Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dziekan dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

 

dorota_niedziolka.jpg

Dziekan Studium Magisterskiego
dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

 

 

 

 

Wykształcenie i kariera zawodowa:

 • Magister ekonomii (1999) SGH w Warszawie, praca magisterska pt. „Polska infrastruktura celna w latach 90-tych”
 • Doktorat (2002) w dziedzinie nauk ekonomicznych, SGH w Warszawie, praca doktorska pt.: „Powiązanie infrastruktury celnej z infrastrukturą techniczną w Polsce”
 • Habilitacja (2012) w dziedzinie nauk ekonomicznych, SGH w Warszawie, rozprawa habilitacyjna pt.
  Regionalizacja rynków energii

 

Specjalizacja:

Bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, lokalizacja działalności gospodarczej, geografia ekonomiczna

 

Funkcje i godności:

 • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych
 • Kierownik Studium Podyplomowego Innowacyjność lokalna, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Członek Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki
 • Członek Rady ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

 

Najważniejsze publikacje:

 • Energy trade and economic growth w: Global economy Challenges of the 21 Century red. S. Bukowski, Technical University of Radom, Radom 2010
 • Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010
 • Prospects for the energy market of the Western Balkan, Challenges of Economic European Integration for Western Balkan, Albania 2011 
 • Atrakcyjność inwestycyjna lokalnych sektorów, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2011
 • Regionalizacja rynków energii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Zielona energia red. CeDeWu, Warszawa 2012
 • Ewolucja potęg energetycznych we współczesnym świecie w: Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych, red. W. Kostecki , Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2013
 • Nowe tendencje w bezpieczeństwie energetycznym na obszarze poradzieckim, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2013

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody indywidualne I i II stopnia Rektora SGH w dziedzinie naukowej