Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dr Michał Matusewicz

 Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
dr Michał Matusewicz

 

 

  

 • absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych,
 • adiunkt w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów,
 • prodziekan Studium Magisterskiego w kadencji 2008–2012 i 2012-2016,
 • specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Projekcie współfinansowanym przez UE Młodzi Projektują Zarzadzanie od 2010-10-01 do 2015-12-31,
 • członek Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów i Doktorantów od 2013-11-20 do 2016-09-30,
 • sekretarz Podyplomowych Studiów Podatkowych,
 • członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów,
 • członek Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w latach 2007–2008

 

Zainteresowania naukowe

 • specjalista w dziedzinie finansów, finansów międzynarodowych, finansów publicznych, integracji walutowej oraz kryzysów finansowych

 

Wybrane publikacje

 • M. Matusewicz (współautorzy: Zdzisław Fedorowicz, Janusz Ostaszewski, Izabela Alef-Bolkowiak, Mirosław Pietrewicz, Jan Komorowski, Tomasz Cicirko, Monika Czerwonka, Barbara Kolanowska-Kowalska, Lucyna Kołodziejczyk, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Andrzej Nikołajczuk, Marek Mazur, Olga Mikołajczyk, Marcin Mikołajczyk, Renata Pajewska, Piotr Russel, Celina Sołek, Ryszard Uchman, Małgorzta Dec, Ewa Kosycarz, Jarosław Kamiński, Leszek Mosiejko, Kamila Wiszniewska), Unia Gospodarcza i walutowa w: Finanse, Difin, Warszawa 2013.
 • M. Matusewicz, Strefa euro a globalny kryzys finansowy XXI, Studia BAS, 3(31)2012, s. 9–28.
 • M. Matusewicz (współautorzy: Zdzisław Fedorowicz, Janusz Ostaszewski, Izabela Alef-Bolkowiak, Mirosław Pietrewicz, Jan Komorowski, Tomasz Cicirko, Monika Czerwonka, Barbara Kolanowska-Kowalska, Lucyna Kołodziejczyk, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Andrzej Nikołajczuk, Marek Mazur, Olga Mikołajczyk, Marcin Mikołajczyk, Renata Pajewska, Piotr Russel, Celina Sołek, Ryszard Uchman, Małgorzta Dec, Ewa Kosycarz, Jarosław Kamiński, Leszek Mosiejko, Kamila Wiszniewska), Unia Gospodarcza i walutowa w: Finanse, Difin, Warszawa 2010.
 • M. Matusewicz, J. Ostaszewski, Dylematy związane z integracją Polski ze strefą w: Bankowość w UE – szanse i zagrożenia (red. M. Iwanicz-Drozdowska, S. Flejterski, J. Nowakowski, J. Ostaszewski, H. Sochacka-Krysiak, R. Wierzba, M. Zaleska, M. Żukowski), Studio DTP WHITE, Warszawa 2009;
 • M. Matusewicz, O. Mikołajczyk, K. Wiszniewska, Kryzysy finansowe w Stanach Zjednoczonych w XX wieku w: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych (red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski), Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2009;
 • M. Matusewicz, Pakt Stabilności i Wzrostu i jego znaczenie dla funkcjonowania Unii gospodarczej i walutowej w: J. Ostaszewski (red.), Polska w strefie euro – szanse i zagrożenia, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • M. Matusewicz, Unia Gospodarcza i Walutowa, w J. Ostaszewski (red.), Finanse, Warszawa, Difin 2008.
 • M. Matusewicz, O. Mikołajczyk, Znaczenie i rola fiskalnych kryteriów konwergencji dla prawidłowego funkcjonowania UE, w: J. Ostaszewski (red.) O nowy ład podatkowy w Polsce, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 • M. Matusewicz, O. Mikołajczyk, Problemy i potrzeby sektora MSP z Euroregionu Niemen (Polska) i obwodu Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska) w: J. Ostaszewski (red.) Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 • M. Matusewicz, Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej. Koszty i zagrożenia związane z rezygnacją z autonomicznej polityki pieniężnej w: B. Pietrzak (red.), Finanse, Opracowanie z serii „Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy”, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • Michał Matusewicz, Olga Mikołajczyk, Polska w Unii Gospodarczej i walutowej – szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarczego, w: J. Ostaszewski (red.) Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym, Warszawa 2004, Ofic. Wyd. SGH, cz. III: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.
 • M. Matusewicz, R. Kasprzak, J. Szlęzak, Charakterystyka i funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych (na przykładzie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), Zeszyt naukowy Studia i Prace nr 29 z 2003 r., Kolegium Zarządzania i Finansów.

 

Udział w konferencjach naukowych:

 • Konferencja KF, Katowice, wrzesień 2012;
 • Konferencje Kolegialne Kolegium Zarządzania I Finansów w latach 2002–2016;
 • Annual Meeting of American Law and Economics Association Organizator Columbia Law School (USA), maj 2012;   
 • Corporate Governance & the Global Financial Crisis; Uniwersytet Whartona (USA) maj 2011;
 • Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych; Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Ryn czerwca 2010;
 • Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych;
 • Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Olsztyn czerwca 2010;
 • Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime; Organizator: Katedra Finansów SGH, Mikołajki 14–16 maja 2010;
 • Bankowość w Unii europejskiej – szanse i zagrożenia; Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, wrzesień 2009;
 • Finanse 2009. Teoria i praktyka; Organizator: Uniwersytet Szczeciński, wrzesień 2009;
 • Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie; Organizator: Katedra Finansów SGH, Mikołajki maja 2009;
 • Uwarunkowania procesów finansowania i zarządzania w gospodarce, Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Mikołajki 21–23 czerwca 2007;
 • Nowy ład podatkowy, Organizator: Katedra Finansów SGH, Mikołajki 14–16 maja 2007;
 • W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów, Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Stare Jabłonki 21–22 czerwca 2006;
 • Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy, Organizator: Katedra Bankowości i Katedra Finansów SGH, Mikołajki 12–14 września 2005.
 • Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Białowieża 21–22 czerwca 2004;
 • Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno – ekonomicznym, Organizator: Katedra Finansów SGH, Mikołajki 10–12 maja 2004;
 • Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych Organizator: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z Gdańską Akademią Bankową, Jurata 22–24 września 2003.
 • Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarczego w Polsce, Organizator: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Augustów 16–18 czerwca 2003;
 • Prawno – ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Organizator: Katedra Finansów SGH
  Mikołajki 12–14 maja 2003;
 • Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, Organizator: Katedra Finansów SGH, Mikołajki 13–15 maja 2002;

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora za działalność organizacyjną II stopnia w 2014 i 2015 roku