Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Artykuły w czasopismach z listy B : Artykuły w czasopismach z listy B – Najnowsze wyniki badań | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Artykuły w czasopismach z listy B
 

 Czasopisma z listy „B”

 

  ​

Rok 


Racjonalność inteligentnego agenta
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Filipkowski Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 261-272
WWW: Dokument do pobrania


Utworzenie Wielkich Organizacji Gospodarczych - założenia reformy przemysłu PRL lat 70
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: BUDZIŃSKI Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 163-177
WWW: Dokument do pobrania


Cooperation between Local Authorities and Economic Entities in Polish Economic Zones - Evidence from Lower Silesia in Poland
Czasopimo: Economics and Sociology
Autorzy: Pilewicz Tomasz (SGH); Mempel-Śnieżyk Anna; Hajduga Piotr
Rok: 2018
ISSN: 2071-789X
Vol: 11
Strony: 80-96
WWW: Dokument do pobrania


Skutki wprowadzenia podatku bankowego w Polsce w kontekście możliwości ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez krajowy sektor bankowy
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Łupińska Justyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 139-158
WWW: Dokument do pobrania


„Wychowanie dla pokoju” versus wychowanie do wojny : wartości uniwersalne wobec wyzwań globalnych
Czasopimo: HORYZONTY WYCHOWANIA
Autorzy: Menkes Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1643-9171
Vol: 17
Strony: 215-223
WWW: Dokument do pobrania


35 lat działalności European Association for Population Studies
Czasopimo: Studia Demograficzne
Autorzy: Kotowska Irena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0039-3134
Vol:
Strony: 89-95
WWW: Dokument do pobrania


40‑lecie Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Czasopimo: Studia Demograficzne
Autorzy: Kotowska Irena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0039-3134
Vol:
Strony: 97-102
WWW: Dokument do pobrania


A participatory model of creating revitalisation programmes in Poland – challenges and barriers
Czasopimo: MAZOWSZE Studia Regionalne
Autorzy: Legutko-Kobus Paulina (SGH); Hołuj Dominika
Rok: 2018
ISSN: 1689-4774
Vol:
Strony: 33-59
WWW: Dokument do pobrania


A Century of Polish Economic Policy
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Morawski Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 11-33
WWW: Dokument do pobrania


A Regional Approach to Rural Development? Regional and Rural Programmes in Poland 2007–2015
Czasopimo: WIEŚ I ROLNICTWO
Autorzy: Gospodarowicz Marcin (SGH); Chmieliński Paweł
Rok: 2018
ISSN: 0137-1673
Vol:
Strony: 181-198
WWW: Dokument do pobrania


A Resolution in the Spanish Banking Sector: The Case of Banco Popular Español
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Autorzy: Kozińska Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-6447
Vol:
Strony: 61-80
WWW: Dokument do pobrania


Academic Identity of Researchers Investigating Location of Business
Czasopimo: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Autorzy: Kuciński Kazimierz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-1653
Vol: 32
Strony: 6-21
WWW: Dokument do pobrania


Adam Andrzejewski (1914-1998) i Jego środowisko mieszkalne – konsekwencje badawcze
Czasopimo: Człowiek i Środowisko
Autorzy: Cesarski Maciej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-3617
Vol:
Strony: 80-85
WWW: Dokument do pobrania


Aksjologia praw człowieka jako wyznacznik pragmatyzmu ONZ. Nowy paradygmat bezpieczeństwa i prawa człowieka -metaforyzacje w prawie
Czasopimo: PRZEGLĄD ZACHODNI
Autorzy: Kociołek-Pęksa Anna (SGH); Menkes Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0033-2437
Vol:
Strony: 147-160
WWW: Dokument do pobrania


Aksjologia praw człowieka. O przesłankach i determinantach współczesnego dyskursu w filozofii prawa międzynarodowego
Czasopimo: Zeszyty Naukowe SGSP
Autorzy: Kociołek-Pęksa Anna (SGH); Menkes Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0239-5223
Vol: 66
Strony: 119-134
WWW: Dokument do pobrania


Aksjologiczne podstawy sprawiedliwych wynagrodzeń
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Łuków Paweł
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 13-30
WWW: Dokument do pobrania


Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw - badanie empiryczne
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Przeździecka Eliza (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 119-130
WWW: Dokument do pobrania


Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu startupów w Polsce
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług
Autorzy: Cegielska Edyta (SGH); Kurdyś-Kujawska Agnieszka; Zawadzka Danuta
Rok: 2018
ISSN: 1640-6818
Vol:
Strony: 29-39An Analysis of the determinants behind having an additional job by employees
Czasopimo: Economic and Environmental Studies
Autorzy: Grzenda Wioletta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1642-2597
Vol: 18
Strony: 611-627
WWW: Dokument do pobrania


An Attempt to Identify Factors Influencing Retirement Decisions in Poland
Czasopimo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
Autorzy: Ruzik-Sierdzińska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-6018
Vol:
Strony: 43-59
WWW: Dokument do pobrania


An evaluation of the impact of rehabilitation on the quality of life in patients after cerebral stroke
Czasopimo: Journal of Education, Health and Sport
Autorzy: BARAŃSKA Agnieszka (SGH); Jędrych Marian; Kulik Teresa B.; Jędrych Tomasz; Kanecki Krzysztof; Bogdan Magdalena; Kmieć Paweł
Rok: 2018
ISSN:
Vol:
Strony: 245-254
WWW: Dokument do pobrania


Analiza czynników wewnętrznych wpływających na czas postępowań sądowych z wykorzystaniem analizy skupień
Czasopimo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Autorzy: Morawska Sylwia (SGH); Banasik Przemysław; Odlanicka-Poczobutt Monika
Rok: 2018
ISSN: 1641-3466
Vol:
Strony: 335-350
WWW: Dokument do pobrania


Analiza kondycji branży deweloperskiej w kontekście zmieniających się uwarunkowań gospodarczych – rekomendacje na przyszłość
Czasopimo: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
Autorzy: BIEŃKOWSKI Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2392-1838
Vol:
Strony: 4-12
WWW: Dokument do pobrania


Analiza otwartości danych sektora publicznego w Polsce na podstawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Wieczorkowski Jędrzej (SGH); Popiołek Malwina
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 265-278
WWW: Dokument do pobrania


Analiza predyktorów credibility rezerw IBNR
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: OSTOJ Karina Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 185-205
WWW: Dokument do pobrania


Analiza rynku nieruchomości jako element diagnozy sfery gospodarczej w programach rewitalizacji w Polsce
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Autorzy: Jadach-Sepioło Aleksandra (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-6447
Vol:
Strony: 37-47
WWW: Dokument do pobrania


Analiza stóp zwrotu z funduszy hedgingowych za pomocą miar efektywności opartych na dolnych momentach cząstkowych
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Pruchnicka-Grabias Izabela (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 390-403
WWW: Dokument do pobrania


Analiza wybranych systemów prawno-instytucjonalnych europejskich REIT-ów
Czasopimo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Autorzy: Budkowska Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-1383
Vol:
Strony: 98-102
WWW: Dokument do pobrania


Anonimowość w Internecie – identyfikacja płci użytkowników na podstawie historii odwiedzanych stron internetowych
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Bernardelli Michał (SGH); Lipiński Łukasz
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 147-162
WWW: Dokument do pobrania


Anti-crisis financial assistance as an element of financial system stabililty
Czasopimo: Optimum. Studia Ekonomiczne
Autorzy: Alińska Agnieszka (SGH); Woźniak Barbara
Rok: 2018
ISSN: 1506-7637
Vol:
Strony: 3-15
WWW: Dokument do pobrania


Architektura i przyczyny zmian organizacyjnych w sektorze bankowym w Unii Europejskiej
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Alińska Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 10-21Aspekty ekonomiczne, prawne i organizacyjne patologii w służbie zdrowia
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Lesiak Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 133-148
WWW: Dokument do pobrania


Assessing entrepreneurial attitudes and skills of students
Czasopimo: Modern Management Review
Autorzy: Sołek-Borowska Celina (SGH); Chudy-Laskowska Katarzyna
Rok: 2018
ISSN: 2300-6366
Vol: 25
Strony: 185-203
WWW: Dokument do pobrania


Atlantic Bridge. Two Perspectives – Polish and Mexican
Czasopimo: Studia Prawno-Ekonomiczne
Autorzy: Menkes Jerzy (SGH); Kuźnar Andżelika (SGH); Michalska-Haduch Agata
Rok: 2018
ISSN: 0081-6841
Vol:
Strony: 235-250
WWW: Dokument do pobrania


Aukcje groszowe
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: HAŁASIK Małgorzata Gabriela (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 77-84
WWW: Dokument do pobrania


Awersja do strat i wybrane zniekształcenia poznawcze w kontekście różnic międzypłciowych
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Czerwonka Monika (SGH); Piktus Karolina
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 25-47
WWW: Dokument do pobrania


Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości – wyzwania metodyczne
Czasopimo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Autorzy: Gruszczyński Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2842
Vol:
Strony: 23-34
WWW: Dokument do pobrania


Badania przemysłowe związane z zastosowaniem technologii systemów inżynierii wiedzy oraz rozwiązań klasy Business Intelligence w procesach diagnostycznych
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Kamiński Andrzej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 127-140
WWW: Dokument do pobrania


Baltic Pipe a polska polityka gazowa
Czasopimo: Rynek Energii
Autorzy: Sokół Hanna (SGH); Garbicz Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1425-5960
Vol:
Strony: 3-8
WWW: Dokument do pobrania


Bankowość centralna na świecie - porównanie funkcjonowania władzy monetarnej w wybranych krajach
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: KAMELA Adrian Filip (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 241-263
WWW: Dokument do pobrania


Bankruptcy Risk Models for Polish SMEs - Regional Approach
Czasopimo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
Autorzy: Ptak-Chmielewska Aneta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-6018
Vol: 1
Strony: 71-83Barriers to the implementation of financial instruments under cohesion policy
Czasopimo: ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Autorzy: Kłos Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1395
Vol: 16
Strony: 93-115
WWW: Dokument do pobrania


Behavioural aspects of benchmark quotation – the WIBOR case
Czasopimo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
Autorzy: Mielus Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-6018
Vol:
Strony: 189-205
WWW: Dokument do pobrania


Behavioural location theory – evolution, tools and future
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Pilewicz Tomasz (SGH); Sabat Wojciech
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 61-68
WWW: Dokument do pobrania


Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2016 w świetle prostego modelu importu netto
Czasopimo: Ekonomia Międzynarodowa
Autorzy: Nyga-Łukaszewska Honorata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-4440
Vol:
Strony: 117-132
WWW: Dokument do pobrania


Bezrobocie technologiczne a dochód bezwarunkowy
Czasopimo: Zarządzanie i Edukacja
Autorzy: Tyczyna Eugeniusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1428-474X
Vol:
Strony: 18-38
WWW: Dokument do pobrania


Bezrobocie w Polsce w latach 1918-2018
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Jarosz-Nojszewska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 101-119
WWW: Dokument do pobrania


Białoruś po niedokończonej transformacji
Czasopimo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
Autorzy: Folfas Paweł (SGH); Czarny Elżbieta (SGH); Menkes Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-6018
Vol: 3
Strony: 153-170
WWW: Dokument do pobrania


Biznesowe innowacje społeczne - ujęcie teoretyczne i praktyczne
Czasopimo: Zarządzanie i Finanse
Autorzy: Majchrzak Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-5189
Vol: 16
Strony: 127-140
WWW: Dokument do pobrania


Blockchain w zdecentralizowanej autoryzacji transakcji barterowych
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Polańska Krystyna (SGH); Filipkowski Piotr (SGH); Horodelski Michał
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 69-80Book Review – “Putinomics. Power and Money in Resurgent Russia” by Chris Miller, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2018, p. 240.
Czasopimo: International Journal of Management and Economics
Autorzy: Falkowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2299-9701
Vol: 54
Strony: 245-248
WWW: Dokument do pobrania


Book Review: Central and Eastern Europe in the EU: Challenges and Perspectives Under Crisis Conditions / by Christian Schweiger and Anna Visvizi (eds)
Czasopimo: ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Autorzy: CZEPIRSKA Izabela (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1395
Vol: 16
Strony: 197-201
WWW: Dokument do pobrania


Book review: Filip Kaczmarek, Dillemnas in the development policy of the European Uniontowards Sub- Saharan Africa 2000-2015, Poznań 2018
Czasopimo: ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Autorzy: Latoszek Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1395
Vol: 16
Strony: 203-208
WWW: Dokument do pobrania


Boom turystyczny w Islandii – wyzwania zrównoważonego rozwoju
Czasopimo: Studia Ecologiae et Bioethicae
Autorzy: NIWIŃSKI Michał Marek (SGH); Stefanowska Agata ; Bołdak Agnieszka
Rok: 2018
ISSN: 1733-1218
Vol: 16
Strony: 63-71
WWW: Dokument do pobrania


Budowa autonomicznych regionów energetycznych w Polsce - utopia czy konieczność?
Czasopimo: Studia Prawno-Ekonomiczne
Autorzy: Maśloch Grzegorz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0081-6841
Vol: 106
Strony: 251-264
WWW: Dokument do pobrania


Business Intelligence w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: SOSZKA Kamil Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 64-71
WWW: Dokument do pobrania


Can fiscal policy spur fertility?
Czasopimo: EQUILIBRIUM
Autorzy: Walczyk Konrad (SGH); Kudła Janusz
Rok: 2018
ISSN: 1689-765X
Vol: 13
Strony: 167-179
WWW: Dokument do pobrania


Can the Tripartite Free Trade Area (TFTA) Agreement Become a Breakthrough Arrangement in Regional Integration on the African Continent?1
Czasopimo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
Autorzy: Folfas Paweł (SGH); Garlińska-Bielawska Joanna
Rok: 2018
ISSN: 0208-6018
Vol: 2
Strony: 135-146
WWW: Dokument do pobrania


Car sharing in Poland - the Perspective of Operators and Cities in the First Comparative. Research Study
Czasopimo: STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Autorzy: Krzewicki Paweł (SGH); Tchorek Grzegorz ; Targowski Filip ; Kozioł Waldemar ; Wójtowicz Stefan
Rok: 2018
ISSN: 1733-9758
Vol:
Strony: 47-63
WWW: Dokument do pobrania


Cechy firmy rodzinnej
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Bartczak Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 71-83
WWW: Dokument do pobrania


Cele prewencyjnej kontroli koncentracji
Czasopimo: INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY
Autorzy: Kryśkiewicz Łukasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2299-5749
Vol:
Strony: 34-53
WWW: Dokument do pobrania


Characteristics of Cosmetics Brands by Country of Origin According to the Opinion of Polish Consumers
Czasopimo: Journal of Management and Business Administration. Central Europe
Autorzy: Baran Radosław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2450-7814
Vol: 26
Strony: 2-13Charakterystyka i metryki oceny efektywności spółek działających w modelu SaaS
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Martysz Czesław (SGH); Małysz Maciej
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 41-57
WWW: Dokument do pobrania


Chatboty: perspektywy rozwoju technologii informatycznych w kontakcie z klientem
Czasopimo: Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE
Autorzy: Kozłowska Anna (SGH); Rodzik Anna
Rok: 2018
ISSN: 1689-8966
Vol: 45
Strony: 7-18
WWW: Dokument do pobrania


China’s economic expansion in Africa–selected aspects
Czasopimo: International Business and Global Economy
Autorzy: Krukowska Monika (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-6102
Vol:
Strony: 84-97Ciemna strona kapitalizmu – nie tylko w świetle książki G.A. Akerlofa i R.J. Shillera Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa
Czasopimo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Autorzy: Oręziak Leokadia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-1383
Vol:
Strony: 92-97
WWW: Dokument do pobrania


Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Nowicka Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 51-63
WWW: Dokument do pobrania


Cloud computing migration barriers and advantages in manufacturing – an analysis of ambiguity and dependencies in the assessment criteria
Czasopimo: Ekonometria
Autorzy: Gontar Zbigniew (SGH); Bartkiewicz Witold
Rok: 2018
ISSN: 1507-3866
Vol: 22
Strony: 41-54
WWW: Dokument do pobrania


Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w drogownictwie?
Czasopimo: Budownictwo i Prawo
Autorzy: Bugajski Wojciech (SGH); Woźniak Arkadiusz
Rok: 2018
ISSN: 1428-8516
Vol:
Strony: 5-8
WWW: Dokument do pobrania


Coaching, ego i stan ducha Polaków
Czasopimo: Psychiatria po Dyplomie
Autorzy: HUCKO Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1190
Vol:
Strony: 1
WWW: Dokument do pobrania


Cohort fertility of Polish women, 1945–2015: the context of postponment and recuperation
Czasopimo: Studia Demograficzne
Autorzy: Tymicki Krzysztof (SGH); Zeman Krystof; Holzer-Żelażewska Dorota (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0039-3134
Vol:
Strony: 5-23
WWW: Dokument do pobrania


Cohort fertility of Polish women, 1945–2015: the context of postponment and recuperation
Czasopimo: Studia Demograficzne
Autorzy: Tymicki Krzysztof (SGH); Holzer-Żelażewska Dorota (SGH); Zeman Krystof
Rok: 2018
ISSN: 0039-3134
Vol:
Strony: 5-23
WWW: Dokument do pobrania


Cohort patterns of fertility in Poland based on staging process – generations 1930-1980
Czasopimo: STATISTICS IN TRANSITION
Autorzy: Grzenda Wioletta (SGH); Frątczak Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-7655
Vol: 19
Strony: 315-330
WWW: Dokument do pobrania


Collaborative Consumption as a Manifestation of Sustainable Consumption
Czasopimo: Problemy Zarządzania
Autorzy: Dąbrowska Anna (SGH); Janoś-Kresło Mirosława (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1644-9584
Vol:
Strony: 132-149
WWW: Dokument do pobrania


Combating poverty as a main challenge of sustainable development: The case of Brazil’s Bolsa Família
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Dabrowski de Flores Bettina Claudia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 87-105
WWW: Dokument do pobrania


Competition and concentration in the Polish banking sector after the global financial crisis of 2008
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Pawłowska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 163-181
WWW: Dokument do pobrania


Competitiveness as the Ability to Adjust: the EU-10 Exports Structure and Its Convergence to the German Pattern
Czasopimo: COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Autorzy: Czarny Elżbieta (SGH); Żmuda Małgorzata
Rok: 2018
ISSN: 1508-2008
Vol: 21
Strony: 119-133
WWW: Dokument do pobrania


Competitiveness of the Baltic States in international high‑technology goods trade
Czasopimo: COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Autorzy: Falkowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1508-2008
Vol: 21
Strony: 25-43
WWW: Dokument do pobrania


Complementarity of regional and rural policies? A study on regional programmes and Common Agricultural Policy Pillar II measures in Poland
Czasopimo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Autorzy: Gospodarowicz Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1508-3535
Vol:
Strony: 22-28Compliance with the board best practice. The perspective of the shareholder structure
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Aluchna Maria (SGH); Tomczyk Emilia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 9-26
WWW: Dokument do pobrania


Conditions of the Operations of Local Government Units in Unstable Economic Environments
Czasopimo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Autorzy: Dworakowska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2842
Vol:
Strony: 457-465
WWW: Dokument do pobrania


Controlling personalny - element megasystemu controllingu w organizacji
Czasopimo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Autorzy: Zubek Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-2345
Vol:
Strony: 369-379
WWW: Dokument do pobrania


Controversies over the moral justification for patent protection in biotechnology
Czasopimo: Annales. Etyka w życiu gospodarczym
Autorzy: Karbowski Adam (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-2226
Vol: 21
Strony: 57-66
WWW: Dokument do pobrania


Cooperation between knowledge-based institutions and business : empirical studies and network theories
Czasopimo: Forum Scientiae Oeconomia
Autorzy: Domańska Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-5947
Vol: 6
Strony: 81-94
WWW: Dokument do pobrania


Cooperation between science institutions and start-up companies in Poland: overview of the theoretical bacground for analysing the ecosystems
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Domańska Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 183-197
WWW: Dokument do pobrania


Creativity and Knowledge Sharing in Teams
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Sołek-Borowska Celina (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 37-48
WWW: Dokument do pobrania


Crowdfunding - zjawisko, problemy, regulacja
Czasopimo: Gospodarka Narodowa
Autorzy: Lissowska Maria (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-0005
Vol:
Strony: 59-86
WWW: Dokument do pobrania


Crowdfunding as a Form of Funding for Businesses in the Culturally-Changing Global Economy : A Literature Review
Czasopimo: Journal of Intercultural Management
Autorzy: Waszkiewicz Aneta (SGH); Kukurba Maria
Rok: 2018
ISSN: 2080-0150
Vol: 10
Strony: 99-137
WWW: Dokument do pobrania


Custom in International Economic Law
Czasopimo: Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
Autorzy: Menkes Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN:
Vol: 8
Strony: 188-203
WWW: Dokument do pobrania


Cyclical Fluctuations in FreightTransport in Selected European Union Countries. Synchronization, or not?
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
Autorzy: Dorosiewicz Sławomir (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-4821
Vol: 80
Strony: 49-59Cyfryzacja a handel detaliczny
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Zarzycka Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 68-76
WWW: Dokument do pobrania


Czas na aktywność czy aktywność na czas? Brak czasu wolnego jako bariera aktywności fizycznej dorosłych Polaków
Czasopimo: Medycyna Sportowa
Autorzy: Biernat Elżbieta (SGH); Buchholtz Sonia (SGH); Tomaszewski Wiesław
Rok: 2018
ISSN: 1232-406X
Vol:
Strony: 41-50
WWW: Dokument do pobrania


Czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne kształtują strukturę polskiego eksportu mierzoną wartością brutto oraz wartością dodaną? Analiza branżowa
Czasopimo: Unia Europejska.pl
Autorzy: Folfas Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-2694
Vol:
Strony: 22-26
WWW: Dokument do pobrania


Czy nowe kierunki studiów są dowodem na innowacyjność szkół wyższych?
Czasopimo: e-mentor
Autorzy: Rocki Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1731-6758
Vol:
Strony: 14-21
WWW: Dokument do pobrania


Czynniki motywujące do uczestnictwa w przyjazdowej turystyce medycznej do Polski
Czasopimo: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Autorzy: Kachniewska Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0079-3493
Vol:
Strony: 27-42
WWW: Dokument do pobrania


Czynniki ryzyka w projektach inwestycyjnych realizowanych w formułach Corporate i project finance
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Rogowski Waldemar (SGH); Lipski Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 195-206
WWW: Dokument do pobrania


Czynniki sukcesu koopetycji
Czasopimo: Zarządzanie i Finanse
Autorzy: Mierzejewska Wioletta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-5189
Vol: 16
Strony: 123-133
WWW: Dokument do pobrania


Czynniki wpływające na handel usługami – kierunki rozwoju branży usług biznesowych w Polsce
Czasopimo: STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA
Autorzy: Kuźnar Andżelika (SGH); Chilimoniuk-Przeździecka Eliza (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-5254
Vol: 6
Strony: 25-48Decomposition of first births in Poland, according to timing of marriage and conception
Czasopimo: Wiadomości Statystyczne
Autorzy: Tymicki Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0043-518X
Vol:
Strony: 23-39
WWW: Dokument do pobrania


Decomposition of sovereign CDS spread using the concept of factorization
Czasopimo: Dynamic Econometric Models
Autorzy: Górska Rumiana (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-3862
Vol: 18
Strony: 99-114
WWW: Dokument do pobrania


Determinants of choosing a business model in small and medium-sized enterprises
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Ziółkowska Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 93-101
WWW: Dokument do pobrania


Determinants of E-Commerce Turnover in Europe: Consumer Protection Matters
Czasopimo: Gospodarka Narodowa
Autorzy: Rybacki Jakub Paweł (SGH); BIŃCZAK Tamara (SGH); Kaczmarek Filip (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-0005
Vol:
Strony: 125-141
WWW: Dokument do pobrania


Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych. Wyniki badania ankietowego
Czasopimo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Autorzy: Duliniec Aleksandra (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2842
Vol:
Strony: 245-255Determinanty i skutki wahań koniunkturalnych na współczesnym rynku nieruchomości mieszkaniowych
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Autorzy: Główka Gabriel (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-6447
Vol:
Strony: 9-22
WWW: Dokument do pobrania


Determinanty likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Skrzek-Lubasińska Małgorzata (SGH); Ciesielska-Maciągowska Dorota (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 102-112
WWW: Dokument do pobrania


Determinanty postaw pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie - wyniki badań
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Winch Sławomir (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 167-180
WWW: Dokument do pobrania


Determinanty zmiennej w czasie korelacji pomiędzy cenami ropy naftowej a kursem walutowym dolara amerykańskiego
Czasopimo: Bank i Kredyt
Autorzy: Szafranek Karol (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5520
Vol:
Strony: 671-708
WWW: Dokument do pobrania


Determinanty zwiększenia w Polsce oszczędności gospodarstw domowych.
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
Autorzy: Wierzbicka Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8658
Vol:
Strony: 61-77
WWW: Dokument do pobrania


Digitalization and competitiveness in logistics service industry
Czasopimo: e-mentor
Autorzy: Cichosz Marzenna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1731-6758
Vol:
Strony: 73-82
WWW: Dokument do pobrania


Dlaczego radiografia cyfrowa? Wybrane wady niecyfrowych systemów radiologicznych w opinii lekarzy radiologów i techników elektroradiologii z zakładów diagnostyki obrazowej w Lublinie
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: BARAŃSKA Agnieszka (SGH); Drop Bartłomiej; Drop Katarzyna; Janiszewska Mariola
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 11-25
WWW: Dokument do pobrania


Dlaczego warto dać sobie spokój z badaniami nad zacofaniem?
Czasopimo: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Autorzy: Morawski Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0080-3634
Vol:
Strony: 271-281
WWW: Dokument do pobrania


Długookresowa relacja stopy procentowej i tempa wzrostu gospodarczego
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Sternal Bartosz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 163-181
WWW: Dokument do pobrania


Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Perspektywa rady nadzorczej
Czasopimo: Organizacja i Kierowanie
Autorzy: Aluchna Maria (SGH); Koładkiewicz Izabela
Rok: 2018
ISSN: 0137-5466
Vol:
Strony: 11-31
WWW: Dokument do pobrania


Dobre praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: NIEWIERKO Maria (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 311-321
WWW: Dokument do pobrania


Dobre praktyki w zakresie relacji szkół wyższych z absolwentami w świetle wyników badań empirycznych
Czasopimo: HORYZONTY WYCHOWANIA
Autorzy: Żukowska Joanna (SGH); Kuźnar Andżelika (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1643-9171
Vol: 17
Strony: 157-165
WWW: Dokument do pobrania


Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy absorpcji funduszy unijnych
Czasopimo: Optimum. Studia Ekonomiczne
Autorzy: Dworakowska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1506-7637
Vol:
Strony: 51-62Does the Way of Financing Quantitative Easing Programmes Matter?
Czasopimo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Autorzy: DUSZAK Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-0886
Vol:
Strony: 101-131
WWW: Dokument do pobrania


Dostępność, jakość i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej - ważne źródło informacji medycznej
Czasopimo: KONTROLA PAŃSTWOWA
Autorzy: Gniadek Lila Urszula (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0452-5027
Vol:
Strony: 43-59
WWW: Dokument do pobrania


Dynamiczne zdolności źródłem przewag konkurencyjnych platform wirtualnych
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Poniatowska-Jaksch Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 82-91
WWW: Dokument do pobrania


Dyrektywa ATAD w nowelizacji ustawy CIT z dnia 27 października 2017 r.
Czasopimo: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Autorzy: Werner Aleksander (SGH); Gajewski Dominik (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5490
Vol:
Strony: 2-8
WWW: Dokument do pobrania


Dyscyplina rynkowa w polskim sektorze bankowym w kontekście testowania warunków skrajnych
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: KLUPA Kamil (SGH); Borsuk Marcin; Barembruch Adam
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 35-47Dyskryminacyjna liberalizacja współpracy transatlantyckiej – typowe czy unikalne RTA
Czasopimo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Autorzy: Czarny Elżbieta (SGH); Menkes Jerzy (SGH); Słok-Wódkowska Magdalena
Rok: 2018
ISSN: 2081-2345
Vol:
Strony: 143-154
WWW: Dokument do pobrania


Działalność badawczo-rozwojowa determinantą innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Poznańska Krystyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 347-358
WWW: Dokument do pobrania


E-administratio mortuus est, vivat d-administratio!
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Goliński Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 161-171
WWW: Dokument do pobrania


Efekt stycznia i grudnia na przykładzie indeksów światowych giełd i cen surowców
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Borowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol: 356
Strony: 7-32
WWW: Dokument do pobrania


Efekty skali w tworzeniu technologii i akumulacji kapitału ludzkiego a stagnacja i regres technologiczny
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Sternal Bartosz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 332-344Efektywność rewitalizacji a zaangażowanie mieszkańców – przykład Ostrowi Mazowieckiej
Czasopimo: Prace i Studia Geograficzne
Autorzy: Pecura Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-4589
Vol:
Strony: 41-53
WWW: Dokument do pobrania


Effects of Small Biogas Plants in Poland
Czasopimo: Ekonomia i Środowisko
Autorzy: Bartoszczuk Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-8898
Vol:
Strony: 143-153
WWW: Dokument do pobrania


Efficiency as a parameter for assessing the Polish healthcare system
Czasopimo: Journal of Education, Health and Sport
Autorzy: Bartczak Krzysztof (SGH); Bogdan Magdalena (SGH); BARAŃSKA Agnieszka (SGH); Drop Bartłomiej; Firlej Ewelina; Janiszewska Mariola
Rok: 2018
ISSN:
Vol: 8
Strony: 141-146
WWW: Dokument do pobrania


Ekonomia złożoności a równowaga wielopunktowa
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Dąbrowski Ireneusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 58-70
WWW: Dokument do pobrania


Ekonomiczne i etyczne aspekty kształtowania strategii konkurencji w sektorze bankowym
Czasopimo: Annales. Etyka w życiu gospodarczym
Autorzy: Przybyciński Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-2226
Vol: 21
Strony: 89-96
WWW: Dokument do pobrania


Ekonomiczne losy absolwentów kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu rocznika 2014
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Rocki Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 9-25
WWW: Dokument do pobrania


Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstww modelu sharing economy
Czasopimo: Ekonomia Międzynarodowa
Autorzy: Poniatowska-Jaksch Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-4440
Vol:
Strony: 44-54
WWW: Dokument do pobrania


Eksport jako forma ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw IT w erze digitalizacji
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Pakulska Teresa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 161-168
WWW: Dokument do pobrania


Eksterytorialne rozumienie pojęcia "eksporter " w unijnym prawie celnym
Czasopimo: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
Autorzy: Gwardzińska Ewa (SGH); Tymińska Izabella
Rok: 2018
ISSN: 1732-5544
Vol:
Strony: 427-431
WWW: Dokument do pobrania


Elements of Social Responsibility Management in Local Government Units
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie
Autorzy: Marecki Krzysztof (SGH); Wieloch Maciej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-1560
Vol:
Strony: 266-273
WWW: Dokument do pobrania


Elements of Social Responsibility Management in Local Government Units
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie
Autorzy: Marecki Krzysztof (SGH); Wieloch Maciej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-1560
Vol:
Strony: 266-273
WWW: Dokument do pobrania


Empirical Study of the Relative Strength in the Currency Portfolio Construction
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Pruchnicka-Grabias Izabela (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol: 356
Strony: 109-123
WWW: Dokument do pobrania


Energy terms of trade for Poland between 2005–2015
Czasopimo: Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal
Autorzy: Nyga-Łukaszewska Honorata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1429-6675
Vol: 21
Strony: 63-74Enterprise Bankruptcies Versus Selected Macroeconomic Aggregates and Financial Indicators
Czasopimo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia
Autorzy: Dec Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0459-9586
Vol: 52
Strony: 7-15
WWW: Dokument do pobrania


Enterprises’ initiatives intended for persons aged 50 and over in the Opole Special Demographic Zone​
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Jastrzębska Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 81-90
WWW: Dokument do pobrania


Entrepreneurial Activity, Market Orientation, Investment Attractiveness and Transaction Costs for Enterprises in Local Development Context
Czasopimo: BAROMETR REGIONALNY
Autorzy: Pilewicz Tomasz (SGH); Mempel-Śnieżyk Anna; Derlukiewicz Niki; Zdon-Korzeniowska Małgorzata
Rok: 2018
ISSN: 1644-9398
Vol:
Strony: 109-119
WWW: Dokument do pobrania


Entrepreneurial studies in higher education: some insights for Entrepreneurship education in Europe
Czasopimo: Horyzonty Polityki
Autorzy: Suska Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-5897
Vol: 9
Strony: 143-156
WWW: Dokument do pobrania


Etatism of the economy of the Second Polish Republic in the period of parliamentary democracy: Conditions, stages, evaluation (Part 1: 1918-1923)
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Luszniewicz Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 35-60
WWW: Dokument do pobrania


Etatism of the economy of the Second Polish Republic in the period of parliamentary democracy: Conditions, stages, evaluation (Part 2: 1923-1926)
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Luszniewicz Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 65-84
WWW: Dokument do pobrania


Etatyzacja gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej w okresie demokracji parlamentarnej: uwarunkowania, etapy, próba bilansu (część 1: 1918-1923)
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Luszniewicz Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 33-59
WWW: Dokument do pobrania


Ethical, social and governance aspect of social responsibility indexes - comparative analysis of European SRI indices
Czasopimo: COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Autorzy: Mikołajek-Gocejna Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1508-2008
Vol: 21
Strony: 25-44
WWW: Dokument do pobrania


EU Budget Challenged by the Present Migration and Refugee Crises
Czasopimo: Studia Europejskie
Autorzy: Proczek Magdalena (SGH); Osuch-Rak Ewa; Surała Joanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1428-149X
Vol:
Strony: 183-197
WWW: Dokument do pobrania


EU Membership and exports competitiveness - benchmarking exports structures of Poland and Slovakia versus Bulgaria and Romania, and their convergence to the German pattern in years 2000-2014
Czasopimo: International Business and Global Economy
Autorzy: Czarny Elżbieta (SGH); Żmuda Małgorzata
Rok: 2018
ISSN: 2300-6102
Vol: 37
Strony: 479-492
WWW: Dokument do pobrania


Europa Socjalna? Trójkąt Weimarski wobec runku pracy w UE
Czasopimo: PRZEGLĄD ZACHODNI
Autorzy: JANOŚ Karol Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0033-2437
Vol:
Strony: 259-264
WWW: Dokument do pobrania


Europe on the crossroads: Policy of deepening integration on the background of socio-economic context and politics in member states
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Żukrowska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 430-443
WWW: Dokument do pobrania


Europejski rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: Mikołajek-Gocejna Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 277-289
WWW: Dokument do pobrania


Ewolucja badań nad zrównoważeniem finansów publicznych
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Janikowski Łukasz
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 45-61
WWW: Dokument do pobrania


Ewolucja podejścia do procesu rocznej oceny pracowniczej
Czasopimo: Zarządzanie. Teoria i praktyka
Autorzy: Łapiński Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-1586
Vol:
Strony: 29-33
WWW: Dokument do pobrania


Explaining success perception of Polish international new ventures : Four perspectives
Czasopimo: Economics and Sociology
Autorzy: Baranowska-Prokop Ewa (SGH); Sikora Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2071-789X
Vol: 11
Strony: 106-127Factors Infuencing the Evaluation of Remuneration Justice
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Kinowska Hanna (SGH); Juchnowicz Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 41-52
WWW: Dokument do pobrania


Failure and insolvency. A proposal for Polish prediction models
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Staszkiewicz Piotr (SGH); Witkowski Bartosz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 160-172Filozofia prawa we współczesnej Rosji
Czasopimo: Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
Autorzy: Grzybowski Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-3304
Vol:
Strony: 5-17
WWW: Dokument do pobrania


Filtracja finansowych szeregów czasowych metodami nieujemnej faktoryzacji macierzy
Czasopimo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Autorzy: Rubach Paweł (SGH); Szupiluk Ryszard (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-792X
Vol:
Strony: 284-292
WWW: Dokument do pobrania


Finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: KLEIN Ewa (SGH); Alińska Agnieszka (SGH); Frydrych Sylwia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 27-44
WWW: Dokument do pobrania


Finansowanie inwestycji samorządowych ze środków zwrotnych w środowisku rosnących nadwyżek operacyjnych
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Kluza Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 173-184
WWW: Dokument do pobrania


Finansowanie nieodsetkowe polskich przedsiębiorstw - analiza sektorowa
Czasopimo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Autorzy: Berent Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2842
Vol:
Strony: 223-234Finansowe i pozafinansowe koszty zachowań zakupowych w świetle koncepcji wartości dla klienta
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: Marciniak Beata (SGH); Frąckiewicz Ewa
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 203-212
WWW: Dokument do pobrania


Fiscal federalism and a separate budget for the euro area
Czasopimo: International Journal of Management and Economics
Autorzy: Oręziak Leokadia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2299-9701
Vol: 54
Strony: 85-98
WWW: Dokument do pobrania


Food waste reduction as a challenge in supply chains management
Czasopimo: LogForum
Autorzy: Ocicka Barbara (SGH); Raźniewska Marta
Rok: 2018
ISSN: 1895-2038
Vol: 14
Strony: 549-561
WWW: Dokument do pobrania


Forecast for the Development of the International Freight Transport Market in Poland until 2030
Czasopimo: Logistics and Transport
Autorzy: Dorosiewicz Sławomir (SGH); Waskiewicz Jerzy
Rok: 2018
ISSN: 1734-2015
Vol: 40
Strony: 103-110
WWW: Dokument do pobrania


Foreign Direct Investment in Real Estate and Related Business Services: Poland vs OECD Countries
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: HUMANICKI Marcin (SGH); Olszewski Krzysztof
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 103-119
WWW: Dokument do pobrania


Formal Organizational Power at the University. The Cases of the University of Warsaw and Warsaw School of Economics
Czasopimo: Problemy Zarządzania
Autorzy: Aluchna Maria (SGH); Postuła Igor
Rok: 2018
ISSN: 1644-9584
Vol: 16
Strony: 115-133
WWW: Dokument do pobrania


Formalno-prawne uregulowania przygranicznej współpracy polsko-niemieckiej wsparcia logistycznego akcji ratunkowych katastrof naturalnych
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Marzantowicz Łukasz (SGH); Dembińska Izabela
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 147-164
WWW: Dokument do pobrania


From Agile Project Management to Agile Organization?-a Literature Review
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Sońta-Drączkowska Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 231-242
WWW: Dokument do pobrania


From economic nationalism to the open market. Polish trade policy in the 20th and 21st century
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Łazor Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 81-100
WWW: Dokument do pobrania


Funkcje rachunku kosztów w zamówieniach publicznych
Czasopimo: Studia Prawno-Ekonomiczne
Autorzy: Hellich Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0081-6841
Vol: 208
Strony: 203-216
WWW: Dokument do pobrania


Gdy finanse zależą od liczby pacjentów, a nie od ich zdrowia
Czasopimo: Medical Tribune
Autorzy: HUCKO Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1895-5754
Vol:
Strony: 1
WWW: Dokument do pobrania


Generations of Reformers of the Polish People’s Republic (PRL) and Their Intellectual Heritage
Czasopimo: Warsaw Forum of Economic Sociology
Autorzy: Morawski Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-9633
Vol: 9
Strony: 51-70
WWW: Dokument do pobrania


Global Value Chain of Clusters enhancing EU competitiveness
Czasopimo: Studia Europejskie
Autorzy: BALKIEWICZ-ŻEREK Aleksandra (SGH); Masłoń-Oracz Anna (SGH); Eso Ayo
Rok: 2018
ISSN: 1428-149X
Vol:
Strony: 213-223
WWW: Dokument do pobrania


Globalne przywództwo technologiczne i innowacyjne Unii Europejskiej w dziedzinie energii i klimatu
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Wojtkowska-Łodej Grażyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 269-277
WWW: Dokument do pobrania


Globalny kryzys a zachowania polskich przedsiębiorstw. Recenzja książki pt. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, red. nauk. Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska,Difin, Warszawa 2016, s. 326
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Gołębiowski Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 96-103
WWW: Dokument do pobrania


Gospodarka cyfrowa, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy – różne określenia tych samych zjawisk czy te podobne pojęcia określające różne zjawiska?
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Goliński Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 177-190
WWW: Dokument do pobrania


Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w opinii małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich
Czasopimo: Folia Turistica
Autorzy: Kachniewska Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-3888
Vol:
Strony: 185-208
WWW: Dokument do pobrania


Granice wykładni systemowej prawa podatkowego
Czasopimo: PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO
Autorzy: Grzybowski Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-8996
Vol:
Strony: 65-76
WWW: Dokument do pobrania


Growth Rate and Cyclical Fluctuations in Transport. A simple model
Czasopimo: Research in Logistics & Production
Autorzy: Dorosiewicz Sławomir (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-4942
Vol: 8
Strony: 339-349
WWW: Dokument do pobrania


Handel międzynarodowy usługami : przewagi komparatywne Polski w latach 2005-2015
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Wosiek Roman (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 161-170
WWW: Dokument do pobrania


Hidden Markov Models as a Tool for the Assessment of Dependence of Phenomena of Economic Nature
Czasopimo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
Autorzy: Bernardelli Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-6018
Vol: 5
Strony: 7-20
WWW: Dokument do pobrania


High prostate cancer mortality in Poland. A spatial, temporal and structural analysis
Czasopimo: Przegląd Epidemiologiczny
Autorzy: Czaderny Krzysztof Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0033-2100
Vol: 72
Strony: 235-246
WWW: Dokument do pobrania


How far does monetary policy reach? Evidence from factor-augmented vector autoregressions for Poland
Czasopimo: Bank i Kredyt
Autorzy: KAPUŚCIŃSKI Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5520
Vol:
Strony: 191-216
WWW: Dokument do pobrania


Ideologia jako czynnik wpływający na naukę ekonomii
Czasopimo: Pieniądze i Więź
Autorzy: Komorowski Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1506-7513
Vol: 21
Strony: 7-18
WWW: Dokument do pobrania


Impact of Ground Handling on Air Traffic Volatility
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Zagrajek Paweł (SGH); Hoszman Adam (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 147-155
WWW: Dokument do pobrania


Impact of pharmaceutical companies upon the economy and public finance in Poland : The Sanofi case study
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Nojszewska Ewelina (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 113-123
WWW: Dokument do pobrania


Impact of Remuneration for Work on Social Changes in Lithuania
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Gruževskis Boguslovas ; Sudnickas Tadas ; Urbanovič Jolanta
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 129-146
WWW: Dokument do pobrania


Implementacja metody badania własności reguł przejścia systemów bonus-malus w Apache Spark
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Bernardelli Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 95-108
WWW: Dokument do pobrania


Implementacja zmian prawa dotyczących rad nadzorczych w spółkach publicznych w Polsce
Czasopimo: Zarządzanie i Finanse
Autorzy: Adamska Agata (SGH); Gad Jacek; Bohdanowicz Leszek
Rok: 2018
ISSN: 2084-5189
Vol: 16
Strony: 51-65
WWW: Dokument do pobrania


Implementation of KLEMS economic productivity accounts in Poland
Czasopimo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
Autorzy: Kotlewski Dariusz (SGH); BŁAŻEJ Mirosław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-6018
Vol: 2
Strony: 7-18
WWW: Dokument do pobrania


Implications of Brexit for Financing of the EU Budget with Particular Stress on the Effects on Poland
Czasopimo: Unia Europejska.pl
Autorzy: Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-2694
Vol:
Strony: 3-12
WWW: Dokument do pobrania


Implications of Transitory and Permanent Changes in Tax Rates for Poland
Czasopimo: Gospodarka Narodowa
Autorzy: Jabłonowski Janusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-0005
Vol:
Strony: 73-97
WWW: Dokument do pobrania


Implikacje brexitu dla budżetu UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Czasopimo: International Business and Global Economy
Autorzy: Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-6102
Vol:
Strony: 520-532Infrastrukturalne bariery rozwojowe regionów problemowych
Czasopimo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
Autorzy: Brdulak Jacek (SGH); Pawlak Piotr
Rok: 2018
ISSN: 1509-5878
Vol:
Strony: 62-65
WWW: Dokument do pobrania


Innovative Performance of Transnational Corporations
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Mierzejewska Wioletta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 69-83
WWW: Dokument do pobrania


Innowacje produktowe i procesowe w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce - na przykładzie oferty ubezpieczeniowej ze świadczeniami z zakresu telemedycyny
Czasopimo: Polityka Zdrowotna
Autorzy: Borkowska Iwona (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-221X
Vol:
Strony: 17-28
WWW: Dokument do pobrania


Innowacje w usługach: nowy paradygmat w dobie obecnej rewolucji technologicznej
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Wosiek Roman (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 278-286
WWW: Dokument do pobrania


Innowacyjność blockchain jako rozproszonego rejestru danych (DLT)
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Ślązak Emil (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 255-263Innowacyjność polskich eksporterów IT
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Pakulska Teresa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 59-69
WWW: Dokument do pobrania


Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej
Czasopimo: Roczniki Ekonomii i Zarządzania
Autorzy: Grzywacz Jacek (SGH); Jagodzińska-Komar Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-1837
Vol:
Strony: 25-36
WWW: Dokument do pobrania


Institutional and legal approach to eldercare versus sustainable work concept in selected European Union countries
Czasopimo: EKONOMIA I PRAWO
Autorzy: Furmańska-Maruszak Agnieszka; Kamińska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-2255
Vol: 17
Strony: 251-264
WWW: Dokument do pobrania


Institutional Barriers of the Internet-Based Foreign Expansion of Enterprises
Czasopimo: Problemy Zarządzania
Autorzy: Witek-Hajduk Marzanna (SGH); Targański Bartosz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1644-9584
Vol: 16
Strony: 91-108
WWW: Dokument do pobrania


Instrumenty hybrydowe wykorzystywane przez międzynarodowe holdingi - aspekty podatkowe
Czasopimo: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Autorzy: Gajewski Dominik (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5490
Vol:
Strony: 8-13
WWW: Dokument do pobrania


Instytucja podstawowego rachunku płatniczego w Polsce
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Szelągowska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 429-440Instytucje polityki „post-pivot” w Azji – wybrane aspekty
Czasopimo: International Business and Global Economy
Autorzy: Kuźnar Andżelika (SGH); Menkes Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-6102
Vol:
Strony: 98-113
WWW: Dokument do pobrania


Integracja transatlantycka z perspektywy państw średniej wielkości. Studium przypadku Polski i Meksyku
Czasopimo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Autorzy: Menkes Jerzy (SGH); Kuźnar Andżelika (SGH); Michalska-Haduch Agata
Rok: 2018
ISSN: 2081-2345
Vol:
Strony: 171-183
WWW: Dokument do pobrania


Integrated logistics support of local governments units - concept and reasons
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki
Autorzy: Marzantowicz Łukasz (SGH); Dembińska Izabela
Rok: 2018
ISSN: 1644-275X
Vol:
Strony: 93-101
WWW: Dokument do pobrania


Inteligencja na przestrzeni stu lat istnienia państwa polskiego
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Podolska-Meducka Aldona (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 179-197
WWW: Dokument do pobrania


Intensywność nakładów na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym
Czasopimo: International Business and Global Economy
Autorzy: Folfas Paweł (SGH); Odrobina Anna
Rok: 2018
ISSN: 2300-6102
Vol:
Strony: 142-156Interleukin-6 in cardiovascular disorders
Czasopimo: European Journal of Medical Technologies
Autorzy: Raczkiewicz Dorota (SGH); Dobrucka-Głowacka Anna ; Sarecka-Hujar Beata; Balwierz Radosław ; Dolińska Barbara; Kopyta Ilona
Rok: 2018
ISSN: 2353-1029
Vol:
Strony: 23-30
WWW: Dokument do pobrania


International Banking and Bank Performance: The Case of Poland
Czasopimo: Problemy Zarządzania
Autorzy: Pawłowska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1644-9584
Vol: 16
Strony: 74-95
WWW: Dokument do pobrania


International conference Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe – Institutional Perspective (SGH Warsaw School of Economics, 15 March 2018)
Czasopimo: Ekonomista
Autorzy: Próchniak Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0013-3205
Vol:
Strony: 371-373
WWW: Dokument do pobrania


Internationalization Support as the Integrating Axis of Innovation and Entrepreneurship Policies. Part 2 - Perspective from Technology Startups
Czasopimo: PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Autorzy: Rokosz Wojciech Stefan (SGH); Pietrasieński Paweł (SGH); BITKA Katarzyna Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-7221
Vol:
Strony: 7-14
WWW: Dokument do pobrania


Internationalization through networks - strategic challenge for cluster facilitator
Czasopimo: Humanities and Social Sciences
Autorzy: Kowalska Katarzyna (SGH); Bembenek Bogusław; Frankowska Marzena
Rok: 2018
ISSN: 2300-5327
Vol:
Strony: 9-22
WWW: Dokument do pobrania


Internationalization through networks – strategic challenge for cluster facilitator
Czasopimo: Humanities and Social Sciences
Autorzy: KOWALSKA Katarzyna (SGH); Bembenek Bogusław ; Frankowska Marzena
Rok: 2018
ISSN: 2300-5327
Vol: 23
Strony: 9-22
WWW: Dokument do pobrania


Internet business models in the consumer market — a typological approach
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: Doligalski Tymoteusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 5-13
WWW: Dokument do pobrania


Internet-Mediated Dialog with Consumers : A Cross-Industry Multiple-Case Study of Polish Exporters
Czasopimo: Journal of Management and Business Administration. Central Europe
Autorzy: Zaborek Piotr (SGH); Mazur Jolanta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2450-7814
Vol: 26
Strony: 64-88Interstitial pneumonia in children as a clinical and forensic medical problem
Czasopimo: European Journal of Medical Technologies
Autorzy: Raczkiewicz Dorota (SGH); Szczepański Michał ; Skowronek Rafał ; Sarecka-Hujar Beata ; Kopyta Ilona
Rok: 2018
ISSN: 2353-1029
Vol:
Strony: 65-71
WWW: Dokument do pobrania


Investment Attractiveness of Polish Municipalities in Relation to Local Entrepreneurship
Czasopimo: Olsztyn Economic Journal
Autorzy: Godlewska-Majkowska Hanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1897-2721
Vol: 13
Strony: 103-122
WWW: Dokument do pobrania


Investment Offer as an Expression of Marketing Orientation of Polish Local Governments in the Context of their Investment Attractiveness
Czasopimo: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Autorzy: Pilewicz Tomasz (SGH); Mempel-Śnieżyk Anna; Derlukiewicz Niki; Zdon-Korzeniowska Małgorzata
Rok: 2018
ISSN: 2080-1653
Vol: 32
Strony: 98-115
WWW: Dokument do pobrania


Inwestycje finansowe i niefinansowe polskich gospodarstw domowych
Czasopimo: KONSUMPCJA I ROZWÓJ
Autorzy: Janoś-Kresło Mirosława (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-6929
Vol:
Strony: 42-54
WWW: Dokument do pobrania


Is a 100% Renewable Energy Economy Possible in the Light of Wind Silence Occurrences?
Czasopimo: Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change.
Autorzy: ZALESKI Jakub Edward (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-3911
Vol: 24
Strony: 47-65
WWW: Dokument do pobrania


Is Central Banks’ Effectiveness Related to their Transparency? A Case of European Economies
Czasopimo: Folia Oeconomica Stetinensia
Autorzy: Szyszko Magdalena; Próchniak Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1730-4237
Vol: 18
Strony: 121-143
WWW: Dokument do pobrania


Is HICP really harmonized? – problems with quality adjustments and new products
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Rybacki Jakub Paweł (SGH); Kaczmarek Filip (SGH); BIŃCZAK Tamara (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 97-116
WWW: Dokument do pobrania


Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
Autorzy: Kołodziejczyk Dagmara (SGH); Żukowska Joanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8658
Vol:
Strony: 113-130
WWW: Dokument do pobrania


Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu – aspekty teoretyczne i realne
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Juchnowicz Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 45-60
WWW: Dokument do pobrania


Jak współcześnie odczytać koncepcję zrównoważonego rozwoju? Od idei do działania. Recenzja książki Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, red. Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Legutko-Kobus Paulina (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 165-169
WWW: Dokument do pobrania


Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków
Czasopimo: Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Autorzy: Rocki Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-0298
Vol:
Strony: 219-239
WWW: Dokument do pobrania


Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem szkół niepublicznych w Polsce
Czasopimo: Gospodarka i Finanse
Autorzy: TELUS Marta Justyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-7904
Vol:
Strony: 185-197
WWW: Dokument do pobrania


Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Zając-Pałdyna Urszula (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 203-213
WWW: Dokument do pobrania


Język pisany, reguła prawna i abstrakcyjna moneta – archaiczne początki myślenia naukowo-filozoficznego
Czasopimo: Krytyka prawa.Niezależne studia nad prawem
Autorzy: Oniszczuk Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-1084
Vol:
Strony: 212-237
WWW: Dokument do pobrania


Job Expectations of Millennials in Poland, Germany and Chile
Czasopimo: Gospodarka Narodowa
Autorzy: Miroński Jacek (SGH); Gawlik Małgorzata
Rok: 2018
ISSN: 0867-0005
Vol:
Strony: 125-153
WWW: Dokument do pobrania


Kalkulator pracy – użyteczne narzędzie do modelowania zależności na rynku pracy
Czasopimo: Wiadomości Statystyczne
Autorzy: Bieć Maria (SGH); Gałecka-Burdziak Ewa (SGH); Pater Robert
Rok: 2018
ISSN: 0043-518X
Vol:
Strony: 14-24
WWW: Dokument do pobrania


Kartele i patenty a nakłady badawcze-rozwojowe przedsiębiorstw
Czasopimo: STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Autorzy: Karbowski Adam (SGH); Prokop Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-4881
Vol:
Strony: 163-174
WWW: Dokument do pobrania


Key Location Factors and the Evolution of Motives for Business Service Offshoring to Poland
Czasopimo: Journal of Economics and Management
Autorzy: Malik Radosław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1948
Vol:
Strony: 119-132Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?
Czasopimo: Humanities and Social Sciences
Autorzy: Rocki Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-5327
Vol: 23
Strony: 213-226Kirgiski syndrom MIRAB
Czasopimo: STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Autorzy: Jasiński Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-4881
Vol:
Strony: 37-52Komercjalizacja jako czynnik wpływający na nauki ekonomiczne
Czasopimo: Pieniądze i Więź
Autorzy: Komorowski Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1506-7513
Vol:
Strony: 7-18
WWW: Dokument do pobrania


Komercjalizacja rezultatów projektów badawczo-rozwojowych związanych z projektowaniem systemów informatycznych
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: Kamiński Andrzej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 351-371
WWW: Dokument do pobrania


Kompetencje kierowników zespołu projektowego
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Gregorczyk Sylwester (SGH); Wachowiak Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 75-91
WWW: Dokument do pobrania


Komunikacja marki w mediach społecznościowych na przykładzie TVP S.A
Czasopimo: Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE
Autorzy: Chmielewska Aleksandra Maria (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1689-8966
Vol: 45
Strony: 19-32
WWW: Dokument do pobrania


Komunikacja marki w mediach społecznościowych na przykładzie TVP S.A.
Czasopimo: Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE
Autorzy: Chmielewska Aleksandra Maria (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1689-8966
Vol: 45
Strony: 5-185
WWW: Dokument do pobrania


Koncepcja lean startup jako odpowiedź na wyzwania twórczej strategii
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Tomaszewski Albert (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 29-40
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w bankowości : kwiecień-czerwiec 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Kluza Stanisław (SGH); Krzesicki Oskar
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-14
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w bankowości : lipiec-wrzesień 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Kluza Stanisław (SGH); Krzesicki Oskar
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-14
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w bankowości : październik-grudzień 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Kluza Stanisław (SGH); Krzesicki Oskar
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-16
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w bankowości : styczeń-marzec 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Kluza Stanisław (SGH); Krzesicki Oskar
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-16
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w budownictwie : III kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Ratuszny Ewa (SGH); Podgórska Maria (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-36
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w budownictwie: I kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Ratuszny Ewa (SGH); Podgórska Maria (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-41
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w budownictwie: II kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Ratuszny Ewa (SGH); Podgórska Maria (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-35
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w budownictwie: III kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Ratuszny Ewa (SGH); Podgórska Maria (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-36
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w handlu : I kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Majchrzak Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-32
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w handlu : II kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Majchrzak Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-30
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w handlu : III kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Majchrzak Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-30
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w handlu : IV kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Majchrzak Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-30
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w handlu w latach 1994-2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Majchrzak Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 43-52
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w polskiej gospodarce 10 lat po światowym kryzysie finansowym i gospodarczym
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Walczyk Konrad (SGH); Adamowicz Elżbieta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 13-26
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : czerwiec 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-26
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : grudzień 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-29
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : kwiecień 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-38
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : lipiec 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-32
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : listopad 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-35
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : luty 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-35
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : maj 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-35
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : marzec 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-26
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : październik 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-38
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : sierpień 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-35
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : styczeń 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-32
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w przemyśle : wrzesień 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Adamowicz Elżbieta (SGH); Walczyk Konrad (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-26
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w rolnictwie : I kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Walczyk Konrad (SGH); Szajner Piotr
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-53
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w rolnictwie : II kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Walczyk Konrad (SGH); Szajner Piotr
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-50
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w rolnictwie : III kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Walczyk Konrad (SGH); Szajner Piotr
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-49
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w rolnictwie : IV kwartał 2018
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Walczyk Konrad (SGH); Szajner Piotr
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 1-50
WWW: Dokument do pobrania


Koniunktura w transporcie. W dwudziestolecie badań
Czasopimo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
Autorzy: Dorosiewicz Sławomir (SGH); Balke Iwona
Rok: 2018
ISSN: 1509-5878
Vol:
Strony: 835-839
WWW: Dokument do pobrania


Konkurencyjność gospodarek surowcowych w handlu międzynarodowym a rola otoczenia instytucjonalnego – przypadek Azerbejdżanu
Czasopimo: International Business and Global Economy
Autorzy: Falkowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-6102
Vol:
Strony: 71-83Konkurencyjność oferty turystyki medycznej a polityka rządu
Czasopimo: Folia Turistica
Autorzy: Dziedzic Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-3888
Vol:
Strony: 61-85
WWW: Dokument do pobrania


Konkurencyjność polskiego rynku pracy w latach 2004-2016
Czasopimo: STUDIA BAS
Autorzy: Wojciechowska Renata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-2404
Vol:
Strony: 107-132
WWW: Dokument do pobrania


Konkurencyjność polskiego rynku pracy w latach 2004-2016
Czasopimo: STUDIA BAS
Autorzy: Wojciechowska Renata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-2404
Vol:
Strony: 107-132
WWW: Dokument do pobrania


Konstrukcja słownika do zautomatyzowanego rozpoznawania typu opinii biegłego rewidenta
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Staszkiewicz Piotr (SGH); Michalak Jan
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 117-130
WWW: Dokument do pobrania


Kontrola fuzji i przejęć w Polsce a fazy cyklu koniunkturalnego
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Korpus Joanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 49-58
WWW: Dokument do pobrania


Kontrola i nadzór w prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne
Czasopimo: Zeszyty Naukowe SGSP
Autorzy: Kociołek-Pęksa Anna (SGH); Gołębiowska Anna
Rok: 2018
ISSN: 0239-5223
Vol:
Strony: 39-62
WWW: Dokument do pobrania


Kontrowersje w postrzeganiu kredytów w walutach obcych w Polsce i ich weryfikacja w ujęciu ekonomiczno-finansowym
Czasopimo: Ekonomia - Wroclaw Economic Review
Autorzy: Radzikowski Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-4093
Vol:
Strony: 101-115Kontrowersje wokół ekonomii i ekonomistów
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Kowalczyk Stanisław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 9-22Kontrowersje wokół limitowania straty ze sprzedaży wierzytelności własnych
Czasopimo: Monitor Podatkowy
Autorzy: Tłaczała Agnieszka (SGH); Jamroży Marcin
Rok: 2018
ISSN: 1231-1855
Vol:
Strony: 15-19Kontrowersje wokół limitowania straty ze sprzedaży wierzytelności własnych
Czasopimo: Monitor Podatkowy
Autorzy: Jamroży Marcin (SGH); Tłaczała Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-1855
Vol:
Strony: 15-20
WWW: Dokument do pobrania


Konwergencja dochodowa w krajach UE: ujęcie miesięczne
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Próchniak Mariusz (SGH); Bernardelli Michał (SGH); Witkowski Bartosz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 85-111
WWW: Dokument do pobrania


Konwergencja finansowa w krajach europejskich - wnioski dla polityki pieniężnej i makroostrożnościowej
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: ROGOWICZ Karol (SGH); KUROWSKI Łukasz Kamil (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 57-77
WWW: Dokument do pobrania


Koopetycja w grupach kapitałowych
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Mierzejewska Wioletta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 121-130
WWW: Dokument do pobrania


Koordynacja polityk fiskalnych w Unii Europejskiej
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług
Autorzy: Wajda Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1640-6818
Vol:
Strony: 321-332
WWW: Dokument do pobrania


Korporacyjne kapitały wysokiego ryzyka typu CVC a innowacyjność przedsiębiorstw
Czasopimo: Zarządzanie. Teoria i praktyka
Autorzy: Melnarowicz Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-1586
Vol:
Strony: 23-28
WWW: Dokument do pobrania


Korzyści i ograniczenia związane z wykorzystaniem podejścia probabilistycznego do prognozowania ludności Polski
Czasopimo: Zarządzanie i Finanse
Autorzy: Potyra Maciej Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-5189
Vol: 16
Strony: 245-261
WWW: Dokument do pobrania


Koszt finansowania banków a ryzyko bazowe
Czasopimo: Bezpieczny Bank
Autorzy: Mielus Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1429-2939
Vol:
Strony: 142-163
WWW: Dokument do pobrania


Koszt finansowania działalności operacyjnej poprzez publiczne emisje obligacji
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Gemra Kamil (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 111-125
WWW: Dokument do pobrania


Koszt i koszyść
Czasopimo: Medical Tribune
Autorzy: HUCKO Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1895-5754
Vol:
Strony: 1
WWW: Dokument do pobrania


Koszty i korzyści rozwiązań telemedycznych
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Ruzik-Sierdzińska Anna (SGH); Sierdziński Janusz
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 49-61
WWW: Dokument do pobrania


Koszty oraz uwarunkowania implementacji XBRL jako standardu raportowania finansowego na rynkach kapitałowych
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Klimczak Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 107-121
WWW: Dokument do pobrania


Kreatywność a innowacyjność organizacji. Otwarte innowacje jako przejaw współkreatywności
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Sopińska Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 11-27
WWW: Dokument do pobrania


Kreatywność jako imperatyw i atrybut współczesnego przedsiębiorstwa
Czasopimo: PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Autorzy: Suszyński Cezary (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-7221
Vol:
Strony: 41-47
WWW: Dokument do pobrania


Kreatywność w zarządzaniu projektami - sprzeczność czy konieczność?
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Sońta-Drączkowska Ewa (SGH); Wyrozębski Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 39-53
WWW: Dokument do pobrania


Kredyt kupiecki w skutecznym zarządzaniu należnościami
Czasopimo: ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE
Autorzy: Grzywacz Jacek (SGH); Cieplińska Danuta
Rok: 2018
ISSN: 1644-888X
Vol:
Strony: 165-182
WWW: Dokument do pobrania


Kredyt kupiecki w skutecznym zarządzaniu należnościami
Czasopimo: ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE
Autorzy: Grzywacz Jacek (SGH); Cieplińska Danuta
Rok: 2018
ISSN: 1644-888X
Vol:
Strony: 165-182Kredyt kupiecki w skutecznym zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa
Czasopimo: ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE
Autorzy: Grzywacz Jacek (SGH); Cieplińska Danuta
Rok: 2018
ISSN: 1644-888X
Vol:
Strony: 165-182
WWW: Dokument do pobrania


Kredyt kupiecki w skutecznym zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa
Czasopimo: ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE
Autorzy: Grzywacz Jacek (SGH); Cieplińska Danuta
Rok: 2018
ISSN: 1644-888X
Vol:
Strony: 165-182
WWW: Dokument do pobrania


Kultura ma znaczenie. Dezintermediacja bankowości jako kulturowa przyczyna kryzysu finansowego
Czasopimo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Autorzy: WIŚNIEWSKI Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-1383
Vol:
Strony: 154-155
WWW: Dokument do pobrania


Kwota wolna od opodatkowania a sprawiedliwość podatkowa
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: KIMLA Katarzyna (SGH); Werner Aleksander (SGH); Kostrzewa Agata ; Wasilewski Jacek
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 187-199
WWW: Dokument do pobrania


Laudacja
Czasopimo: Studia Demograficzne
Autorzy: Kotowska Irena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0039-3134
Vol:
Strony: 79-85
WWW: Dokument do pobrania


Lipid and coagulation profiles in children with arterial ischemic stroke depending on the presence of focalcerebral artheriopathy
Czasopimo: European Journal of Medical Technologies
Autorzy: Raczkiewicz Dorota (SGH); Sarecka-Hujar Beata ; Kopyta Ilona ; Machnikowska-Sokołowska Magdalena; Gruszczyńska Katarzyna
Rok: 2018
ISSN: 2353-1029
Vol:
Strony: 41-50
WWW: Dokument do pobrania


Logistic support for a rescue operation in the aspect of minimizing the ecological footprint as an environmental requirement within sustainable development on the example of a natural disaster
Czasopimo: LogForum
Autorzy: Marzantowicz Łukasz (SGH); Dembińska Izabela ; Jedliński Mariusz
Rok: 2018
ISSN: 1895-2038
Vol: 14
Strony: 355-370
WWW: Dokument do pobrania


Lokalizacja stron internetowych polskich eksportowych marek mody - analiza zawartości
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Witek-Hajduk Marzanna (SGH); Targański Bartosz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 171-180
WWW: Dokument do pobrania


Ład przedsiębiorstwa rodzinnego
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Lipiec Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 61-68
WWW: Dokument do pobrania


Managerial Aspects of Employing People with Asperger Syndrome in Poland
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Czainska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol: 19
Strony: 147-158
WWW: Dokument do pobrania


Marka w rachunkowości - historia, stan obecny i perspektywy
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Bareja Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 13-28
WWW: Dokument do pobrania


Marketing Communication of Fashion Luxury Brands on the Internet
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: ADAMOWICZ Edyta Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 5-17
WWW: Dokument do pobrania


Measuring tourist satisfaction with destination attributes
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Johann Maria (SGH); Ghose Sanjoy
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 9-22
WWW: Dokument do pobrania


Mechanisms of Non-Tariff Barriers in Agri-Food Trade Between Poland and the Czech Republic on the Intra-EU Market
Czasopimo: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
Autorzy: Ambroziak Adam (SGH); Grochowska Renata
Rok: 2018
ISSN: 0044-1600
Vol:
Strony: 57-75
WWW: Dokument do pobrania


Mechanizm barier pozataryfowych w handlu rolno-spożywczym między Polską a Czechami w ramach rynku wewnętrznego UE
Czasopimo: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
Autorzy: Ambroziak Adam (SGH); Grochowska Renata
Rok: 2018
ISSN: 0044-1600
Vol:
Strony: 57-75
WWW: Dokument do pobrania


Mechanizmy decyzyjne w przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych
Czasopimo: Gospodarka Narodowa
Autorzy: Duliniec Elżbieta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-0005
Vol:
Strony: 99-128
WWW: Dokument do pobrania


Mechanizmy reakcji klientów na działania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: Trzebiński Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 23-39
WWW: Dokument do pobrania


Medical care of patients with disorders of aromatic amino acid metabolism: a report based on the Polish National Health Fund data records
Czasopimo: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Autorzy: Więckowska Barbara (SGH); Szypowska Agnieszka ; Franek Edward ; Grzeszczak Władysław ; Filipow Winicjusz; Zięba Mariusz ; Kabicz Paweł ; Sykut-Cegielska Jolanta ; Tayber Joanna
Rok: 2018
ISSN: 2081-237X
Vol: 24
Strony: 118-125
WWW: Dokument do pobrania


Megatrends and Their Use in Economic Analyses of Contemporary Challenges in The World Economy
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Malik Radosław (SGH); Janowska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 209-220
WWW: Dokument do pobrania


Metajęzykowe problemy modelowania baz danych
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Wassilew Aleksander (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 427-437
WWW: Dokument do pobrania


Metoda analizy konsekwencji zmiany wysokości podatku akcyzowego od piwa dla budżetu państw
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
Autorzy: Sobiecki Grzegorz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-6979
Vol:
Strony: 5-24
WWW: Dokument do pobrania


Metoda ustalania norm klasyfikacyjnych na klasy sportowe w konkurencjach lekkoatletycznych
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Bernardelli Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 11-27
WWW: Dokument do pobrania


Metody pomiaru efektywności działania instytucji publicznych
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Cichowicz Ewa (SGH); Rollnik-Sadowska Ewa
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 9-21Metody reprezentacji i pozyskiwania wiedzy w systemach diagnostycznych
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Czarnacka-Chrobot Beata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 67-78
WWW: Dokument do pobrania


Metody unikania podwójnego opodatkowania w świetle wielostronnej konwencji implementującej środki traktatowego prawa podatkowego
Czasopimo: Studia Prawno-Ekonomiczne
Autorzy: Jamroży Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0081-6841
Vol: 107
Strony: 11-31
WWW: Dokument do pobrania


Metodyczne aspekty badań mechanizmów decyzji konsumenckich w oparciu o wieloatrybutowy model postaw i dwuprocesualny model przetwarzania informacji
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Trzebiński Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 142-156Metodyka pomiaru struktury grupy kapitałowej
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Mierzejewska Wioletta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 137-162
WWW: Dokument do pobrania


Metodyka realizacji projektów badawczo − rozwojowych w branży ICT
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Kamiński Andrzej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 9-45
WWW: Dokument do pobrania


Miasta, udrożnienie szlaków komunikacyjnych w Polsce
Czasopimo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
Autorzy: Brdulak Jacek (SGH); Krysiuk Cezary; Nowacki Gabriel
Rok: 2018
ISSN: 1509-5878
Vol:
Strony: 66-73
WWW: Dokument do pobrania


Między stereotypem a rzeczywistością - seniorzy w Internecie
Czasopimo: Transformacje Pismo interdyscyplinarne
Autorzy: Książkiewicz Izabela (SGH); Błeszyńska Krystyna M.; Orłowska Małgorzata
Rok: 2018
ISSN: 1230-0292
Vol: 1-2
Strony: 221-236
WWW: Dokument do pobrania


Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodów przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej
Czasopimo: Przegląd Podatkowy
Autorzy: WARNIEŁO Jakub (SGH); Lewandowska Monika
Rok: 2018
ISSN: 0867-7514
Vol:
Strony: 48-56
WWW: Dokument do pobrania


Międzynarodowe regulacje działalności państwowych funduszy majątkowych
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: DUDEK Bernarda (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 20-37
WWW: Dokument do pobrania


Migracje pacjentów z Lubelskiego OW NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego – programy zdrowotne i terapeutyczne, chemioterapia, radioterapia i świadczenia wysokospecjalistyczne
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Raczkiewicz Dorota (SGH); Tarkowski Karol ; Widawska Małgorzata ; Bojar Iwona
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 149-160
WWW: Dokument do pobrania


Model eliminacji zjawiska zaniżania celów w procesie budżetowania
Czasopimo: PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Autorzy: Kluza Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-7221
Vol:
Strony: 34-39
WWW: Dokument do pobrania


Model of Institutional Protection Scheme in Polish Cooperative Banks
Czasopimo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia
Autorzy: Masiukiewicz Piotr (SGH); Dec Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0459-9586
Vol: 52
Strony: 25-35
WWW: Dokument do pobrania


Model zarządzania odpadami w przedsiębiorstwach e-commerce, na przykładzie branży produkcji rolno-spożywczej
Czasopimo: Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Autorzy: Adamczak Jacek Bogdan (SGH); Łagutko Tomasz ; Romanowicz Dorian; Sierżęga Bartosz
Rok: 2018
ISSN: 2391-9361
Vol: 7
Strony: 100-107
WWW: Dokument do pobrania


Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych-ujęcie typologiczne
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: Doligalski Tymoteusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 13-22
WWW: Dokument do pobrania


Modele narracji o sprawiedliwości systemu wynagradzania
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Rostkowski Tomasz (SGH); Wasilewski Jacek
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 99-127
WWW: Dokument do pobrania


Modele postępowania z systemami legacy w administracji publicznej
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Sobczak Andrzej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 243-254
WWW: Dokument do pobrania


Modelowanie procesów mnogich/masowych PRM przy wykorzystaniu czasowej sieci Petriego
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Horodelski Michał; Filipkowski Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 45-58
WWW: Dokument do pobrania


Możliwości standaryzacji systemów zarządzania jakością: BRC Packaging i ISO 9001 w przedsiębiorstwie
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Ratter Emil (SGH); Telak Jerzy
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 209-222
WWW: Dokument do pobrania


MREL a polski sektor bankowy
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Kozińska Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 253-265
WWW: Dokument do pobrania


Nadużycie prawa w podatku od wartości dodanej
Czasopimo: ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO
Autorzy: Grzybowski Tomasz (SGH); Gajewski Dominik (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-803X
Vol:
Strony: 9-31
WWW: Dokument do pobrania


Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2016 a konkurencyjność polskiej gospodarki
Czasopimo: STUDIA BAS
Autorzy: Wiśniewski Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-2404
Vol:
Strony: 29-54
WWW: Dokument do pobrania


Narzędzia relacji inwestorskich przy publicznych emisjach obligacji
Czasopimo: Modern Management Review
Autorzy: Gemra Kamil (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-6366
Vol: 23
Strony: 73-85
WWW: Dokument do pobrania


Nasycenie gospodarki turystyką a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego w małych rozwijających się państwach wyspiarskich
Czasopimo: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Autorzy: Jasiński Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-1653
Vol: 32
Strony: 311-324
WWW: Dokument do pobrania


Natural gas demand forecasting for business customers
Czasopimo: Rynek Energii
Autorzy: Pawłowski Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1425-5960
Vol:
Strony: 87-91
WWW: Dokument do pobrania


Naturalna immunizacja portfela ubezpieczeniowego przed ryzykiem długowieczności
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Filip Arkadiusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 63-92
WWW: Dokument do pobrania


Networking activities of general judiciary - from theory to practice
Czasopimo: e-mentor
Autorzy: Morawska Sylwia (SGH); Banasik Przemysław; Odlanicka-Poczobutt Monika
Rok: 2018
ISSN: 1731-6758
Vol:
Strony: 51-59
WWW: Dokument do pobrania


New Proposals for Financing the EU Budget after 2020
Czasopimo: Studia Europejskie
Autorzy: Kłos Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1428-149X
Vol:
Strony: 149-166
WWW: Dokument do pobrania


Niedowartościowanie w procesie IPO spółek migrujących z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Czasopimo: Zarządzanie i Finanse
Autorzy: Podedworna-Tarnowska Dorota (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-5189
Vol: 16
Strony: 151-163
WWW: Dokument do pobrania


Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika- porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
Autorzy: Czainska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-5501
Vol:
Strony: 23-33
WWW: Dokument do pobrania


Niuanse bezpieczeństwa lokalizacyjnego. Recenzja książki pt. Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna - aspekty metodologiczne i praktyczne, red. nauk. Kazimierz Kuciński, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Kotlewski Dariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 98-103
WWW: Dokument do pobrania


Non - Economic Economics around the Digital Economy
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Jung Bohdan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 501-514
WWW: Dokument do pobrania


Non audit fee and the Auditiee’s Failure Risk
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Górska Rumiana (SGH); Staszkiewicz Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 10-11Non-Audit Fee and the Auditiee’s Failure Risk
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Górska Rumiana (SGH); Staszkiewicz Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 97-117Non-equity modes w erze digitalizacji gospodarki
Czasopimo: International Business and Global Economy
Autorzy: Pakulska Teresa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-6102
Vol:
Strony: 157-167Normal Distribution of Returns of Warsaw Stock Exchange Indexes
Czasopimo: Problemy Zarządzania
Autorzy: Borowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1644-9584
Vol: 16
Strony: 11-45
WWW: Dokument do pobrania


Nowa Ekonomia Strukturalna. Recenzja książki New structural economics for less advanced countries = Nowa ekonomia strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych / ed. by Justin Yifu Lin, Alojzy Z., Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017
Czasopimo: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Autorzy: Werner Aleksander (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5490
Vol:
Strony: 23-25
WWW: Dokument do pobrania


Nowe rozwiązania w zakresie europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego
Czasopimo: Myśl Ekonomiczna i Polityczna
Autorzy: Mikita Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-5913
Vol:
Strony: 83-104Nowy algorytm podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich : pierwsze skutki zmian i wstępne wnioski
Czasopimo: Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Autorzy: Lewicki Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-0298
Vol:
Strony: 171-187
WWW: Dokument do pobrania


O niepełnosprawności: definicje
Czasopimo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
Autorzy: Kocejko Magdalena (SGH); Kurowski Krzysztof ; Albin Kamila; Bieganowska-Skóra Anna ; Biel-Ziółek Katarzyna; Bierzanowska Katarzyna ; Bilnicka Aneta ; Furgał Ewa ; Pohl Paulina ; Polczyk Patrycja ; Trojanowska Milena ; Zioło-Pużuk Karolina
Rok: 2018
ISSN: 2083-7275
Vol:
Strony: 13-29
WWW: Dokument do pobrania


O znaczeniu Chin w międzynarodowym handlu produktami wiedzy
Czasopimo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Autorzy: Kuźnar Andżelika (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-1383
Vol:
Strony: 44-51
WWW: Dokument do pobrania


Obszar metropolitarny Warszawy a zrównoważony rozwój transportu
Czasopimo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
Autorzy: Brdulak Jacek (SGH); Krysiuk Cezary; Piwko Marzena
Rok: 2018
ISSN: 1509-5878
Vol:
Strony: 881-887
WWW: Dokument do pobrania


Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce
Czasopimo: STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Autorzy: WOŹNIAK Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-4881
Vol:
Strony: 519-530
WWW: Dokument do pobrania


Ocena korelacji wyników testu koniunktury z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Bernardelli Michał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 55-83
WWW: Dokument do pobrania


Ocena efektu wpływu statusu społeczno-zawodowego oraz wykluczenia społecznego na wskaźnik odpowiedzi wśród polskich gospodarstw domowych
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Rószkiewicz Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 190-197
WWW: Dokument do pobrania


Ocena funkcjonowania podatków od dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych w Polsce
Czasopimo: STUDIA BAS
Autorzy: Felis Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-2404
Vol:
Strony: 11-38Ocena kondycji publicznej opieki zdrowotnej w Polsce
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Borkowska Iwona (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 27-48
WWW: Dokument do pobrania


Ocena porównywalności informacji w sprawozdaniach z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów na przykładzie spółek objętych indeksem WIG30
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Łazarowicz Edyta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 77-98
WWW: Dokument do pobrania


Ocena poziomu dojrzałości jakościowej przedsiębiorstwa
Czasopimo: ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE
Autorzy: ADAMCZYK Sławomir (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1644-888X
Vol:
Strony: 341-363
WWW: Dokument do pobrania


Ochrona informacji marketingowej w przedsiębiorstwie
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Sobolewska Sylwia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 113-124
WWW: Dokument do pobrania


Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki uczącej się - współczesna polityka innowacyjna UE a gospodarcze wyzwania globalne
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Proczek Magdalena (SGH); Osuch-Rak Ewa ; Szczepańska Patrycja (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 122-135
WWW: Dokument do pobrania


Od interesariusza do inwestora - ewolucja pojęcia głównego użytkownika raportu zintegrowanego według wytycznych IIRC i jego znaczenie dla globalnej akceptacji koncepcji
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Kobiela-Pionnier Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 123-145Od nacjonalizmu gospodarczego do otwartego rynku. Polska polityka w XX I XXI wieku
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Łazor Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 81-99
WWW: Dokument do pobrania


Odmienność znaczeniowa spożywania kawy w różnych kulturach
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
Autorzy: Koskowski Michał (SGH); Dominik Piotr
Rok: 2018
ISSN: 1509-3670
Vol:
Strony: 5-17
WWW: Dokument do pobrania


Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w praktyce sprawozdawczej wybranych spółek giełdowych
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Bareja Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 9-21
WWW: Dokument do pobrania


Odpowiedzialny konsument w mediach społecznościowych - przykłady skutecznych bojkotów konsumenckich w Polsce
Czasopimo: Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE
Autorzy: Jastrzębska Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1689-8966
Vol: 45
Strony: 33-47Odyseja diagnostyczna
Czasopimo: Medical Tribune
Autorzy: HUCKO Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1895-5754
Vol:
Strony: 1
WWW: Dokument do pobrania


Ograniczenia indywidualizacji instrumentów marketingu
Czasopimo: STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA
Autorzy: Baran Radosław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-5254
Vol: 6
Strony: 48-59Ograniczenia kosztów finansowania dłużnego od 1.01.2018 r.
Czasopimo: Przegląd Podatkowy
Autorzy: Jamroży Marcin (SGH); ŁOŻYKOWSKI Aleksander (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-7514
Vol:
Strony: 36-41
WWW: Dokument do pobrania


Ograniczony obowiązek podatkowy osób fizycznych
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Jamroży Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 103-113
WWW: Dokument do pobrania


On Entanglement of Fact and Value in the Views of Hilary Putnam
Czasopimo: Kultura i Wartości
Autorzy: Rosiak-Zięba Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2299-7806
Vol:
Strony: 69-84
WWW: Dokument do pobrania


Operational Risk in Banks – Revolution or Regulatory Evolution
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Koleśnik Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 168-178Operaty i wyzwania badawcze kultury organizacyjnej
Czasopimo: Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE
Autorzy: NIEWIERKO Maria (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1689-8966
Vol:
Strony: 51-62
WWW: Dokument do pobrania


Opinie polskich pracowników o wynagrodzeniu minimalnym i ich konteksty w mediach
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: KIMLA Katarzyna (SGH); Werner Aleksander (SGH); Wasilewski Jacek; Kostrzewa Agata
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 147-167
WWW: Dokument do pobrania


Opowiedzieć historię. Rola narracji w sprawozdaniu zintegrowanym - studium przypadku Novo Nordisk A/S
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Kobiela-Pionnier Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 99-126
WWW: Dokument do pobrania


Optimal Allocation of the Sample in the Poisson Item Count Technique
Czasopimo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
Autorzy: Bernardelli Michał (SGH); Kowalczyk Barbara (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-6018
Vol: 3
Strony: 35-47
WWW: Dokument do pobrania


Optymalizacja opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej
Czasopimo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia
Autorzy: Szlęzak-Matusewicz Joanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0459-9586
Vol: 52
Strony: 123-132
WWW: Dokument do pobrania


Organizacje muzułmańskie w Europie : pomoc uchodźcom i imigrantom w czasie kryzysu uchodźczego 2015+
Czasopimo: Polityka Społeczna
Autorzy: Górak-Sosnowska Katarzyna (SGH); Krukowska Monika (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-4729
Vol:
Strony: 34-39
WWW: Dokument do pobrania


Ostrożność w rachunkowości - zasada czy cecha jakościowa?
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Bareja Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 26-36
WWW: Dokument do pobrania


Otwarte innowacje: technologiczne partnerstwa w branży usług logistycznych
Czasopimo: Gospodarka Materialowa & Logistyka
Autorzy: Cichosz Marzenna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-2037
Vol:
Strony: 12-22
WWW: Dokument do pobrania


Otyłość – epidemia xxi wieku – czy można z nią walczyć metodami fiskalnymi?
Czasopimo: Polityka Zdrowotna
Autorzy: Artur Jeschke Brunon (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-221X
Vol: 22
Strony: 43-56
WWW: Dokument do pobrania


Paradoksy innowacji
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: SKWARSKA Ewa Elżbieta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 82-92
WWW: Dokument do pobrania


Partnerstwo innowacyjne szansą na efektywność robót budowlanych
Czasopimo: Budownictwo i Prawo
Autorzy: Godlewska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1428-8516
Vol:
Strony: 30-32
WWW: Dokument do pobrania


Partnerstwo Publiczno – Prywatne w Kanadzie. Lekcje dla Polski
Czasopimo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Autorzy: Bugajski Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-1383
Vol:
Strony: 35-43
WWW: Dokument do pobrania


Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Godlewska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 113-131
WWW: Dokument do pobrania


Partycypacja jako element rewitalizacji (przykłady miast z województwa małopolskiego i mazowieckiego)
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Legutko-Kobus Paulina (SGH); Hołuj Dominika
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 93-119
WWW: Dokument do pobrania


Patchy world : Privatisation as the driving force behind the evolution of labour relations in Poland
Czasopimo: PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY
Autorzy: Czarzasty Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0033-2356
Vol: 67
Strony: 135-153
WWW: Dokument do pobrania


Paths of Glory or Paths of Shame? : an Analysis of Distress Events in European Banking
Czasopimo: Bank i Kredyt
Autorzy: Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (SGH); Laitinen Erkki; Suvas Arto
Rok: 2018
ISSN: 0137-5520
Vol: 49
Strony: 115-143
WWW: Dokument do pobrania


Percepcja nierówności dochodowych a poparcie polskich partii politycznych w latach 2007–2015
Czasopimo: PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY
Autorzy: Graca-Gelert Patrycja (SGH); Czerniak Adam (SGH); Łuczyn Ryszard
Rok: 2018
ISSN: 0033-2356
Vol: 67
Strony: 9-33
WWW: Dokument do pobrania


Personel jako najważniejszy element marketing mix w przedsiębiorstwie turystycznym
Czasopimo: Przegląd Prawno-Ekonomiczny
Autorzy: Molenda Marcin (SGH); KRUHLAYA Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-2166
Vol:
Strony: 321-333
WWW: Dokument do pobrania


Piramidy finansowe - aspekty ekonomiczne i etyczne decyzji klientów
Czasopimo: ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL
Autorzy: Masiukiewicz Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-8024
Vol:
Strony: 174-189
WWW: Dokument do pobrania


Podatek bankowy - koncepcja europejska i studium przypadków wybranych krajów UE
Czasopimo: STUDIA BAS
Autorzy: Martysz Czesław (SGH); Bartlewski Bartłomiej
Rok: 2018
ISSN: 2080-2404
Vol:
Strony: 101-133
WWW: Dokument do pobrania


Podatek bankowy - narzędzie antykryzysowe czy instrument fiskalny
Czasopimo: Problemy Zarządzania
Autorzy: Łupińska Justyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1644-9584
Vol: 16
Strony: 138-159Podatek bankowy jako narzędzie internalizacji generowanych przez banki negatywnych efektów zewnętrznych. analiza reakcji krajowych banków na wprowadzoną daninę
Czasopimo: Myśl Ekonomiczna i Polityczna
Autorzy: Łupińska Justyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-5913
Vol:
Strony: 54-79
WWW: Dokument do pobrania


Podejście do prywatności wśród studentów polskich uczelni – badanie porównawcze
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług
Autorzy: Wieczorkowski Jędrzej (SGH); Popiołek Malwina
Rok: 2018
ISSN: 1640-6818
Vol:
Strony: 311-319
WWW: Dokument do pobrania


Podstawy oraz źródła danych statystyki osób niepełnosprawnych
Czasopimo: Wiadomości Statystyczne
Autorzy: Antczak Radosław (SGH); Grabowska Izabela (SGH); Zofia Polańska
Rok: 2018
ISSN: 0043-518X
Vol:
Strony: 21-43
WWW: Dokument do pobrania


Podstawy teorii gier w zarządzaniu miastem
Czasopimo: ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI
Autorzy: RUDZKA Izabela (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-8841
Vol:
Strony: 69-75
WWW: Dokument do pobrania


Podstawy teorii gier w zarządzaniu miastem
Czasopimo: ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI
Autorzy: RUDZKA Izabela (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-8841
Vol:
Strony: 69-75Pojęcie kompetencji sieciowej pracowników i walidacja jej skali pomiarowej
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Fryczyńska Marzena (SGH); Ciecierski Christina
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 133-147
WWW: Dokument do pobrania


Polacy zniechęceni bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia w Polsce – ujęcie zasobowe
Czasopimo: Polityka Społeczna
Autorzy: GROMADZKI Jan (SGH); Gałecka-Burdziak Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-4729
Vol:
Strony: 1-8
WWW: Dokument do pobrania


Poland's place in international trade : The importance of the European Unioncommon trade policy
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Dugiel Wanda (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 267-285
WWW: Dokument do pobrania


Polarity of the Regional Space - the Dilemma of Shaping the Investment Attractiveness of Poland
Czasopimo: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Autorzy: Godlewska-Majkowska Hanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-1653
Vol: 32
Strony: 110-122
WWW: Dokument do pobrania


Polish State Policy on Industry between 1918 and 2018
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Dwilewicz Łukasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 61-80
WWW: Dokument do pobrania


Polish, Hungarian, cousins be’: Comparative Discourse on Muslims and the Refugee Crisis in Europe
Czasopimo: ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Autorzy: Górak-Sosnowska Katarzyna (SGH); Molodikova Irina
Rok: 2018
ISSN: 1732-1395
Vol: 16
Strony: 141-158
WWW: Dokument do pobrania


Polityka i sytuacja mieszkaniowa jako cywilizacyjne wyzwanie – Polska i świat
Czasopimo: Polityka Społeczna
Autorzy: Cesarski Maciej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-4729
Vol:
Strony: 14-20
WWW: Dokument do pobrania


Polityka państwa polskiego wobec przemysłu 1918-2018
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Dwilewicz Łukasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 61-80
WWW: Dokument do pobrania


Polityka zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w spółkach w Polsce
Czasopimo: Zarządzanie i Finanse
Autorzy: Słomka-Gołębiowska Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-5189
Vol: 16
Strony: 217-230
WWW: Dokument do pobrania


Polska w globalnych łańcuchach wartości
Czasopimo: International Business and Global Economy
Autorzy: Przeździecka Eliza (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-6102
Vol:
Strony: 27-40Pomiar wartości znaków towarowych w procesie wyceny przedsiębiorstw
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Ciesielska-Maciągowska Dorota (SGH); Kołtuniak Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 36-48
WWW: Dokument do pobrania


Populacja imigrancka w Stanach Zjednoczonych w drugiej dekadzie XXI wieku – próba charakterystyki
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Misiuna Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 243-255
WWW: Dokument do pobrania


Popyt na lokale mieszkalne w różnych województwach Polski a kształtowanie się cen nieruchomości
Czasopimo: Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie
Autorzy: Malesa Karolina (SGH); Malesa Tomasz
Rok: 2018
ISSN: 1895-5088
Vol:
Strony: 141-159Porządkująca siła idei ordo w obrębie ekonomii i polityki społeczno-gospodarczej w ujęciu Wilhelma Röpkego
Czasopimo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Autorzy: Szulczewski Grzegorz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-1383
Vol:
Strony: 20-25
WWW: Dokument do pobrania


Possibilities of using in Poland the foreign models of predicting the fiscal distress in local government units
Czasopimo: Optimum. Studia Ekonomiczne
Autorzy: Malinowska-Misiąg Elżbieta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1506-7637
Vol:
Strony: 115-125Postawy młodzieży wobec cielesności
Czasopimo: Polish Journal of Cosmetology
Autorzy: BARAŃSKA Agnieszka (SGH); Janiszewska Mariola ; Ozdoba Patrycja ; Birska Agnieszka ; Sokołowska Anna ; Załuska Ewa
Rok: 2018
ISSN: 1731-0083
Vol:
Strony: 357-360
WWW: Dokument do pobrania


Postawy sukcesyjne studentów kierunków ekonomicznych - aspekt teoretyczny i wyniki badania pilotażowego
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Żelazko Beata (SGH); Klimek Jan (SGH); Leszczewska Leszczewska ; Sadkowska Sadkowska
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 41-56
WWW: Dokument do pobrania


Postawy wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach
Czasopimo: PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Autorzy: Sopińska Agnieszka (SGH); Dziurski Patryk (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-7221
Vol:
Strony: 25-30
WWW: Dokument do pobrania


Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
Czasopimo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Autorzy: Frydrych Sylwia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2842
Vol:
Strony: 16-28
WWW: Dokument do pobrania


Potencjalne źródła nieefektywności w wydatkach na ochronę zdrowia
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Kosycarz Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 79-88
WWW: Dokument do pobrania


Potencjalny popyt na opiekunów osób starszych : spojrzenie z perspektywy dwóch pokoleń - wspierającego i wspieranego
Czasopimo: Polityka Społeczna
Autorzy: Szweda-Lewandowska Zofia (SGH); Kałuża-Kopias Dorota
Rok: 2018
ISSN: 0137-4729
Vol:
Strony: 28-34
WWW: Dokument do pobrania


Powiązanie informacji o zawodach z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako pożądana komplementarność systemowa,
Czasopimo: Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Autorzy: Trawińska-Konador Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-6563
Vol:
Strony: 101-110
WWW: Dokument do pobrania


Poziom świadomości i przygotowania właścicieli firm rodzinnych działających w Polsce w zakresie realizacji procesów związanych z implementacją nowych technologii
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Bartczak Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 203-215
WWW: Dokument do pobrania


Pozycja dominująca w UE a jej nadużywanie ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa brytyjskiego
Czasopimo: Studia Europejskie
Autorzy: Proczek Magdalena (SGH); Michałkiewicz Rudolf
Rok: 2018
ISSN: 1428-149X
Vol:
Strony: 141-157
WWW: Dokument do pobrania


Pozytywne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce dla prywatnej działalności gospodarczej
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: OBŁĄKOWSKA-KUBIAK Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 190-201Pozytywne przywództwo w polskich organizacjach
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: IVANOVA Alena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 193-206
WWW: Dokument do pobrania


Pracownicze plany kapitałowe a bezpieczeństwo finansowe Polaków
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Gołębiowski Grzegorz; Russel Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 81-92
WWW: Dokument do pobrania


Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez startupy
Czasopimo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Autorzy: Wołczuk Przemysław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-2345
Vol:
Strony: 345-356
WWW: Dokument do pobrania


Prawne i zarządcze uwarunkowania skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw – perspektywa krajowa i benchmarki zagraniczne
Czasopimo: Zarządzanie i Finanse
Autorzy: Morawska Sylwia (SGH); Banasik Przemysław; Prusak Błażej; Antonowicz Paweł; Chruściak Małgorzata
Rok: 2018
ISSN: 2084-5189
Vol: 16
Strony: 23-43
WWW: Dokument do pobrania


Pricing Correlation Options: from the P. Carr and D. Madan Approach to the New Method Based on the Fourier Transform
Czasopimo: Poznań University of Economics Review (Economics and Business Review)
Autorzy: Orzechowski Arkadiusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2392-1641
Vol: 4(18)
Strony: 16-28
WWW: Dokument do pobrania


Pricing Correlation Options: from the P. Carr and D. Madan Approach to the New Method Based on the Fourier Transform
Czasopimo: Poznań University of Economics Review (Economics and Business Review)
Autorzy: Orzechowski Arkadiusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2392-1641
Vol: 4
Strony: 16-28Principles of the toll roads pricing
Czasopimo: Archives of Transport
Autorzy: Jaworski Piotr; Liberadzki Kamil (SGH); Liberadzki Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9546
Vol: 45
Strony: 53-62Problem symetrii między otwartą gospodarką a otwartym społeczeństwem
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Żukrowska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 11-38
WWW: Dokument do pobrania


Problemy definicyjne kapitału relacyjnego w literaturze zarządzania
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Kołodziejczyk Dagmara (SGH); Żukowska Joanna (SGH); Mechło Paulina
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 9-21
WWW: Dokument do pobrania


Problemy i sposoby legalizacji przedsięwzięć sharing economy
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Polańska Krystyna (SGH); Papińska-Kacperek Joanna
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 85-95
WWW: Dokument do pobrania


Problemy kultury języka informatyki na przykładzie wybranego zagadnienia terminologicznego
Czasopimo: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
Autorzy: Polak Przemysław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-5084
Vol:
Strony: 265-274
WWW: Dokument do pobrania


Problemy osób z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym Republiki Czeskiej w kontekście wyników badań przeprowadzonych w Polsce
Czasopimo: Przegląd Komunikacyjny
Autorzy: Marciszewska Elżbieta (SGH); Bergel Izabela (SGH); Matuska Jaroslav; Zahorowa Vera
Rok: 2018
ISSN: 0033-2232
Vol:
Strony: 8-13
WWW: Dokument do pobrania


Problemy osób z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym w Polsce w kontekście badań w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Czasopimo: Przegląd Komunikacyjny
Autorzy: Marciszewska Elżbieta (SGH); Bergel Izabela (SGH); Matuska Jaroslav; Zahorowa Vera
Rok: 2018
ISSN: 0033-2232
Vol:
Strony: 14-21
WWW: Dokument do pobrania


Profesor Adam Andrzejewski (1914-1998) – myśl mieszkaniowo-osadnicza i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Czasopimo: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Autorzy: Cesarski Maciej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0079-3493
Vol:
Strony: 242-244
WWW: Dokument do pobrania


Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym - kształtowanie postaw zdrowotnych
Czasopimo: KONTROLA PAŃSTWOWA
Autorzy: Gniadek Lila Urszula (SGH); Mazurek Grażyna
Rok: 2018
ISSN: 0452-5027
Vol:
Strony: 89-106
WWW: Dokument do pobrania


Program rewitalizacji jako rodzaj umowy społecznej
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Jadach-Sepioło Aleksandra (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 5-14
WWW: Dokument do pobrania


Programy w kontekście wdrażania zmian i realizacji strategii
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Sońta-Drączkowska Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 107-125
WWW: Dokument do pobrania


Proinnowacyjne kompetencje polskich menadżerów
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Kinowska Hanna (SGH); Juchnowicz Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 41-54
WWW: Dokument do pobrania


Projektyzacja - koncepcja, zakres, konsekwencje
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Juchniewicz Mateusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 43-58
WWW: Dokument do pobrania


Propozycja struktury opisu modelu biznesu w sprawozdaniu z działalności
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Karwowski Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 127-142
WWW: Dokument do pobrania


Propozycje kryteriów oceny rozpraw doktorskich o orientacji zawodowej/praktycznej (na przykładzie nauk o zarządzaniu)
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Bielecki Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 11-28
WWW: Dokument do pobrania


Próba prakseologicznej i etycznej analizy nowych postaci korupcji.
Czasopimo: Prakseologia
Autorzy: Szulczewski Grzegorz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0079-4872
Vol: 160
Strony: 151-172
WWW: Dokument do pobrania


Prywatna emerytura jako składnik pozapłacowego systemu wynagrodzeń i jednocześnie tarcza podatkowa
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Pękala Mirosław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 123-129
WWW: Dokument do pobrania


Prywatna emerytura jako składnik pozapłacowego systemu wynagrodzeń i jednocześnie tarcza podatkowa
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Pękala Mirosław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 123-139
WWW: Dokument do pobrania


Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych - przegląd badań
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług
Autorzy: Wieczorkowski Jędrzej (SGH); Popiołek Malwina
Rok: 2018
ISSN: 1640-6818
Vol:
Strony: 261-270
WWW: Dokument do pobrania


Prywatność jako przedmiot wymiany
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Wójcik Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 125-135
WWW: Dokument do pobrania


Przedsiębiorcze państwo a współczesne problemy ekonomiczne
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Godlewska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 69-77
WWW: Dokument do pobrania


Przedsiębiorczość wspierana przez rodzinę i otoczenie
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Laszuk Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 293-309
WWW: Dokument do pobrania


Przedsiębiorstwa globalne w e-commerce
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Pakulska Teresa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 92-101
WWW: Dokument do pobrania


Przedsiębiorstwa i organizacje non-profit : poziom zaawansowania współpracy a postrzegane korzyści
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: Mirońska Dominika (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 290-299
WWW: Dokument do pobrania


Przewagi instytucjonalne przedsiębiorstw międzynarodowych
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Sagan Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 44-51
WWW: Dokument do pobrania


Przeżywalność przedsiębiorstw rodzinnych. Mit i rzeczywistość. Analiza wyników badań
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Ptak-Chmielewska Aneta (SGH); Safin Krzysztof
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 9-21
WWW: Dokument do pobrania


Przydatność ukrytych modeli Markowa do oceny podobieństwa krajów w zakresie synchronizacji wahań cyklicznych i wyrównywania się poziomów dochodu
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Próchniak Mariusz (SGH); Bernardelli Michał (SGH); Witkowski Bartosz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 77-96
WWW: Dokument do pobrania


Psychiczne koszty ponoszone przez nabywców w świetle badań empirycznych
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Marciniak Beata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 256-266Psychological Determinants of Economics. Critical Analysis of Common Areas of Research in Economics and Psychology
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Wojciechowska Renata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol: 1
Strony: 393-401
WWW: Dokument do pobrania


Psychologiczne koszty ponoszone przez nabywców
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Marciniak Beata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 19-30
WWW: Dokument do pobrania


Psychologiczne koszty ponoszone przez nabywców
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Marciniak Beata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 19-30
WWW: Dokument do pobrania


Public Policy in Poland in Context of Tendencies Unfolding in Central Europe. Conclusions from Case Studies
Czasopimo: ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Autorzy: Zybała Andrzej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1395
Vol: 16
Strony: 81-103
WWW: Dokument do pobrania


Public Policy on microfinance sector – current state and future developments
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Alińska Agnieszka (SGH); CZEPIRSKA Izabela (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 201-216
WWW: Dokument do pobrania


R&D spillovers and cartelization of industries with differentiated products
Czasopimo: Journal of International Studies
Autorzy: Karbowski Adam (SGH); Prokop Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2071-8330
Vol: 11
Strony: 44-56
WWW: Dokument do pobrania


Rachunek ekonomiczny a polityka infrastrukturalna w polskim drogownictwie
Czasopimo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
Autorzy: Brdulak Jacek (SGH); Pawlak Pioitr
Rok: 2018
ISSN: 1509-5878
Vol:
Strony: 812-817
WWW: Dokument do pobrania


Rachunkowość w Polsce w okresie gospodarki centralnie planowanej - historia mówiona
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Karmańska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 161-177
WWW: Dokument do pobrania


Rady fiskalne jako remedium na niestabilność sektora finansów publicznych
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Alińska Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 11-20Rady polityki fiskalnej jako narzędzie poprawy jakości polityki fiskalnej
Czasopimo: Studia Prawno-Ekonomiczne
Autorzy: JANIKOWSKI Łukasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0081-6841
Vol:
Strony: 253-280
WWW: Dokument do pobrania


Raport zintegrowany jako źródło informacji o podejściu przedsiębiorstwa do zarządzania ryzykiem
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Raulinajtys-Grzybek Monika (SGH); Karwowski Mariusz (SGH); Świderska Gertruda (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 203-224Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przypadek spółek z WIG20
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Aluchna Maria (SGH); Roszkowska-Menkes Maria (SGH); Kytsyuk Iryna
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 9-27
WWW: Dokument do pobrania


Rationing in Poland
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Zawistowski Andrzej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 145-161
WWW: Dokument do pobrania


Recenzja książki : Bazyli Czyżewski, Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie, PWN, Warszawa 2017
Czasopimo: Ekonomista
Autorzy: Kowalczyk Stanisław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0013-3205
Vol:
Strony: 743-748
WWW: Dokument do pobrania


Recenzja książki Agnieszki Poczta-Wajdy, Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju , PWN, Warszawa 2017
Czasopimo: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
Autorzy: Kowalczyk Stanisław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0044-1600
Vol:
Strony: 214-220
WWW: Dokument do pobrania


Recenzja osiągnięć Profesora Fransa Willekensa
Czasopimo: Studia Demograficzne
Autorzy: Frątczak Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0039-3134
Vol:
Strony: 105-113
WWW: Dokument do pobrania


Reformy strefy euro. Niemcy wobec propozycji Francji i Komisji Europejskiej
Czasopimo: PRZEGLĄD ZACHODNI
Autorzy: JANOŚ Karol Wojciech (SGH); Kubera Jacek
Rok: 2018
ISSN: 0033-2437
Vol:
Strony: 83-95
WWW: Dokument do pobrania


Regulacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego a wdrożenie działań BEPS
Czasopimo: STUDIA BAS
Autorzy: Gajewski Dominik (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-2404
Vol:
Strony: 113-138
WWW: Dokument do pobrania


Regulations and Technology Behind HFT Latency, Batch Auctions and Payments for Order Flow in the US and EU
Czasopimo: E-FINANSE
Autorzy: Lenczewski Martins Carlos (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-039X
Vol: 14
Strony: 34-46
WWW: Dokument do pobrania


Rehabilitation in the Polish health system and its financing methods
Czasopimo: FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
Autorzy: Kosycarz Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-4822
Vol:
Strony: 161-175
WWW: Dokument do pobrania


Reklama suplementów diety – aspekty etyczne
Czasopimo: Handel Wewnętrzny
Autorzy: Dąbrowska Anna (SGH); Purta Anna
Rok: 2018
ISSN: 0438-5403
Vol:
Strony: 172-184
WWW: Dokument do pobrania


Relevance of Agricultural Land Tax for Own Revenue of Rural Municipalities in Poland
Czasopimo: Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia
Autorzy: Szlęzak-Matusewicz Joanna (SGH); Felis Paweł (SGH); Rosłaniec Henryk
Rok: 2018
ISSN: 1644-0757
Vol: 17
Strony: 49-58
WWW: Dokument do pobrania


Remuneration Justice – The Results of the Hungarian Research1
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Győri Zsuzsanna
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 61-82
WWW: Dokument do pobrania


Resolution tools in the opinion of EU resolution authorities
Czasopimo: FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
Autorzy: Kozińska Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-4822
Vol:
Strony: 68-88
WWW: Dokument do pobrania


Respektowanie zasady proprocjonalności w opinii banków spółdzielczych na przykładzie rekomensacji KNF
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Kasiewicz Stanisław (SGH); Kurkliński Lech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 79-99
WWW: Dokument do pobrania


Robotyzacja procesów biznesowych - stan obecny i kierunki rozwoju
Czasopimo: PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Autorzy: Sobczak Andrzej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-7221
Vol:
Strony: 52-61
WWW: Dokument do pobrania


Rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje w Polsce
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Sopińska Agnieszka (SGH); Dziurski Patryk (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 402-411
WWW: Dokument do pobrania


Rodzice - mogą być zbawieniem, ale i stworzyć piekło
Czasopimo: Medical Tribune
Autorzy: HUCKO Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1895-5754
Vol:
Strony: 1
WWW: Dokument do pobrania


Rola badań marketingowych w poznawaniu opinii polskich usługodawców na temat skutków liberalizacji rynku usług
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Dąbrowska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol: 526
Strony: 109-117Rola Internetu w internacjonalizacji organizacji non-profit
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Mirońska Dominika (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 59-77
WWW: Dokument do pobrania


Rola kierownika zespołu projektowego w polskich realiach
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Chmielewiec Beata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 59-76
WWW: Dokument do pobrania


Rola komunikacji korporacyjnej w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: Dąbrowski Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 5-11
WWW: Dokument do pobrania


Rola kredytu eksportowego jako czynnika determinującego sprzedaż międzynarodową na przykładzie wybranych krajów UE
Czasopimo: Studia Europejskie
Autorzy: Napiórkowski Tomasz (SGH); Stolarczyk Piotr
Rok: 2018
ISSN: 1428-149X
Vol:
Strony: 169-185
WWW: Dokument do pobrania


Rola liderów w dopasowaniu pracowników do organizacji, pracy i zespołu.
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Wojtczuk-Turek Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 25-41
WWW: Dokument do pobrania


Rola mediów lokalnych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju miast
Czasopimo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Autorzy: Popławska Joanna (SGH); Szot-Radziszewska Elżbieta
Rok: 2018
ISSN: 2081-2345
Vol:
Strony: 337-350
WWW: Dokument do pobrania


Rola Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej w zarządzaniu bezpieczeństwem pacjenta na bloku operacyjnym
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Cichońska- Rzeźnicka Dominika; Holly Romuald ; Taraszkiewicz Hanna Jadwiga (SGH); Kierzkowska Irena Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 31-46
WWW: Dokument do pobrania


Rola państwa w procesie internacjonalizacji waluty Chin
Czasopimo: International Business and Global Economy
Autorzy: Skopiec Dominik (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2300-6102
Vol:
Strony: 336-347Rola sektora FinTech w rozwoju bankowości w Polsce
Czasopimo: ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE
Autorzy: Grzywacz Jacek (SGH); Jagodzińska-Komar Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1644-888X
Vol:
Strony: 77-88
WWW: Dokument do pobrania


Rola systemu wartości w legitymizowaniu organizacji – banki na tle innych przedsiębiorstw
Czasopimo: Handel Wewnętrzny
Autorzy: Dąbrowski Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0438-5403
Vol:
Strony: 5-17
WWW: Dokument do pobrania


Role of public support for innovativeness: Case study of the elements of the Seventh Framework Program
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Napiórkowski Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 47-61
WWW: Dokument do pobrania


Rozpoznawanie kosztów podatkowych w przypadku aportu wierzytelności na przykładzie wyroku WSA w Warszawie z 12.10.2017 r., III SA/Wa 3315/16
Czasopimo: Monitor Podatkowy
Autorzy: SOBOLEWSKA Magdalena Barbara (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-1855
Vol:
Strony: 11-15
WWW: Dokument do pobrania


Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w roku 2004
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Kulpaka Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 222-233Rozwój sektora kreatywnego w Polsce w latach 2009-2016
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Kasprzak Rafał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 11-23
WWW: Dokument do pobrania


Równowaga rynkowa i cykl koniunkturalny : model matematyczny
Czasopimo: STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Autorzy: Kruszewski Robert (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-4881
Vol:
Strony: 197-211
WWW: Dokument do pobrania


Równoważność wymogów w regulacjach bankowych Unii Europejskiej - koncepcja i znaczenie
Czasopimo: STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Autorzy: Szypulewska-Porczyńska Alina (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-4881
Vol:
Strony: 65-74Russian Federation relations with South and North Koreas and its role in the reunification of the peninsula – scenarios for the future
Czasopimo: ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Autorzy: Pisarska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1395
Vol: 16
Strony: 87-106
WWW: Dokument do pobrania


Rynek mocy a rynek energii
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Kotlewski Dariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 49-61
WWW: Dokument do pobrania


Rynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce
Czasopimo: Ekonomista
Autorzy: Rocki Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0013-3205
Vol:
Strony: 89-100
WWW: Dokument do pobrania


Rynkowa zdolność kredytowa podatnika
Czasopimo: Przegląd Podatkowy
Autorzy: ŁOŻYKOWSKI Aleksander (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-7514
Vol:
Strony: 42-47
WWW: Dokument do pobrania


Ryzyko bankowe w bankowości spółdzielczej na przykładzie BPS S.A.
Czasopimo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Autorzy: Adamczyk Artur (SGH); Pawlik Andrzej
Rok: 2018
ISSN: 2081-2345
Vol:
Strony: 23-36
WWW: Dokument do pobrania


Ryzyko cyfrowe wyzwaniem sektora ubezpieczeń
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Śliwiński Adam (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 268-282
WWW: Dokument do pobrania


Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjnym
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: ŁOPACIŃSKI Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 72-81
WWW: Dokument do pobrania


Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjnym
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: ŁOPACIŃSKI Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 72-81
WWW: Dokument do pobrania


Samozatrudnienie absolwentów szkół wyższych jako potencjalna miara ich przedsiębiorczości
Czasopimo: HORYZONTY WYCHOWANIA
Autorzy: Rocki Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1643-9171
Vol: 17
Strony: 201-213Samozatrudnienie kobiet w Polsce – przegląd wyników badań empirycznych
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Lisowska Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 130-140
WWW: Dokument do pobrania


Sądowoadministracyjna kontrola decyzji podatkowej wydanej z zastosowaniem przepisów o cenach transferowych
Czasopimo: Przegląd Podatkowy
Autorzy: Karwat Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-7514
Vol:
Strony: 30-34
WWW: Dokument do pobrania


Selected aspects of adult education in the context of the changing labour market in Poland​
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Książkiewicz Izabela (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 217-232
WWW: Dokument do pobrania


Selected Aspects of Protectionism of EU Member States in the EU Agri-Food Market
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
Autorzy: Ambroziak Adam (SGH); Grochowska Renata
Rok: 2018
ISSN: 2081-6960
Vol: 18(33)
Strony: 82-94
WWW: Dokument do pobrania


Self-Employment and Entrepreneurship: A Theoretical Approach
Czasopimo: Journal of Management and Business Administration. Central Europe
Autorzy: Skrzek-Lubasińska Małgorzata (SGH); Szaban Jolanta
Rok: 2018
ISSN: 2450-7814
Vol: 26
Strony: 89-120
WWW: Dokument do pobrania


Sensitivity of the near – to – maturity European options: comparison of the Carr-Madan approach with a new method based on the Fourier transform
Czasopimo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Autorzy: Orzechowski Arkadiusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2842
Vol:
Strony: 483-499Should income be taken for granted as a sole driver of welfare? Bayesian insight on the relevance of non-income drivers of welfare
Czasopimo: International Journal of Management and Economics
Autorzy: WIŚNIEWSKI Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2299-9701
Vol: 54
Strony: 58-68
WWW: Dokument do pobrania


Should Investors in Commodity Markets Be Superstitious : Based on the Example of 29 Commodities?
Czasopimo: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica
Autorzy: Borowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0208-6018
Vol: 4
Strony: 69-84
WWW: Dokument do pobrania


Single European Market After Brexit
Czasopimo: Studia Europejskie
Autorzy: Ambroziak Adam (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1428-149X
Vol:
Strony: 89-116
WWW: Dokument do pobrania


Skuteczność reform UGiW w kontekście zagrożeń stabilności strefy
Czasopimo: Rocznik Integracji Europejskiej
Autorzy: Żukrowska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-6256
Vol:
Strony: 161-170
WWW: Dokument do pobrania


Skuteczność systemów poleceń w pozyskiwaniu pracowników
Czasopimo: Humanizacja Pracy
Autorzy: Zając-Pałdyna Urszula (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1643-7446
Vol:
Strony: 141-156
WWW: Dokument do pobrania


Słowa, które leczą
Czasopimo: Medical Tribune
Autorzy: HUCKO Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1895-5754
Vol:
Strony: 1
WWW: Dokument do pobrania


Słowo wstępne
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Kinowska Hanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 7-9
WWW: Dokument do pobrania


Smart Supply Chain - challenges of information-driven management
Czasopimo: Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management"
Autorzy: Nowicka Katarzyna (SGH); Frankowska Marzena
Rok: 2018
ISSN: 1898-0511
Vol: 25
Strony: 91-97
WWW: Dokument do pobrania


Social enterprise scaling up strategy – franchise development
Czasopimo: STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Autorzy: Ziółkowska Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-9758
Vol:
Strony: 95-104
WWW: Dokument do pobrania


Social Initiatives in Food Consumption and Distribution as Part of Sustainable Consumption and Sharing Economy
Czasopimo: Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
Autorzy: Szumniak-Samolej Justyna (SGH); Bachnik Katarzyna
Rok: 2018
ISSN: 2299-7326
Vol: 14
Strony: 101-122
WWW: Dokument do pobrania


Social responsibility of an organization from the perspective of public universities
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Cichowicz Ewa (SGH); Nowak Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 34-45Socjologia mieszkalnictwa w Polsce – geneza, rozwój i przyszłość
Czasopimo: Człowiek i Środowisko
Autorzy: Cesarski Maciej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-3617
Vol:
Strony: 13-38
WWW: Dokument do pobrania


Southern And eastern dimension revisited: the (political) economy of transformation perspective
Czasopimo: Ekonomia XXI Wieku
Autorzy: Żukrowska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2353-8929
Vol:
Strony: 7-21
WWW: Dokument do pobrania


Społeczne aspekty opodatkowania– progresywność opodatkowania
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: KIMLA Katarzyna (SGH); Werner Aleksander (SGH); Kostrzewa Agata ; Wasilewski Jacek
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 169-185
WWW: Dokument do pobrania


Społeczno-demograficzne uwarunkowania lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Witek-Hajduk Marzanna (SGH); Wąsowicz-Zaborek Elżbieta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 131-147
WWW: Dokument do pobrania


Spójność terytorialna gmin w Polsce pod względem rozwoju demograficznego oraz społeczno-ekonomicznego w latach 2005-2015 w ujęciu miar autokorelacji przestrzennej
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Gospodarowicz Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 95-108Spójność terytorialna gmin w Polsce pod względem rozwoju infrastruktury technicznej w latach 2005-2015 w ujęciu miar autokorelacji przestrzennej
Czasopimo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Autorzy: Gospodarowicz Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1508-3535
Vol:
Strony: 62-68Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania
Czasopimo: Zarządzanie i Finanse
Autorzy: Kinowska Hanna (SGH); Juchnowicz Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-5189
Vol: 16
Strony: 107-116
WWW: Dokument do pobrania


Sprawiedliwość w ujęciu prawnym na przykładzie sprawiedliwości podatkowej
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Werner Aleksander (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 31-44
WWW: Dokument do pobrania


Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników
Czasopimo: STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Autorzy: Kinowska Hanna (SGH); Juchnowicz Marta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-4881
Vol:
Strony: 199-209
WWW: Dokument do pobrania


Sprawność zarządzania w ujęciu prakseologicznym
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Masiukiewicz Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 3-19
WWW: Dokument do pobrania


Sprawozdanie z konferencji naukowej „Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym”
Czasopimo: ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO
Autorzy: Grzybowski Tomasz (SGH); Sarnowiec-Cisłak Marta
Rok: 2018
ISSN: 1734-803X
Vol:
Strony: 91-96
WWW: Dokument do pobrania


Sprawozdanie z seminarium naukowego w Ełku „Społeczna gospodarka rynkowa: Polska, Niemcy, Europa”
Czasopimo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Autorzy: Kamińska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-1383
Vol:
Strony: 73-77
WWW: Dokument do pobrania


Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług
Autorzy: Frydrych Sylwia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1640-6818
Vol:
Strony: 95-107
WWW: Dokument do pobrania


Start-up ecosystems s a framework for the cooperation between start-up companies and knowledge-based institutions in Poland
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Domańska Agnieszka (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 49-59
WWW: Dokument do pobrania


Statistical Models in Enterprises Default Risk Assesment - An Example of Application
Czasopimo: Ekonometria
Autorzy: Ptak-Chmielewska Aneta (SGH); Kuleta Piotr
Rok: 2018
ISSN: 1507-3866
Vol: 22
Strony: 94-106
WWW: Dokument do pobrania


Statystyka w rewitalizacji - diagnoza i monitorowanie programów rewitalizacji
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Jadach-Sepioło Aleksandra (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 63-75Sto lat polskiego handlu zagranicznego : uwarunkowania, najważniejsze trendy, partnerzy i produkty
Czasopimo: SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
Autorzy: WĄSIŃSKI Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0038-853X
Vol:
Strony: 129-147
WWW: Dokument do pobrania


Sto lat polskiej polityki gospodarczej
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Morawski Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 11-32
WWW: Dokument do pobrania


Sto lat polskiej polityki gospodarczej
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Morawski Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 11-32Stochastic Experiments in Stabilisation of Money Market Benchmarks
Czasopimo: Bezpieczny Bank
Autorzy: Dec Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1429-2939
Vol:
Strony: 42-61
WWW: Dokument do pobrania


Stosowanie empowermentu w komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach - część V
Czasopimo: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
Autorzy: WÓJTOWICZ Anna Katarzyna (SGH); Pawłowski Marek ; Kułakowska Anna ; Piątkowski Zdzisław ; Sajecka Renata
Rok: 2018
ISSN: 0867-793X
Vol:
Strony: 163-169Stosowanie empowermentu w komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach – część V
Czasopimo: Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
Autorzy: Wójtowicz Anna (SGH); Pawłowski Marek ; Kułakowska Anna ; Piątkowski Zdzisław ; Sajecka Renata
Rok: 2018
ISSN: 0867-793X
Vol:
Strony: 163-169
WWW: Dokument do pobrania


Strategic orientation, CSR and operational performance: Mediation and moderation effects in the Polish food-manufacturing industry
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Zaborek Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 23-49
WWW: Dokument do pobrania


Strategic synergies and perspectives of their evaluation in the process of strategic analysis
Czasopimo: Nauki o Zarządzaniu
Autorzy: Błaszczyk Marek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-6000
Vol: 23
Strony: 9-17
WWW: Dokument do pobrania


Strategiczne interakcje przestrzenne między decyzjami wydatkowymi gmin w Polsce w latach 2008–2014
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Torój Andrzej (SGH); Karska Magdalena
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 29-46
WWW: Dokument do pobrania


Strategie konkurowania polskich transgranicznych e-commerce
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Poniatowska-Jaksch Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 59-67
WWW: Dokument do pobrania


Strategie redukcji psychologicznych kosztów ponoszonych przez nabywców - ujęcie teoretyczne
Czasopimo: MARKETING I RYNEK
Autorzy: Marciniak Beata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1231-7853
Vol:
Strony: 372-381
WWW: Dokument do pobrania


Strategie współpracy w otwartych innowacjach w Polsce
Czasopimo: Organizacja i Kierowanie
Autorzy: Sopińska Agnieszka (SGH); Dziurski Patryk (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5466
Vol:
Strony: 147-158
WWW: Dokument do pobrania


Strategies of University Social Responsibility
Czasopimo: e-mentor
Autorzy: Dąbrowski Tomasz (SGH); Brdulak Halina (SGH); Jastrzębska Ewa (SGH); Legutko-Kobus Paulina (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1731-6758
Vol:
Strony: 1-12
WWW: Dokument do pobrania


Structure of the Passive Side of a Bank's Balance Sheet Versus the Pari Passu and No-Creditor-Worse-Off Rules
Czasopimo: Nauki o Finansach
Autorzy: Kozińska Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-5993
Vol: 23
Strony: 84-101Subjective quality of life of informal caregivers aged 50–69 in Poland
Czasopimo: Studia Demograficzne
Autorzy: Abramowska-Kmon Anita (SGH); Maciejasz Magdalena
Rok: 2018
ISSN: 0039-3134
Vol:
Strony: 37-65
WWW: Dokument do pobrania


Substytucja walutowa we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Skopiec Dominik (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 223-232
WWW: Dokument do pobrania


Sustainability of fiscal policy in Poland in the period 2004-2017
Czasopimo: International Journal of Management and Economics
Autorzy: Wójcik Cezary (SGH); WYSOCKI Maciej Adam (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2299-9701
Vol: 54
Strony: 219-226
WWW: Dokument do pobrania


Sustainability-as-a-Service - innowacyjny model transportu towarów
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Cichosz Marzenna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 57-73
WWW: Dokument do pobrania


Suwerenność konsumenta w dobie rozwoju innowacji produktowych
Czasopimo: KONSUMPCJA I ROZWÓJ
Autorzy: Dąbrowska Anna (SGH); Janoś-Kresło Mirosława (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-6929
Vol:
Strony: 76-86
WWW: Dokument do pobrania


Symetryczne opcje potęgowe - propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera
Czasopimo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Autorzy: Orzechowski Arkadiusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2842
Vol:
Strony: 501-513Symetryczne opcje potęgowe – propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera
Czasopimo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Autorzy: Orzechowski Arkadiusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2842
Vol:
Strony: 501-513
WWW: Dokument do pobrania


System bezpieczeństwa dokumentów publicznych – analiza projektowanych regulacji prawnych
Czasopimo: Kultura bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
Autorzy: WACHOWSKI TADEUSZ KORNELIUSZ (SGH); Lewandowski Remigiusz
Rok: 2018
ISSN: 2299-4033
Vol:
Strony: 154-191
WWW: Dokument do pobrania


System zarządzania jakością BRC Packaging (wersja 5) a eliminowanie marnotrawstwa według metodologii Lean Manufacturing
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Ratter Emil (SGH); Urban Wiesław
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 195-208
WWW: Dokument do pobrania


Sztuczna inteligencja w ekonomicznych systemach diagnostycznych
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Czarnacka-Chrobot Beata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 79-106
WWW: Dokument do pobrania


Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego
Czasopimo: Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)
Autorzy: Janik Andrzej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-4373
Vol:
Strony: 97-112
WWW: Dokument do pobrania


Świadomość zdrowotna, jako kluczowy determinant stanu zdrowia społeczeństwa
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Kosycarz Ewa (SGH); Walendowicz Krystyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 79-94
WWW: Dokument do pobrania


Technologia obywatelska we wspomaganiu zarządzania procesem innowacji społecznych
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie
Autorzy: Wieczorkowski Jędrzej (SGH); Jurczyk-Bunkowska Magdalena; Pawełoszek Ilona
Rok: 2018
ISSN: 2083-1560
Vol:
Strony: 91-104
WWW: Dokument do pobrania


Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako czynnik sprzyjający umiędzynarodowieniu gospodarki światowej i tworzący impulsy rozwojowe
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Żukrowska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 161-181
WWW: Dokument do pobrania


Technologie Smart Industry a rozwój zarządzania łańcuchem dostaw
Czasopimo: Gospodarka Materialowa & Logistyka
Autorzy: Nowicka Katarzyna (SGH); Frankowska Marzena
Rok: 2018
ISSN: 1231-2037
Vol:
Strony: 2-12
WWW: Dokument do pobrania


Technologie Społeczeństwa Informacyjnego
Czasopimo: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
Autorzy: Filipkowski Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-5084
Vol:
Strony: 193-202
WWW: Dokument do pobrania


Technology and the attractiveness of new business models in the digital economy
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Paprocki Wojciech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 9-23
WWW: Dokument do pobrania


Telemedicine in the opinion of primary health care physicians
Czasopimo: European Journal of Medical Technologies
Autorzy: Raczkiewicz Dorota (SGH); Kister Agnieszka ; Rzemek Cezary ; Tarkowski Karol ; Dybciak Paweł ; Owoc Alfred; Bojarn Iwona
Rok: 2018
ISSN: 2353-1029
Vol:
Strony: 42-50
WWW: Dokument do pobrania


Terroryzm - zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku turystycznym
Czasopimo: Gospodarka i Finanse
Autorzy: KRUHLAYA Marta (SGH); Molenda Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-7904
Vol:
Strony: 109-118
WWW: Dokument do pobrania


Terytorializacja jako wyzwanie polityki rozwoju – perspektywa europejska
Czasopimo: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Autorzy: Szlachta Jacek (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0079-3493
Vol:
Strony: 10-19
WWW: Dokument do pobrania


Testing 65 equity indexes for normal distribution of returns
Czasopimo: Journal of Economics and Management
Autorzy: Borowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1948
Vol: 34
Strony: 5-38Testing 65 equity indexes for normal distribution of returns
Czasopimo: Journal of Economics and Management
Autorzy: Borowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1948
Vol:
Strony: 5-38
WWW: Dokument do pobrania


Testing 65 equity indexes for normal distribution of returns
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Borowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol:
Strony: 5-38
WWW: Dokument do pobrania


Testing 65 equity indexes for normal distribution of returns
Czasopimo: Journal of Economics and Management
Autorzy: Borowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1948
Vol:
Strony: 5-38
WWW: Dokument do pobrania


The Analysis of Institutional Environment in the Area of Product Market Competition in the New EU Member States: What Do the Data Say About the Models of Capitalism Emerging in the CEE Countries?
Czasopimo: International Journal of Management and Economics
Autorzy: Próchniak Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2299-9701
Vol: 54
Strony: 304-327
WWW: Dokument do pobrania


The assessment of technical efficiency in Public Employment Services
Czasopimo: Myśl Ekonomiczna i Polityczna
Autorzy: Cichowicz Ewa (SGH); Rollnik-Sadowska Ewa; Kozłowska Justyna
Rok: 2018
ISSN: 2081-5913
Vol:
Strony: 112-132The determinants of growth in bank loans in the EU-15 and the CEE-11 after the global financial crisis
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Pawłowska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 163-175
WWW: Dokument do pobrania


The Economic Performance of the Nordic Countries
Czasopimo: Warsaw Forum of Economic Sociology
Autorzy: Czarny Bogusław (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-9633
Vol: 9
Strony: 71-85
WWW: Dokument do pobrania


The economic policy balance sheet of the era Merkel: An Erhardian perspective
Czasopimo: PRZEGLĄD ZACHODNI
Autorzy: Wandel Jurgen (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0033-2437
Vol:
Strony: 61-81
WWW: Dokument do pobrania


The EU’s Common Trade Policy: Implementation of the Concept of Sustainable Development and Free Trade in the Era of De-Globalization Processes?
Czasopimo: Studia Europejskie
Autorzy: Latoszek Ewa (SGH); Dugiel Wanda (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1428-149X
Vol:
Strony: 23-45
WWW: Dokument do pobrania


The Evolution of Non-financial Reporting in Poland
Czasopimo: PRZEGLĄD ORGANIZACJI
Autorzy: Aluchna Maria (SGH); Roszkowska-Menkes Maria (SGH); Kytsyuk Iryna
Rok: 2018
ISSN: 0137-7221
Vol:
Strony: 3-9The evolving impact of labour markets on monetary policy
Czasopimo: Zarządzanie Publiczne
Autorzy: Sławiński Andrzej (SGH); Hausner Jerzy
Rok: 2018
ISSN: 1898-3529
Vol:
Strony: 19-29
WWW: Dokument do pobrania


The Image of a University of Economics from the Perspective of University Candidates - Based on the SGH Warsaw School of Economics
Czasopimo: e-mentor
Autorzy: Tabor-Błażewicz Joanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1731-6758
Vol:
Strony: 67-72
WWW: Dokument do pobrania


The Impact of Hard Brexit on Polish Exports
Czasopimo: International Journal of Management and Economics
Autorzy: OLIPRA Jakub Mieczysław (SGH); Borowski Jakub (SGH); Błaszyński Paweł
Rok: 2018
ISSN: 2299-9701
Vol: 54
Strony: 99-109
WWW: Dokument do pobrania


The Impact of Interplay Between Formal and Informal Institutions on Corporate Governance Systems: a Comparative Study of CEECs
Czasopimo: COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Autorzy: Pilewicz Tomasz (SGH); GODLEWSKA Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1508-2008
Vol: 21
Strony: 85-104
WWW: Dokument do pobrania


The impact of mathematical competences and cognitive effort on the appearance of the framing effect
Czasopimo: Poznań University of Economics Review (Economics and Business Review)
Autorzy: Sosnowska Honorata (SGH); Kaczmarek Aleksander ; Przybyszewski Krzysztof; Rutkowska Dorota
Rok: 2018
ISSN: 2392-1641
Vol: 18
Strony: 64-79The Impact of Standardised fiscal rules index on the Yield on Ten-Year Government Bonds in the Visegrád Group Countries in 2005–2016
Czasopimo: Journal of Management and Business Administration. Central Europe
Autorzy: Alińska Agnieszka (SGH); Klepacki Klepacki ; Marta Postuła
Rok: 2018
ISSN: 2450-7814
Vol: 26
Strony: 49-70
WWW: Dokument do pobrania


The Impact of the Chinese Diaspora in the U.S. on the American View of China
Czasopimo: International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
Autorzy: Misiuna Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4233
Vol: 22
Strony: 153-168
WWW: Dokument do pobrania


The importance of energy resources for Azerbaijan’s international competitiveness
Czasopimo: Journal of International Studies
Autorzy: Falkowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2071-8330
Vol: 11
Strony: 44-56
WWW: Dokument do pobrania


The importance of financial and non-financial ratios in SMEs bankruptcy prediction
Czasopimo: Bank i Kredyt
Autorzy: Ptak-Chmielewska Aneta (SGH); Matuszyk Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5520
Vol:
Strony: 45-62
WWW: Dokument do pobrania


The Influence of the CRD/CRR Package and the Banking Union on the Banking Market in Poland
Czasopimo: STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Autorzy: Mikita Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-9758
Vol:
Strony: 64-72
WWW: Dokument do pobrania


The intelligentsia over the one hundred years of the existence of the Polish state
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Podolska-Meducka Aldona (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 179-197
WWW: Dokument do pobrania


The Labour Market in Warsaw Problematic Areas of Praga : Structural Change, Bottom-Up Activities and Municipal Policies
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Sadowy Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 53-70
WWW: Dokument do pobrania


The Mandala of Managerial Joy
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Kuciński Kazimierz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 67-79
WWW: Dokument do pobrania


The New Silk Road and Central Europe: Eurasian integration with Chinese characteristics
Czasopimo: ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Autorzy: Kozłowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1395
Vol: 16
Strony: 131-146
WWW: Dokument do pobrania


The non audit fee and the auditee's failure risk
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Staszkiewicz Piotr (SGH); Górska Rumiana (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 97-117The non-audit fee and the auditee’s failure risk
Czasopimo: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Autorzy: Górska Rumiana (SGH); Staszkiewicz Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-4381
Vol:
Strony: 97-117The Origin and Types of Controlling in Project Management
Czasopimo: Journal of Management and Financial Sciences
Autorzy: Bukłaha Emil (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-8968
Vol: 11
Strony: 27-37
WWW: Dokument do pobrania


The participatory potential of Polish trade unions​
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Towalski Rafał (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 251-265
WWW: Dokument do pobrania


The Presence of Public Institutions in Social Networks
Czasopimo: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
Autorzy: Polańska Krystyna (SGH); Papińska-Kacperek Joanna
Rok: 2018
ISSN: 1898-5084
Vol:
Strony: 227-237
WWW: Dokument do pobrania


The Reasons for the Implementation of the Concept of Green Port in Sea Ports of China
Czasopimo: Logistics and Transport
Autorzy: Marzantowicz Łukasz (SGH); Dembińska Izabela
Rok: 2018
ISSN: 1734-2015
Vol:
Strony: 121-127
WWW: Dokument do pobrania


The Relationship of Investments and Subsidies to Labour Productivity in Agriculture in Poland between 2010 and 2015
Czasopimo: WIEŚ I ROLNICTWO
Autorzy: PAWŁOWSKA Aleksandra (SGH); Rembisz Włodzimierz
Rok: 2018
ISSN: 0137-1673
Vol:
Strony: 25-42The role of the local formal and informal institutions in micro firms development: Evidence from Poland
Czasopimo: Economics and Sociology
Autorzy: Godlewska Małgorzata (SGH); Lubacha-Sember Judyta
Rok: 2018
ISSN: 2071-789X
Vol: 11
Strony: 43-58
WWW: Dokument do pobrania


The theory of long waves and institutional сhanges : the memory of generations hypothesis
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Horodecka Anna (SGH); Vozna Liudmyla
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 95-109The Use of Social Media in Communication with Foreign Customers - Case Studies of the Polish Brands
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Witek-Hajduk Marzanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 41-55
WWW: Dokument do pobrania


The use of tourism consumption estimations to assess the economic effects of tourism in metropolitan cities as exemplified by Warsaw
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki
Autorzy: Dziedzic Ewa (SGH); Skalska Teresa; Vincze Robert
Rok: 2018
ISSN: 1644-0501
Vol:
Strony: 101-111
WWW: Dokument do pobrania


Time-inconsistent stochastic optimal control problems in insurance and finance
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Delong Łukasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 229-253
WWW: Dokument do pobrania


To be (accounted for) or not to be: Factors influencing probability of non-response in economic tendency surveys
Czasopimo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH
Autorzy: Tomczyk Emilia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0866-9503
Vol:
Strony: 131-142
WWW: Dokument do pobrania


Towards Challenge-driven Sustainability Education
Czasopimo: Studia Periegetica
Autorzy: Gontar Zbigniew (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1897-9262
Vol:
Strony: 21-39
WWW: Dokument do pobrania


Toxic liquidity – is it here to stay?
Czasopimo: Bank i Kredyt
Autorzy: Lenczewski Martins Carlos (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5520
Vol: 49
Strony: 1-16
WWW: Dokument do pobrania


Trade Interdependence between Russia vs. the European Union and China within the Context of the Competitiveness of the Russian Economy
Czasopimo: EQUILIBRIUM
Autorzy: Falkowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1689-765X
Vol: 13
Strony: 667-687
WWW: Dokument do pobrania


Tragedia hybris i powszechna zasada niekrzywdzenia
Czasopimo: PAŃSTWO PRAWNE
Autorzy: Oniszczuk Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-4330
Vol:
Strony: 65-100
WWW: Dokument do pobrania


Transformacja cyfrowa w sektorze farmaceutycznym
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Sagan Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 119-128
WWW: Dokument do pobrania


Transformacja paradygmatu kreowania płynności przez banki
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Ślązak Emil (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 441-450Transformations of the spatial structure of peasant farms in Poland after 1918
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Kaliński Janusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 121-143
WWW: Dokument do pobrania


Trauma niesłusznego uwięzienia
Czasopimo: Psychiatria po Dyplomie
Autorzy: HUCKO Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1732-1190
Vol:
Strony: 1
WWW: Dokument do pobrania


Trendy w turystyce zdrowotnej i aktywnej
Czasopimo: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Autorzy: Lubowiecki-Vikuk Adrian (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0079-3493
Vol:
Strony: 9-26
WWW: Dokument do pobrania


Trójkąt Europa, Ameryka, Azja w dobie administracji Trumpa
Czasopimo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Autorzy: Kuźnar Andżelika (SGH); Menkes Jerzy (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-2345
Vol:
Strony: 21-36
WWW: Dokument do pobrania


Two Visions: Young Poles and Germans on Well-Ordered Economy
Czasopimo: Warsaw Forum of Economic Sociology
Autorzy: Gardawski Juliusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-9633
Vol: 9
Strony: 7-56
WWW: Dokument do pobrania


Ubezpieczenie mienia komunalnego w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych - wybrane problemy
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Janowicz-Lomott Marietta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 94-104Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa
Czasopimo: Przegląd Prawa Handlowego
Autorzy: Dominowska Joanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1230-2996
Vol:
Strony: 37-41
WWW: Dokument do pobrania


Understanding Innovation : Innovation Education - a Students' Perspective
Czasopimo: Informatyka Ekonomiczna
Autorzy: Sołek-Borowska Celina (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-3858
Vol:
Strony: 85-96
WWW: Dokument do pobrania


Unemployment in Poland in 1918-2018​
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Jarosz-Nojszewska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 102-120
WWW: Dokument do pobrania


Usługi informacyjne w zakresie nowego zintegrowanego planowania jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw
Czasopimo: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Autorzy: Bartoszczuk Paweł (SGH); Stelmach Fita Beata; Pękalska Monika
Rok: 2018
ISSN: 2080-1653
Vol: 32
Strony: 216-236
WWW: Dokument do pobrania


Usprawnienie procesu gospodarczego metodą mapowania - studium przypadku
Czasopimo: Management Forum
Autorzy: Bagińska Marzena (SGH)
Rok: 2018
ISSN:
Vol: 6
Strony: 7-18
WWW: Dokument do pobrania


Usprawnienie procesu gospodarczego metodą mapowania - studium przypadku
Czasopimo: Management Forum
Autorzy: Bagińska Marzena (SGH)
Rok: 2018
ISSN:
Vol:
Strony: 7-18Uwagi metodyczne do badań nad postawami mieszkaniowymi osób starszych – polski kontekst i zagraniczne aspiracje
Czasopimo: Studia Prawno-Ekonomiczne
Autorzy: Jadach-Sepioło Aleksandra (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0081-6841
Vol: 108
Strony: 237-252
WWW: Dokument do pobrania


Uwarunkowania instytucjonalne, społeczne i kulturowe systemów innowacji - przykład Kataru
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Proczek Magdalena (SGH); Osuch-Rak Ewa
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 199-219
WWW: Dokument do pobrania


Uwarunkowania procesów inwestycyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Skowronek-Mielczarek Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 193-204
WWW: Dokument do pobrania


Uwarunkowania zarządzania innowacjami w kształtowaniu sukcesu przedsiębiorstwa
Czasopimo: Organizacja i Kierowanie
Autorzy: Kryśkiewicz Łukasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5466
Vol:
Strony: 131-151
WWW: Dokument do pobrania


Uznawanie kosztów badań i rozwoju w rachunkowości
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Giedroyć Magdalena (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 156-169VII Debata Podatkowa : Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa
Czasopimo: Przegląd Podatkowy
Autorzy: Jamroży Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-7514
Vol:
Strony: 6-7
WWW: Dokument do pobrania


VIII Debata Podatkowa : Koszty uzyskania przychodów twórców
Czasopimo: Przegląd Podatkowy
Autorzy: Jamroży Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0867-7514
Vol:
Strony: 10-11
WWW: Dokument do pobrania


Volatility and co-movements of the equity markets in Central Europe – evidence from Poland and Hungary
Czasopimo: Economic and Environmental Studies
Autorzy: Chmielewska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1642-2597
Vol: 18
Strony: 499-513
WWW: Dokument do pobrania


W poszukiwaniu archetypów innowacji w inteligentnym, zrównoważonym i przyjaznym mieście
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: Gontar Zbigniew (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 3-22
WWW: Dokument do pobrania


Wage inequality and macroeconomic stability : a synergetic approach
Czasopimo: EKONOMIA I PRAWO
Autorzy: Horodecka Anna (SGH); Vozna Liudmyla
Rok: 2018
ISSN: 1898-2255
Vol: 17
Strony: 265-277Waluty wirtualne a wypłacalność banków - docelowy model regulacji
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Koleśnik Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 231-240Wartości organizacyjne spółek publicznych w Polsce
Czasopimo: Organizacja i Kierowanie
Autorzy: Dąbrowski Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5466
Vol:
Strony: 33-48
WWW: Dokument do pobrania


Wartość nabywcy kreowana przez opakowania produktów spożywczych
Czasopimo: Przemysł Spożywczy
Autorzy: KUZINCOW Joanna Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0033-250X
Vol:
Strony: 1-5
WWW: Dokument do pobrania


Ważenie zasad prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych
Czasopimo: ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO
Autorzy: Grzybowski Tomasz (SGH); Sarnowiec-Cisłak Marta
Rok: 2018
ISSN: 1734-803X
Vol:
Strony: 47-70
WWW: Dokument do pobrania


Wątroba nie rośnie na drzewie, czyli mniej lub bardziej mądrze o zdrowiu
Czasopimo: Medical Tribune
Autorzy: HUCKO Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1895-5754
Vol:
Strony: 1
WWW: Dokument do pobrania


Weak form of market efficiency evidence from Shanghai stock market
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: ANTOSIEWICZ Rafał Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 2-13
WWW: Dokument do pobrania


Who Counts as a Forced Migrant? The EU and U.S. Perspectives
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Pachocka Marta (SGH); Misiuna Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 33-42
WWW: Dokument do pobrania


Wiedza i innowacje w tworzeniu wartości organizacji
Czasopimo: Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
Autorzy: Krzepicka Alicja (SGH); Tarapata Jolanta
Rok: 2018
ISSN: 2451-4543
Vol:
Strony: 32-39
WWW: Dokument do pobrania


Wikipedia: wróg i zagrożenie czy sprzymierzeniec i wsparcie? O miejscu internetowej encyklopedii w kształceniu historycznym
Czasopimo: Wiadomości Historyczne
Autorzy: Zawistowski Andrzej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0511-9162
Vol:
Strony: 10-13
WWW: Dokument do pobrania


Wirtualizacja zachowań konsumenckich a zjawisko domocentryzmu
Czasopimo: Nowoczesne Systemy Zarządzania
Autorzy: Krzepicka Alicja (SGH); Tarapata Jolanta
Rok: 2018
ISSN: 1896-9380
Vol:
Strony: 93-106
WWW: Dokument do pobrania


Wkład nauki w rozwój i ewolucję zagadnień funkcjonowania biur zarządzania projektami
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Wyrozębski Paweł (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 59-73
WWW: Dokument do pobrania


Wolność w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Przybyciński Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 183-191
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na innowacyjność polskich przedsiębiorstw sektora MSP
Czasopimo: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
Autorzy: Godlewska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-5084
Vol:
Strony: 289-300
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ instytucji formalnych na działalność przedsiębiorstw
Czasopimo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Autorzy: Bentkowska Katarzyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0860-6846
Vol:
Strony: 33-44
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ instytucji formalnych na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce- ekonomiczna analiza prawa
Czasopimo: Współczesna Gospodarka
Autorzy: Godlewska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-677X
Vol: 9
Strony: 57-74
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ kultury organizacyjnej na podejmowanie decyzji strategicznych na przykładzie firm z branży logistycznej, farmaceutycznej i turystycznej
Czasopimo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Autorzy: Dubas-Matela Agata Eliza (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1641-3466
Vol:
Strony: 117-131
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ linii napowietrznych wysokiego napięcia na środowisko. Wycena służebności przesyłu w aspekcie technicznym i ekonomicznym oraz ich wpływ na rynek nieruchomości - badania własne
Czasopimo: Człowiek i Środowisko
Autorzy: Stankowska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-3617
Vol:
Strony: 133-154
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ modelu zrównoważonego biznesu na kształt raportu biznesowego
Czasopimo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Autorzy: Karwowski Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2081-2345
Vol:
Strony: 125-136
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ niekonwencjonalnej polityki pieniężnej Banku Węgier na stopy procentowe rynku międzybankowego
Czasopimo: Bank i Kredyt
Autorzy: TOPCZEWSKA Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5520
Vol:
Strony: 321-355
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ potencjalnych zmian składników popytu finalnego na gospodarkę Polski. Analiza na podstawie modelu WM-1
Czasopimo: Gospodarka Narodowa
Autorzy: Welfe Aleksander (SGH); Karp Piotr
Rok: 2018
ISSN: 0867-0005
Vol:
Strony: 35-50
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ prognoz stóp zastąpienia na skłonność do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym
Czasopimo: STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Autorzy: DĄBROWSKI Jakub (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-4881
Vol:
Strony: 61-70
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ przypadku firmy GetBack na różne polski rynek finansowy
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Gemra Kamil (SGH); Rogowski Waldemar (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 89-103
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ rewaluacji aktywów biologicznych na raportowane wyniki finansowe przedsiębiorstw
Czasopimo: Przedsiębiorstwo & Finanse
Autorzy: WIECZOREK Sebastian (SGH); WOZNIAK Jakub (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-1361
Vol:
Strony: 53-66
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ Rosji na międzynarodową konkurencyjność Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy w XXI w.
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Falkowski Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 55-65
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ zarządzania kapitałem relacji z dostawcami na rozwój innowacji w łańcuchach dostaw
Czasopimo: Organizacja i Kierowanie
Autorzy: Ocicka Barbara (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5466
Vol:
Strony: 101-116
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ zmian globalnej awersji do ryzyka na eksperckie prognozy kursów walutowych w kontekście rosnącej internacjonalizacji rynków finansowych
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: JAWORSKI Krystian (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 149-160
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ zmian globalnej awersji do ryzyka na eksperckie prognozy kursów walutowych w kontekście rosnącej internacjonalizacji rynków finansowych
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Jaworski Krystian (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 149-160
WWW: Dokument do pobrania


Wpływ zmian kursowych CHF a kształtowanie dochodów kredytobiorców
Czasopimo: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
Autorzy: Dąbrowski Ireneusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-5084
Vol:
Strony: 218-228Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych
Czasopimo: STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Autorzy: Baranowska-Prokop Ewa (SGH); Sikora Tomasz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-4881
Vol:
Strony: 7-17
WWW: Dokument do pobrania


Wskaźniki zadłużenia a kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego
Czasopimo: Finanse Komunalne
Autorzy: Malinowska-Misiąg Elżbieta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-0307
Vol:
Strony: 32-39
WWW: Dokument do pobrania


Wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorstw przez banki i fundusze poręczeniowe
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Masiukiewicz Piotr (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 9-21
WWW: Dokument do pobrania


Wspomnienie : Prof. Adam Andrzejewski (1914–1998)
Czasopimo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Autorzy: Cesarski Maciej (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1507-1383
Vol:
Strony: 95
WWW: Dokument do pobrania


Wybrane aspekty controllingu projektów w świetle badań empirycznych
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Bukłaha Emil (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 181-194
WWW: Dokument do pobrania


Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa usług transportowych
Czasopimo: Przegląd Prawno-Ekonomiczny
Autorzy: KRUHLAYA Marta (SGH); Molenda Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1898-2166
Vol:
Strony: 367-377
WWW: Dokument do pobrania


Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera
Czasopimo: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Autorzy: Orzechowski Arkadiusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1733-2842
Vol:
Strony: 301-312
WWW: Dokument do pobrania


Wycena usług ekosystemowych oraz ich zastosowanie w rachunku ekonomicznym – przykłady praktyczne w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Rogowski Waldemar (SGH); Boćkowski Mariusz
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 37-64
WWW: Dokument do pobrania


Wykorzystanie koncepcji time-driven activity based costing w sterowaniu kosztami procesu zaopatrzenia
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Marzantowicz Łukasz (SGH); Dembińska Izabela
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol: 18
Strony: 63-78
WWW: Dokument do pobrania


Wykorzystanie obligacji typu CoCo w dynamicznej regulacji instytucji sektora bankowego
Czasopimo: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Autorzy: Szelągowska Anna (SGH); Małek Mateusz
Rok: 2018
ISSN: 2083-8611
Vol:
Strony: 87-106
WWW: Dokument do pobrania


Wykorzystanie podatku rolnego w polityce podatkowej gmin wiejskich
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Felis Paweł (SGH); Szlęzak-Matusewicz Joanna (SGH); Rosłaniec Henryk
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 106-115
WWW: Dokument do pobrania


Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w podmiotach leczniczych
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie
Autorzy: Pielaszek Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-1560
Vol:
Strony: 228-237
WWW: Dokument do pobrania


Wykorzystanie usług finansowych przez polskie przedsiębiorstwa w kontraktach eksportowych z przedsiębiorstwami z Zachodniej Europy
Czasopimo: Unia Europejska.pl
Autorzy: OMELAŃCZUK Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-2694
Vol:
Strony: 19-29
WWW: Dokument do pobrania


Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej : przegląd badań
Czasopimo: Ekonomista
Autorzy: Rapacki Ryszard (SGH); Gardawski Juliusz (SGH); Czerniak Adam (SGH); Horbaczewska Bożena (SGH); Karbowski Adam (SGH); Maszczyk Piotr (SGH); Próchniak Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0013-3205
Vol:
Strony: 523-553
WWW: Dokument do pobrania


Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd badań
Czasopimo: Ekonomista
Autorzy: Gardawski Juliusz (SGH); Rapacki Ryszard (SGH); Czerniak Adam (SGH); Horbaczewska Bożena (SGH); Karbowski Adam (SGH); Maszczyk Piotr (SGH); Próchniak Mariusz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0013-3205
Vol:
Strony: 523-553
WWW: Dokument do pobrania


Wymiar wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach RPO Województwa Mazowieckiego w perspektywie 2007-2013
Czasopimo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Autorzy: CIECHOMSKA Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1508-3535
Vol: 20
Strony: 29-34
WWW: Dokument do pobrania


Wyobraźnia strategiczna polskich menedżerów w artykułach prasy codziennej
Czasopimo: Nowoczesne Systemy Zarządzania
Autorzy: Soldecka Natalia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-9380
Vol:
Strony: 65-74
WWW: Dokument do pobrania


Wyobraźnia strategiczna w biznesie
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Dworzecki Zbigniew (SGH); Leśniak-Łebkowska Grażyna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 115-142
WWW: Dokument do pobrania


Wyzwania w obszarze CSR na przykładzie Indii
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Karaś Joanna (SGH); Zaremba Michał
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 69-80
WWW: Dokument do pobrania


Young adults' health behaviours: an element of health policy in the light of the "Youth of Warsaw" study
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Korporowicz Violetta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 233-250
WWW: Dokument do pobrania


Zabezpieczenia finansowe na tle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zagadnienia wybrane w zakresie wykonywania gwarancji ubezpieczeniowych
Czasopimo: Prawo Asekuracyjne
Autorzy: Orzechowska Renata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1233-5681
Vol:
Strony: 73-87
WWW: Dokument do pobrania


Zachowania konsumentów na rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Wyzwania dla marketingu.
Czasopimo: Handel Wewnętrzny
Autorzy: Dąbrowska Anna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0438-5403
Vol:
Strony: 106-117
WWW: Dokument do pobrania


Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się
Czasopimo: Zarządzanie i Finanse
Autorzy: Sopińska Agnieszka (SGH); Dziurski Patryk (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2084-5189
Vol: 16
Strony: 143-152
WWW: Dokument do pobrania


Zachowania singli na rynku usług i e-usług. Implikacje dla marketingu
Czasopimo: Handel Wewnętrzny
Autorzy: Dąbrowska Anna (SGH); Janoś-Kresło Mirosława (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0438-5403
Vol:
Strony: 18-26
WWW: Dokument do pobrania


Zagrożenia egzystencjalne obecnego modelu polskiej bankowości spółdzielczej
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Kurkliński Lech (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 289-298Zakaz posługiwania się znakami towarowymi w reklamie internetowej i zakaz współpracy z porównywarkami cenowymi jako ograniczenie konkurencji w kontekście orzeczenia Bundesgerichtshof z 12 grudnia 2017 roku
Czasopimo: Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)
Autorzy: Targański Bartosz (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2083-4373
Vol:
Strony: 98-105
WWW: Dokument do pobrania


Zamówienia publiczne, a mechanizmy konkurencji. Przykład konsorcjum ofertowego
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Godlewska Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 51-60
WWW: Dokument do pobrania


Zarządzanie finansami przez zamożnych Polaków a procesy naśladownictwa w konsumpcji
Czasopimo: KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
Autorzy: Bombol Małgorzata (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1896-656X
Vol:
Strony: 22-33
WWW: Dokument do pobrania


Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie Smart Industry
Czasopimo: Gospodarka Materialowa & Logistyka
Autorzy: Nowicka Katarzyna (SGH); Frankowska Marzena
Rok: 2018
ISSN: 1231-2037
Vol:
Strony: 2-12
WWW: Dokument do pobrania


Zarządzanie portfelem projektów w kontekście teorii zarządzania strategicznego
Czasopimo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Autorzy: Sońta-Drączkowska Ewa (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1234-8872
Vol:
Strony: 127-144
WWW: Dokument do pobrania


Zarządzanie różnorodnością pokoleniową zasobów pracy w przestrzeni regionalnej Polski
Czasopimo: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Autorzy: Lipiec Jacek (SGH); Godlewska-Majkowska Hanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-1653
Vol: 32
Strony: 9-25
WWW: Dokument do pobrania


Zarządzanie talentami w firmach rodzinnych
Czasopimo: HORYZONTY WYCHOWANIA
Autorzy: Klimek Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1643-9171
Vol: 17
Strony: 251-260
WWW: Dokument do pobrania


Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych do analizy pokera online
Czasopimo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Autorzy: Zasłona Marek (SGH); Ząbkowski Tomasz
Rok: 2018
ISSN: 2082-792X
Vol: 19
Strony: 192-201
WWW: Dokument do pobrania


Zastosowanie indeksów siły w analizie struktury własnościowej sektora badawczo-rozwojowego
Czasopimo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Autorzy: Tomczyk Emilia (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-792X
Vol:
Strony: 303-310
WWW: Dokument do pobrania


Zastosowanie koncepcji interesariuszy w praktyce projektu
Czasopimo: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka (Research on enterprise in modern economy - theory and practice)
Autorzy: Grucza Bartosz (SGH); Kapuściński Artur
Rok: 2018
ISSN: 2084-6495
Vol: 3
Strony: 21-32
WWW: Dokument do pobrania


Zastosowanie metody conjoint w analizie preferencji klientów biur podróży
Czasopimo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług
Autorzy: Wąsowicz-Zaborek Elżbieta (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1640-6818
Vol:
Strony: 229-246
WWW: Dokument do pobrania


Zastosowanie modeli ZINB GLMM z efektem losowym agenta w taryfikacji ubezpieczeń majątkowych
Czasopimo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autorzy: PASKA Norbert (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1232-4671
Vol:
Strony: 63-75
WWW: Dokument do pobrania


Zastosowanie modelu AIDA w ocenie skuteczności reklamy internetowej
Czasopimo: Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE
Autorzy: Kozłowska Anna (SGH); Pańkowski Andrzej
Rok: 2018
ISSN: 1689-8966
Vol:
Strony: 59-68
WWW: Dokument do pobrania


Zbieżność kultury firmy produkcyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie z kulturą kaizen – wyniki badań wstępnych
Czasopimo: STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Autorzy: JANISZEWSKI Jan (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2080-4881
Vol:
Strony: 389-401
WWW: Dokument do pobrania


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument kreowania współpracy miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych
Czasopimo: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Autorzy: Wajda Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0079-3507
Vol:
Strony: 111-119Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument kreowania współpracy miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych
Czasopimo: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Autorzy: Wajda Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0079-3507
Vol:
Strony: 111-119
WWW: Dokument do pobrania


Zmiany pozycji konkurencyjnej Polski, Bułgarii, Rumunii i Niemiec w latach 2000-2014 w eksporcie dóbr o różnej intensywności wykorzystania czynników produkcji
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Czarny Elżbieta (SGH); Żmuda Małgorzata
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 35-49
WWW: Dokument do pobrania


Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej na rynku
Czasopimo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Autorzy: Karaś Joanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1899-3192
Vol:
Strony: 57-68
WWW: Dokument do pobrania


Zniechęceni i dodatkowi pracownicy na rynku pracy w Polsce
Czasopimo: Ekonomista
Autorzy: Gałecka-Burdziak Ewa (SGH); Kucharski Leszek
Rok: 2018
ISSN: 0013-3205
Vol:
Strony: 103-115
WWW: Dokument do pobrania


Znikający rynek stawek WIBOR : efekt zmian regulacyjnych dla wyceny stóp rynku międzybankowego w Polsce
Czasopimo: Bank i Kredyt
Autorzy: MACIASZCZYK Marcin (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 0137-5520
Vol:
Strony: 217-252
WWW: Dokument do pobrania


Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac
Czasopimo: Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty
Autorzy: Kinowska Hanna (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 1734-087X
Vol:
Strony: 83-98
WWW: Dokument do pobrania


Zróżnicowanie przestrzenne dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w latach 2007-2015
Czasopimo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE
Autorzy: Jarosiński Krzysztof (SGH)
Rok: 2018
ISSN: 2082-0976
Vol:
Strony: 81-102
WWW: Dokument do pobrania


Zwyczaj picia kawy jako narzędzie budowania atmosfery współdziałania i kreatywności w dynamicznym środowisku pracy
Czasopimo: Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Autorzy: Koskowski Michał (SGH); Dominik Piotr; Tomaszewska-Bolałek Magdalena
Rok: 2018
ISSN: 1733-2486
Vol:
Strony: 141-154
WWW: Dokument do pobrania

 
 
 

 Badania Naukowe