Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Struktura uczelni : Struktura SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Struktura Uczelni

 

​Struktura organizacyjna Uczelni  znacznie różni się od struktur większości szkół wyższych w Polsce. Na początku lat 90-tych zlikwidowane zostały istniejące niegdyś wydziały, a odpowiedzialność za organizację nauczania oraz wdrażanie programów dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych powierzona została Dziekanatom Studium Licencjackiego oraz Studium Magisterskiego.  Proces nauczania języków obcych organizowany jest przez Centrum Nauki Języków Obcych. Zajęcia sportowe prowadzi Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Katedry i instytuty naukowo-badawcze zgrupowane zostały w pięciu Kolegiach. Stanowią one korporacje naukowców związanych wspólnymi zainteresowaniami badawczymi i realizujących ofertę dydaktyczną skierowaną do studentów wszystkich typów studiów prowadzonych w SGH – studiów stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych), doktoranckich i podyplomowych.

Struktura organizacyjna SGH