzinie działalności dydaktycznej