Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Konferencje naukowe : Konferencje i seminaria naukowe | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Konferencje naukowe
 

 Konferencje i seminaria naukowe

 
​Przedstawiamy informacje o konferencjach i seminariach naukowych odbywających się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stronę tę uzupełniamy na bieżąco, w miarę napływających do nas informacji. W przypadku pominięcia konferencji/seminarium prosimy o przesyłanie informacji na ich temat na adres: eozime@sgh.waw.pl
 

 ROK 2019

 

KONFERENCJE NAUKOWE

 

 Rok 2018

 

KONFERENCJE NAUKOWE

 

 

 

SEMINARIA NAUKOWE – pozostałe

 

 Rok 2017

 

KONFERENCJE NAUKOWE

 

 

 SEMINARIA NAUKOWE – stałe (cykliczne)

 • Teoria i praktyka polityki gospodarczej - seria seminariów organizator: Kolegium Gospodarki Światowej SGH

 • Badania marketingowe. Nauka praktyce. Praktyka nauce - seria seminariów, organizator: Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

 • Polski Kapitalizm – seria seminariów, organizator: Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej

 

 SEMINARIA NAUKOWE – pozostałe

 

 

 ROK 2016

 
KONFERENCJE NAUKOWE

SEMINARIA NAUKOWE – stałe (cykliczne)

SEMINARIA NAUKOWE – pozostałe

 

 ROK 2015

 

KONFERENCJE NAUKOWE

 

 SEMINARIA NAUKOWE – stałe (cykliczne)

 • Polski Kapitalizm – seria seminariów, organizator: Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

 • Warsaw Economic Seminars – seria seminariów, organizatorzy: Katedra Ekonomii Ilościowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UW

 • SENAMEK – Sminarium NAukowego Modelowania EKonometrycznego, organizator: Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz eEkonomicznych SGH

 • Aksjologia Zarządzania – organizator: Instytut Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  SGH


  SEMINARIA NAUKOWE – pozostałe

 

 rOK 2014

 

KONFERENCJE NAUKOWE

 SEMINARIA NAUKOWE – stałe (cykliczne)

 • Polski kapitalizm – cykliczne spotkania, organizator: Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (prof. J. Gardawski) Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

 

SEMINARIA NAUKOWE – pozostałe

 • Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej – 16 grudnia 2014 r. organizatorzy: Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Mnożnik w gospodarce – w nawiązaniu do dorobku naukowego Profesora Pawła Sulmickiego – 12 grudnia 2014 r. organizatorzy: prof. Zenon Marciniak i prof. Alicja Ryszkiewicz 
 • Marketing ze smakiem – 9 grudnia 2014 r. organizatorzy: Katedra Rynku, Marketingu i Jakości Kolegium Zarządzania i Finansów  SGH oraz Studenckie Koło Naukowe Marketingu

 • Ropa naftowa a wzrost gospodarczy. Teoria a praktyka – 4 grudnia 2014 r. organizator: Instytut Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
 • Państwo dobrobytu w obliczu przemian demograficznych w Europie, II Seminarium Europejskie -  04 grudnia 2014 r. organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA),  Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (KAS)
    
 • Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej – 18 listopada 2014 r. organizator: Instytut Przedsiębiorstwa  18 listopada 2014 r. organizator: Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  SGH 
 • Otwarte seminarium naukowe z prof. Robertem Hancké (LSE) – 22 września 2014 r. organizator: Katedra Ekonomii II Kolegium Gospodarki  Światowej SGH

 • Polska gospodarka w Unii Europejskiej. Bilans 10 lat członkostwa – 25 czerwca 2014 r. organizator: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Kolegium Gospodarki Światowej  SGH w Warszawie
 • Dylematy wyceny na przykładzie spółek z WIG30 – 17 czerwca 2014 r. organizatorzy: Instytut Zarządzania Wartością SGH oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 17 czerwca 2014 r. organizatorzy: Instytut Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Państwa Grupy Wyszehradzkiej 10 lat po akcesji do UE – 13 czerwca 2014 r. organizatorzy: Studenci Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej SGH 

 

 Rok 2013

 
 KONFERENCJE NAUKOWE
 

SEMINARIA NAUKOWE