Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dziekan dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH

 Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH

 

 

 

 

Wykształcenie:

 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2002), SGH, 
 • doktor nauk ekonomicznych SGPiS (1987), 
 • mgr matematyki (1978), mgr ekonomii (1980).

Specjalizacja:

 • Ekonometria
 • Rynki kapitałowe

 Sprawowane funkcje akademickie i inne:

 • dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych od września 2012 roku 
 • członek Komisji Statutowej od 2016 roku
 • członek Komisji Programowej od 2005 roku 
 • członek Senatu SGH od 2005 roku 
 • członek Rady Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych od 2002 roku 
 • członek Rady Naukowej Instytutu Ekonometrii SGH od 2005 roku 
 • redaktor naczelny Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych od 2012 roku
 • przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Dominium S.A. od roku 2008 roku 
 • członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1982 roku

 Funkcje akademickie w przeszłości:

 • prodziekan Studium Dyplomowego SGH (2002 – 2005)
 • dziekan Studium Dyplomowego od 2005 roku, a od 2006 do 2012 roku dziekan Studium Magisterskiego SGH 
 • przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia, stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim i niestacjonarnych drugiego stopnia (2006 – 2011)

Najważniejsze publikacje:

 • „On the quality of regular correlated pairs (R(K),R0(k)), measured by the value of the coeficient r2(k)”, Ekonometria, Wrocaław 2013,
 • „Układy równań liniowych w ekonometrii a macierze brzegowe”, „Monografie i Opracowania” nr 582, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011,
 • „Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów” (współautor: M. Kolupa), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, str. 489, rozdziały 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, rozdziały współautorskie 11, 16 oraz 21 (współautor: M. Kolupa), 
 • „Wskaźnik giełdy jako jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny”, Monografie i Opracowania nr 500, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, 
 • „Budowa portfela lokat – podstawy teoretyczne” (współautor: M. Kolupa), PWE, Warszawa 2000, 
 • „Makroekonomiczny model gospodarki rynkowej – aspekty matematyczne” (współautor: M. Kolupa), WSZiM, Warszawa 1994, 
 • „Podstawy modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem macierzy brzegowych” (współautorzy: M. Kolupa, T. Michalski), PWN, Warszawa 1988.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2016,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – nadany przez Ministra Edukacji Narodowej 2013,
 • szereg nagród Rektora SGH za osiągnięcia za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.