Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Informacje o SGH

 

Informacja o zakresie działalności SGH (tekst odczytywalny maszynowo)


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna kształcąca liderów życia gospodarczego i społecznego. SGH jest także znaczącym ośrodkiem badań naukowych oraz nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej.

Oferta edukacyjna


W podstawowej ofercie edukacyjnej SGH znajdują się studia licencjackie i magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej popołudniowej lub niestacjonarnej sobotnio-niedzielnej.

Poza studiami w języku polskim SGH oferuje możliwość studiowania w języku angielskim na studiach licencjackich oraz magisterskich. Uczelnia bierze udział w wielu międzynarodowych projektach dydaktycznych i oferuje blisko 20 programów podwójnego dyplomu.

W SGH na studiach magisterskich i licencjackich kształci się około 11 000 osób. W uczelni działa prawie 60 organizacji i studenckich kół naukowych, w tym Zespół Pieśni i Tańca SGH, Chór SGH oraz Teatr Scena Główna Handlowa.

W Szkole Doktorskiej SGH można zdobyć stopień doktora nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o polityce i administracji. Szkoła Doktorska SGH oferuje program kształcenia na profilu ogólnoakademickim lub wdrożeniowym.

Dodatkowo uczelnia oferuje absolwentom szkół wyższych ponad 100 różnych kierunków studiów podyplomowych oraz programy MBA.

W ofercie edukacyjnej SGH znajdują się także Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Akademia Młodego Ekonomisty, szkolenia i kursy (w tym językowe i przygotowawcze) oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Działalność naukowa


Działalność naukowa pełni obok dydaktyki główną rolę w uczelni. Profil prowadzonych badań koncentruje się przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne. Część realizowanych badań ma także wymiar interdyscyplinarny. SGH prowadzi także badania i opracowuje ekspertyzy na zamówienia przedsiębiorstw, instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego.

Działalność badawcza koncentruje się w instytutach, katedrach i zakładach składających się na pięć kolegiów: Analiz Ekonomicznych, Ekonomiczno-Społeczne, Gospodarki Światowej, Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Zarządzania i Finansów.

Współpraca z otoczeniem​


SGH współpracuje z kilkuset uczelniami i instytucjami międzynarodowymi oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stwarzając studentom, doktorantom i pracownikom szerokie możliwości m.in. udziału w programach wymiany, stażach i badaniach naukowych.

​W SGH wszystkie osoby ze specjalnymi potrzebami, w tym osoby Głuche i niedosłyszące wspiera Dział Spraw Osób z Niepełnosprawnościami oraz koordynator dostępności. 

Easy_to_read_Logo1-kwadrat.png


Informacja o zakresie działalności SGH w polskim języku migowym​


​​