Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dziekan dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH

 

bartosz_witkowski.jpg

Dziekan Studium Licencjackiego
dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH

 Wykształcenie:

2015 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, Metody ekonometrii panelowej, przestrzennej i uśredniania Bayesowskiego w modelowaniu konwergencji, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
2008 – doktor nauk ekonomicznych, specjalność: Ekonometria, Ekonometryczna analiza źródeł zróżnicowania częstości szkód w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych na podstawie danych panelowych, Szkoła Główna Handlowa
1997–2001 – mgr, Szkoła Główna Handlowa, kierunek: metody ilościowe i systemy informacyjne


Kariera zawodowa:

2016+ – Szkoła Główna Handlowa, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonometrii, kierownik Zakładu Metod Probabilistycznych
2009–2016 – Szkoła Główna Handlowa, adiunkt w Instytucie Ekonometrii
2001–2008 – Szkoła Główna Handlowa, asystent w Instytucie Ekonometrii
2003+ – szkolenia dla instytucji tak jak między innymi: World Bank, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Pracy, Narodowy Bank Polski, Instytut Onkologii, instytucje rynku mediowego, Poczta Polska, Slovak Institute for Fiscal Studies
2004+ – współpraca dydaktyczna (wykłady) m.in.: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika, Wydział MINI Politechniki Warszawskiej, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
2004+ – członek zespołów badawczych w łącznie 14 grantach przyznanych w konkursach na szczeblu co najmniej krajowym, w tym trzykrotnie w charakterze kierownika;
2009+ – promotor łącznie ponad 40 prac licencjackich i magisterskich w SGH, obecnie promotor w jednym otwartym przewodzie doktorskim oraz drugim doktorantem przed otwarciem przewodu


Specjalizacja

Ekonometria, w szczególności metody analizy danych panelowych, mikroekonometria


Funkcje i godności

  • kierownik Zakładu Metod Pobabilistycznych w Instytucie Ekonometrii
  • członek Senatu SGH w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016

 

Najważniejsze publikacje (z ostatnich 5 lat)

Próchniak M., Witkowski B. [2016], Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym, OW SGH, Warszawa
Iwanicz-Drozdowska M., Kerlin J., Malinowska-Misiąg E., Smaga P., Witkowski B., Nowak A., Kozłowska A., Wiśniewski P. [2016], European Bank Restructuring During the Global Financial Crisis, Palgrave Macmillan, Houndmills/New York
Iwanicz-Drozdowska M, Smaga P., Witkowski B. [2016], Bank restructuring in the EU: which way to go?, Journal of Policy Modeling, vol. 38, issue 3, str. 572–586
Iwanicz-Drozdowska M., Witkowski B. [2016], Credit Growth in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: The Case of Foreign Bank Subsidiaries, International Review of Financial Analysis, 01/2016, 43(1), str. 146–158
Goczek Ł. Witkowski B. [2016], Determinants of Card Payments, Applied Economics, vol. 48, issue 16, str. 1530–1543
Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski B. [2015], Bayesian Averaging vs. Dynamic Factor Models for Forecasting Economic Aggregates with Tendency Survey Data, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Vol. 9, 2015-31, str. 1–37
Próchniak M., Witkowski B. [2014], The application of Bayesian model averaging in assessing the impact of the regulatory framework on economic growth, Baltic Journal of Economics, vol. 14, Issue 1-2, str. 159–180
Próchniak M., Witkowski B. [2014], On the Stability of Catching Up Process among the Old and New EU Member States: Implications from Bayesian Model Averaging, Eastern European Economics, vol. 52, no. 2, March-April 2014, str. 5–27
Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski B. [2014], Bayesian Averaging of Classical Estimates in Forecasting Macroeconomic Indicators with Application of Business Survey Data, Empirica. Journal of European Economics, vol. 41 issue 1, str. 53–68
Próchniak M., Witkowski B. [2013], Real β Convergence of Transition Countries – Robust Approach, Eastern European Economics, vol. 51, no 3, str. 6–26
Próchniak M., Witkowski B. [2013], Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, Economic Modeling, vol. 30, str. 322–333
Śledziewska K., Witkowski B. [2012], Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy, Ekonomista, nr 4/2012, str. 427–448


Nagrody i wyróżnienia

2016 – Srebrny Krzyż Zasługi
2013, 2014, 2015 – Listy Gratulacyjne Rektora SGH za osiągnięcia publikacyjne
2004–2013 – Nagrody Rektora SGH: w dziedzinie organizacji (jednokrotnie, II stopnia), nauki (dwukrotnie, I i II stopnia) i dydaktyki (trzykrotnie, II i III stopnia)
2010 – Nagroda w krajowym konkursie PZU na najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie nauk aktuarialnych w kategorii prac doktorskich
2001 – Nagroda dla najlepszego absolwenta SGH