Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Życie studenckie

 
Na uczelni działa ponad dwadzieścia organizacji i stowarzyszeń studenckich, wśród których najbardziej aktywne to: Samorząd Studentów, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo, Akademicki Związek Sportowy, Chór Akademicki, Europejskie Forum Studentów AEGEE, Kluby Turystyczne Oeconomicus i Tramp, Komitet Lokalny AIESEC SGH, Miesięcznik Studentów MAGIEL, Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Zrzeszenie Studentów Polskich. Ponadto na uczelni działa około 42 studenckich kół naukowych.

Lista studenckich kół naukowych i organizacji działają​cych w SGH​

Kultura w SGH