Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Kronika kampusu SGH : Kronika kampusu SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Kronika kampusu SGH

 

​Rada do spraw zabytkowego kampusu SGH
Rada została powołana przez JM Rektora Adama Budnikowskiego decyzją Nr 53 z 16 listopada 2010 r.

Zaproszenia do prac w Radzie otrzymali:

Marta Leśniakowska – historyk sztuki i architektury, profesor w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, autorka monografii o Janie Witkiewiczu Koszczycu oraz wielu historiografii i publikacji o architekturze polskiej XX w.;

Grzegorz Buczek – architekt-urbanista SARP, wiceprezes TUP, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, członek Głównej Komisji Urbanistyki i Architektury oraz Rady Architektury i Rozwoju Warszawy, autor wielu opracowań z zakresu rozwoju i planowania przestrzennego;

Marek Budzyński – architekt-urbanista SARP, TUP, SICA i profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, członek Rady Architektury oraz Głównej Komisji Urbanistyki i Architektury, autor m.in. osiedli Ursynów Płn., Sądu Najwyższego, Biblioteki UW, Opery Podlaskiej i wielu innych;

Józef A. Mrozek – historyk sztuki i designu, kierownik Zakładu Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Design History Society;

oraz ze strony SGH:

prof. Marek Bryx – ekonomista, prorektor ds. zarządzania, dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, w latach 2001–2003 prezes UMiRM i wiceminister infrastruktury, współinicjator budowy bud. C, kierujący inwestycją do uzyskania pozwolenia na budowę;

Poszerzenie składu Rady
Podczas posiedzenia Rady w dniu 21 listopada 2013 roku JM Rektor Tomasz Szapiro powołał do Rady członków w osobach:

prof. Wiktorię Wróblewską – Kolegium Analiz Ekonomicznych;

prof. Kazimierza Kloca – Kolegium Zarządzania i Finansów;

prof. Piotra Jachowicza – Kolegium Ekonomiczno-Społecznym;

dr Barbarę Trzcińską – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie;

dr Józefa Biskupa – Kolegium Gospodarki Światowej;

Piotra Czajkowskiego – studenta.