Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Badania naukowe : Badania naukowe | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Badania Naukowe

 

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prowadzi się badania w dziedzinach nauk ekonomicznych i społecznych, przede wszystkim w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania, jak również w dyscyplinach socjologii oraz nauk o polityce publicznej. Nasi badacze należą do najlepiej rozpoznawanych na świecie ekonomistów z Polski, przodują w międzynarodowych rankingach (na przykład w repozytorium RePEc), są nagradzani za publikacje i wyniki badań. Otrzymują prestiżowe nagrody przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki, fundacje, czasopisma i renomowane instytucje. Pracownicy nauki z SGH wyróżniają się aktywnością publiczną, czynnie współpracują z instytucjami Unii Europejskiej, są także ekspertami i recenzentami Komisji Europejskiej oraz europejskich instytucji badawczych.

SGH jest uznawana za najlepszą uczelnię badawczą w Polsce w dziedzinie nauk ekonomicznych, co potwierdza najwyższa kategoria dla jednostek uczelni przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność badawcza koncentruje się w instytutach, katedrach i zakładach składających się na pięć kolegiów.  

Kolegium Analiz Ekonomicznych
mikroekonomia i makroekonomia, ekonomia matematyczna, ekonomia pracy, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, ekonometria, teoria podejmowania decyzji, statystyka, demografia, badania operacyjne, metody analizy danych biznesowych, informatyka gospodarcza, polityka gospodarcza, 

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
historia myśli ekonomicznej, historia gospodarcza, finanse publiczne i bankowość, ekonomia środowiska, polityka społeczna i zatrudnienie, ubezpieczenia społeczne, socjologia, filozofia, politologia, administracja publiczna, międzynarodowe stosunki polityczne, integracja europejska, bezpieczeństwo regionalne i globalne, 

Kolegium Gospodarki Światowej
ekonomia międzynarodowa, zagraniczna polityka gospodarcza, europejska integracja regionalna, funkcjonowanie organizacji międzyrządowych, finanse międzynarodowe, zarządzania biznesem międzynarodowym, międzynarodowe prawo prywatne i publiczne, transformacja gospodarcza, marketing międzynarodowy, umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw, 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
przedsiębiorstwo i jego rozwój, przedsiębiorczość, konkurencyjność, zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, zarządzanie zasobami pracy, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, studia small business, rachunkowość menedżerska, zarządzanie innowacjami, marketing, logistyka, 

Kolegium Zarządzania i Finansów
teoria ekonomii, finanse i bankowość, polityka gospodarcza, teoria zarządzania, marketing, prawo gospodarcze, rachunkowość, zarządzanie w skali gospodarki narodowej i przedsiębiorstwa, logistyka i transport, zarządzanie jakością, ekonomika konsumpcji w zakresie badania poziomu życia ludności oraz sterowania jakością. 

Nasi naukowcy realizują projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, biorą udział we wszystkich programach finansowania nauki Unii Europejskiej.

SGH należy do głównych beneficjentów międzynarodowych grantów naukowych przyznanych w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR), programu COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych, przetargów unijnych, Funduszu Wyszehradzkiego i innych. Oczywiście, bierzemy udział w programach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w tym w programie Horyzont 2020.

   
 
 

 Badania naukowe