Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dziekan prof. dr hab. Wojciech Morawski

 Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
prof. dr hab. Wojciech Morawski

 

 

 

Wykształcenie:

 • magisterium (1978) na Wydziale Historycznym UW (praca magisterska na temat zerwania stosunków polsko-radzieckich w 1943 roku pod kierunkiem prof. Jerzego Holzera)
 • doktorat (1985) w SGPiS (praca doktorska pt. Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego pod kierunkiem profesor Ireny Kostrowickiej)
 • habilitacja (1996) (praca pt. Bankowość prywatna w II Rzeczpospolitej)
 • stypendysta Uniwersytetu w Uppsali (1999)

Specjalizacja:

 • najnowsza historia gospodarcza i historia finansów, najnowsza historia polityczna i geografia historyczna

Sprawowane funkcje akademickie i inne:

Najważniejsze publikacje (z ok. 350 artykułów i kilkunastu książek):

 • Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, 1998; Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, 2002
 • Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003; Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, 2006 (współautor)
 • Od marki do złotego. Historii finansów Drugiej Rzeczypospolitej, 2008
 • Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, 2008; Kronika szczytów G7-G8, (współautor)
 • Dzieje gospodarcze Polski, 2011, wyd. 2 – 2012

Inna aktywność i osiągnięcia:

 • stała współpraca z redakcją miesięcznika „Mówią Wieki”
 • czterokrotne wyróżnienie przez studentów SGH tytułem „Inspiracja roku”
 • prowadzenie popularnych wśród studentów objazdów historycznych (od 1979 r.)