Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dziekan prof. dr hab. Marzenna Weresa

 

marzenna_weresa.jpg

Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej
prof. dr hab. Marzenna Weresa

Profesor nauk ekonomicznych, od 2005 r. dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej, w kadencji 2016-2020 pełni funkcję dziekana Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jej dorobek obejmuje ponad 100 publikacji naukowych, z których kilkanaście wydano za granicą przez wydawnictwa naukowe takie jak m.in. Routledge, Elsevier, Peter Lang, University College London, IOS Press, Springer Verlag.  Publikacje te są efektem udziału w kilkudziesięciu projektach i programach badawczych, w tym w 13 projektach międzynarodowych  finansowanych m.in. przez Komisję Europejską, Światową Organizację Zdrowia, NATO, MNiSW, Narodowe Centrum Nauki.

W działalności akademickiej aktywnie rozwija  współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m. in. z Harvard Business School (USA), Stanford University (USA), Lake Forest Graduate School of Management (USA), Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO (Austria), Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim (Niemcy); UNU-MERIT (Holandia).

W latach 1999-2000 była pracownikiem naukowym University College London w Londynie. Wielokrotnie prowadziła również gościnne wykłady w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Lancashire Business School (Wielka Brytania), Northeastern Illinois University (USA), University of Colorado (USA), University of International Business and Economics (Chiny), Chulalongkorn University (Tajlandia).

W okresie 2001-2005 pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wyniki pracy naukowej oraz zdobyte w kraju i za granicą doświadczenia badawcze wykorzystuje w pracy eksperckiej prowadzonej dla organów administracji państwowej, regionalnej oraz dla przedsiębiorstw (m.in. jako członek rad nadzorczych ZAP Puławy,  KGHM Polska Miedź S.A.,  Budimex S.A.)

Ekspert w różnorodnych instytucjach krajowych i zagranicznych, takich jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta St. Warszawy, The Polish - U.S. Fulbright Commission, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komisja Europejska. 

W okresie 2012-2013 była członkiem międzynarodowej grupy niezależnych ekspertów I4G (High Level Economic Policy Expert Group Innovation for Growth) doradzających Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w zakresie polityki innowacyjnej. W latach 2013-2015 – ekspert Komisji Europejskiej w ramach Research, Innovation and Science Policy Expert (RISE) High Level Group.

Zainteresowania naukowe: stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, innowacyjność i transfer technologii, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, handel zagraniczny, konkurencyjność gospodarek.