Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dziekan dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

 Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

 

 

 

Wykształcenie:

 • magisterium (1978), Wydział Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH)
 • doktorat, nauki ekonomiczne (1987), Wydział Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH)
 • habilitacja, nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia (2008) – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Stanowiska akademickie:

Specjalizacja naukowa:

 • Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo rodzinne
 • Teoria konkurencji, konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarki
 • Koszty transakcyjne
 • Globalizacja

Sprawowane funkcje akademickie:

 • dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (od 2012)
 • prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (2005–2012)
 • dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji (od 2013, kierownik Katedry Analizy Rynków i Konkurencji 2012–2013)
 • sekretarz Senatu (1999–2005)
 • członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH(od 1996)
 • przewodniczący Rady Redakcyjnej serii wydawniczej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH „Przedsiębiorczość w XXI wieku”,
 • członek Kolegium Redakcyjnego „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”
 • kierownik studiów podyplomowych „Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów”. (2007 – 2012),
 • kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (V edycja)
 • inicjator nadania i członek Komitetu Organizacyjnego Sztandaru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2002) 
   

Najważniejsze publikacje:

 • Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, SGH, Warszawa, 2007, stron 381.
 • Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, redakcja naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, SGH, Warszawa, 2010, stron 441.
 • Kryzysy rolne a bezpieczeństwo żywnościowe w: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, redakcja naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, SGH, Warszawa, 2010, ss. 65–85.
 • Przedsiębiorczość jako proces poszukiwania szans w: Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Rok 2008/2009, red. naukowa A. Grynia, Wilno 2010, ss.78–87.
 • Jak uczyć przedsiębiorców – na przykładzie przedsiębiorczości rodzinnej – Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 3/2010 ss. 32–39.
 • Europejski Model Rolnictwa wobec wyzwań globalnych 9współautor S. Kowalczyk), Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4/2011 ss. 35–58.
 • Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej, redakcja naukowa R. Sobiecki, SGH, Warszawa, 2014, stron 242. (książka otrzymała I nagrodę w kategorii „strategie biznesu” na Targach Wydawnictw Ekonomicznych)
 • Koszty transakcyjne – skutki zmian dla przedsiębiorstw, red. naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz OW SGH, Warszawa, 2011, ss. 241
 • Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, redakcja naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, SGH, Warszawa, 2014, stron 172.
 • Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, red. naukowa R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, OW SGH, Warszawa, 2014, stron 178.
 • Narastająca niestabilność gospodarki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. naukowa R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa, 2014, stron 235.
 • Przeciwdziałanie turbulencjom w gospodarce, red. naukowa R. Sobiecki, OW SGH, Warszawa, 2015, stron 205.
 • Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, red. naukowa M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, stron 241.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw – aspekty międzynarodowe i sektorowe, red, naukowa M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki. OW SGH, Warszawa, 2016, stron 249.
 • Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część II: zarządzanie i ekonomia, red. naukowa P. Banasik, R. Sobiecki, Wydawnictwo C.H. Bech, Warszawa, 2016, stron 236.
 • The effects of globalization for the agriculture of European. Union countries w: Agri-food System and its Linkages with Global,
 • International and Domestic Economies, redakcja naukowa A. Zawojska, Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa, 2009, ss. 8–21.
 • Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach (redaktor i współautor 50%), Difin, Warszawa, 2003, stron 235. (książka nagrodzona nagrodą zbiorową I stopnia Rektora SGH w 2004 r.).

Inna aktywność i osiągnięcia:

 • Złoty Krzyż Zasługi (2012)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (1987)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – nadany przez Ministra Edukacji Narodowej (2006)
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa” – nadana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Odznaka „Zasłużony działacz kultury” – nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Odznaka „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” – nadana przez Ministra Gospodarki (2015)
 • nagroda Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych (1993)
 • nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność naukową (2015)
 • nagroda indywidualna I stopnia Rektora SGH za działalność organizacyjną (2015)
 • nagroda indywidualna I stopnia Rektora SGH za działalność naukową, (2009,)
 • nagroda zespołowa I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną (2004),
 • członek Zespołu Konsultantów Prezydenta RP d/s Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1999–2005)
 • przewodniczący Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Wicepremierze, Ministrze Gospodarki (2013–2015)
 • członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na doradcę restrukturyzacyjnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości
 • członek Jury Ogólnopolskiego konkursu przedsiębiorczego „Sposób na sukces” (od 2005)
 • członek Rady Nadzorczej Banku PKO BP S.A. (2008 – 2009)
 • członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2013–2016)
 • przewodniczący Rady Nadzorczej „MAKARONÓW POLSKICH SA” (od 2012)
 • członek Komisji Programowej dla Zawodów Administracyjnych i Ekonomicznych, przy Ministerstwie Edukacji Narodowej (1994–1995)
 • członek Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości
 • dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łomży(1991–1996).

Biuro Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie