Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Publikacje PPG
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Publikacje PPG

 

2021


Rutecka-Góra J., Rutkowska-Tomaszewska E., (2021), Oprocentowanie i opłaty oraz zasady ich ustalania i zmian w bankowych wzorcach umów o indywidualne produkty emerytalne w kontekście stosowania w nich niedozwolonych klauzul umownych [Abusive clauses concerning interest rate changes and fees in individual retirement products offered by banks in Poland], "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 3/2021, 33-57. https://doi.org/10.33995/wu2021.3.3

Mączyńska A., Šebo J., Voicu S.D., Andersen T.M., Carlucci E., Gabaut L., Hagen J., Houdmont A., Joab M., Mešťan M., Naacke G., Nacheva D., Popova Y., Prache G.,  Rutecka-Góra J., Url T. (2021), Long-term and Pension Savings: The Real Return. 2021 Edition​, Better Finance, Brussels, 502 pp.

Rutecka-Góra J. (2021), Inadequacies of regulations on supplementary pension plans in Central and Eastern European countries, "European Journal of Social Security", Vol. 23, Issue  3: 232-246, https://doi.org/10.1177/13882627211038964​

Buchholtz S., Rutecka-Góra J. (2021), The Impact of Framing and Anchoring on Postponing Labour Market Exit – Evidence from Polish NDC+FDC Pension Scheme, "European Research Studies Journal", Volume XXIV, Issue 2: 122-138. http://doi.org/10.35808/ersj/2116​​​

Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka-Góra J., Kowalczyk-Rólczyńska P., Hadryan M. (2021), Readability, efficiency and costliness of individual retirement products in Poland, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol.16 No. 1, 45-74.​ https://doi.org/10.24136/eq.2021.002

2020

Mączyńska A., Šebo J., Voicu S.D., Carlucci E., Christoff L., Christensen L., Deinema M., Hagen J., Herce J. A., Houdmont A., Gabaut L., Popova Y., Grænge-Hansen L., Mešťan M., Naacke G., Nacheva D., Nava C., Joab M., Prache G.,  Rutecka-Góra J., Url T. (2020), Long-Term and Pension Savings. The Real Return. 2020 Edition, Better Finance, Brussels, 466 pp.

Rutecka-Góra J. (2020), Rola edukacji finansowej w ograniczaniu nadużyć i oszustw na rynku finansowym, w: Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Monkiewicz J., Wiktorow A. (red.), Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym - perspektywa konsumenta. Wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 447-464.​

Chłoń-Domińczak A., Cichowicz E., Góra M., Rutecka-Góra J. (2020), Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów Europy Środkowej i Południowej, w: Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, doi: 10.33119/978-83-8030-386-7.2020​​

Rutecka-Góra J., Bielawska K., Hadryan M., Kowalczyk-Rólczyńska P., Pieńkowska-Kamieniecka S. (2020), Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 202 s., https://doi.org/10.33119/978-83-8030-378-2.2020.202  

Rutecka-Góra J., 2020, Deficiencies in the supplementary pension market in Poland from the perspective of regulatory policy, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", Vol. 19 No. 2 (2020): 51-59, DOI: 10.22630/ASPE.2020.19.2.1

Han T., Stańko D., 2020, Pension scheme fees and charge ratios in 44 countries: A comparative study​, "International Social Security Review", Vol. 73, No. 1/2020: 99-137, https://doi.org/10.1111/issr.12229

2019

Ruzik-Sierdzińska A., 2019, Retirement decisions"Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 3/2019, DOI: 10.32088/0000_11

Chłoń-Domińczak A., 2019,  Impact of retirement age changeson the old-age pension take upin Poland after 1990​, "Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 3/2019, DOI: 10.32088/0000_10

Rutecka-Góra J., 2019, Efekty zachęt podatkowych w dodatkowym systemie emerytalnym w Polsce​, w: Ubezpieczenia. Wyzwania rynku, red. I. Kwiecień, P. Kowalczyk-Rólczyńska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 49-62.

Magda, I., Cukrowska-Torzewska E., 2019, Do Women Managers Lower Gender Pay Gaps? Evidence from Public and Private Firms, "Feminist Economics": 1-26.​

Rutecka-Góra J., 2019, Efficiency of a supplementary old-age pension system - the case of Polish voluntary pension funds, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, vol. 15, no. 3: 76-87. DOI: 10.2478/fiqf-2019-0022

Šebo J., Voicu S.D., Andersen C., Carlucci E., Christoff L., Deinema M., Gabaut L., Galvaire T., Hagen J., Herce J.A., Houdmont A., Mączyńska A., Manis A., Mešťan M., Naacke G., Strandvåg Nagell L., Prache G., Rutecka-Góra J., Url T., Vysniauskaite A., 2019, Pension Savings: The Real Return. 2019 Edition​, Better Finance, Brussels.

Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka-Góra J., Walczak D., 2019, Willingness to redistribute: the case of Poland, "Public Sector Economics", 43(3): 247-266  https://doi.org/10.3326/pse.43.3.2

Rutecka-Góra J., 2019, Supplementary pension schemes: needs, possibilities and problems with evaluation from the perspective of an individual saver, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", Nr 44(1)/2019: 101-115.​

Rutecka-Góra J., 2019, Łukasz Dopierała, „Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, 188 s.artykuł recenzyjny, "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych" nr 31 (1/2019):  118-124, DOI: 10.32078/JOIN.31.08​

Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J.,2019, „Rodzina 500+” - ocena programu i propozycje zmian, IBS, CENEA, GRAPE, SGH, UW, Warszawa.

Cukrowska – Torzewska E., Magda I., 2019, The gender wage gap in the workplace: Does the age of the firm matter?, "European Journal of Industrial Relations", available online

Góra M., 2019, Redesigning pension systems, "IZA World of Labor", 2019: 51v2, doi:10.15185/izawol.51.v2

2018

Góra M., 2018, Thinking about pension systems for the 21st century: A few remarks based on the Polish example, mBank – CASE Seminar Proceedings No. 154/2018, CASE Warszawa.

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Kotowska I.E., Abramowska-Kmon A., Marszałek M., Strzelecki P., Łątkowski W., 2018, Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej. Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu w Polsce, raport opracowany w ramach projektu Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/10/M/HS4/00466)

Lewandowski P., Magda I., 2018, The labor market in Poland, 2000−2016. IZA World of Labor 2018: 426 doi: 10.15185/izawol.426

Hardy W., Kiełczewska A., Lewandowski P., Magda, I., 2018, Job retention among older workers in Central and Eastern Europe, "Baltic Journal of Economics", vol. 18, pp. 69-94

Magda I., Kiełczewska A., Brandt N., 2018, The “Family 500+” child allowance and female labour supply in Poland, IBS Working Paper 1/2018, published also as OECD Economics Department Working Papers No. 1481, OECD Publishing, Paris, DOI https://doi.org/10.1787/1a30745e-en

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Kotowska I., Magda I., Ruzik-Sierdzińska A, Strzelecki P. , 2018. The Impact of Life-Course Developments on Pensions in the NDC Systems in Poland, Italy and Sweden and Point System in Germany, IZA Discussion Paper No. 11341

Rutecka-Góra J., Vostatek J., ​Turner J.A., Extending pension coverage: Tax versus non-tax incentives, "ACTA VŠFS Ekonomicke studie a analyzy", 2/2018, vol. 12, p. 107-124, https://www.vsfs.cz/periodika/acta-2018-2.pdf.

Andersen C., Christoff L., Davydoff D., Diaz M., Gabaut L., Hagen J., Herrero F., Houdmont A., Mączyńska A., ​Marchionni L., Mešťan M., Mujagić E., Naacke G., Prache G., Rutecka-Góra J., Šebo J., Voicu Ș.D., Strandvåg Nagell L., Pension Savings: The Real Return. 2018 Edition, Better Finance, Brussels 2018, 498 pp. 

2017

Magda I., 2017, Trade unions in CEE: continuing to make a difference?, IZA World of Labor: 360, doi:10.15185/izawol.360

Allgayer S., Christoff L., Davydoff D., Gabaut L., Hagen J., Houdmont A., Klages M., Mączyńska A., Mujagić E., Nielsen M., Prache G., Toscano A.R., Rutecka-Góra J., Šebo J.,
Vial M., Voicu Ș., Pension Savings: The Real Return. 2017 Edition, Better Finance, Brussels 2017, 518 pp.

Cichowicz E., Rutecka-Góra J., Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego
oszczędzania na starość - próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań
, „Problemy
Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 38(3), s. 89–103.

Gałecka-Burdziak E., Góra M., 2017, How Do Unemployed Workers Behave Prior to Retirement? A Multi-State Multiple-Spell Approach, IZA DP No. 10680, March 2017. 

Rutecka-Góra J., Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych a przemiany demograficzne, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 309, 2017, s. 143-153.

2016

Chłoń- Domińczak A., Magda I. and Ł. Sienkiewicz, 2016, Skills mismatch in the New and Old Member States – are generations affected differently?, Philosophy.Sociology, Issue 4, pp. 331-341.

Rutecka-Góra J., Evolution of supplementary old-age pension systems in selected CEE countries, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, Grudzień 2016, s. 149-162.

Rutecka-Góra J. (red.), Długoterminowe Oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, 354 s.

Chłoń-Domińczak A., Impact of changes in multi-pillar pension systems in CEE countries on individual pension wealth, "Journal of Pension Economics and Finance", 5 December 2016, p.1-12, https://doi.org/10.1017/S1474747216000238

Biernat E., Buchholtz S., Góra M., Physical activity for longer working lives: an analysis of physical activity profiles of selected occupational groups in Poland (Attività fisica per vite lavorative più lunghe: un’analisi dei profili di attività fisica di alcune categorie professionali in Polonia), "La Medicina del Lavoro", V. 107, N. 6 (2016), p. 444-461 

Gałecka-Burdziak E., Góra M., The impact of easy and early access to old-age benefits on exits from the labour market: a macro-micro analysis, "IZA Journal of European Labor Studies" 2016 5:18, DOI: 10.1186/s40174-016-0068-​z

Lewandowski P., Magda I., Long-Term Unemployment in Poland, w: Bentolila and Jansen (ed): Long-Term Unemployment after the Great Recession: Causes and Remedies, VoxEU eBook

Baran J., Keister R., Lewandowski P., Magda I., Gender inequalities in the Polish labour market, w: Razzu (ed.), Gender Inequality in the Eastern European Labour Market, Routledge, UK.

Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L.,  Gunnarsdottir J., Houdmont A., Kavanagh A., Mujagić E., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Šebo J., Struwe K., Virdzek T., ADICAE, Pension Savings. The Real Return. 2016 Edition, Better Finance, ed. S. Allgayer, M. Klages & A.R. Toscano, Brussels 2016, pp. 420.

Rutecka J., Wypłata dodatkowych oszczędności emerytalnych – możliwe formy, doświadczenia i proponowane założenia, analiza przygotowana dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach projektu „Dodatkowy System Emerytalny (DSE)”, Warszawa, czerwiec 2016.

Rutecka J., Analiza źródeł finansowania dodatkowych oszczędności emerytalnych, analiza przygotowana dla Towarzystwa Ekonomistów Polskich w ramach projektu „Dodatkowy System Emerytalny (DSE)”, Warszawa, czerwiec 2016.

Rutecka J., 2016, Czy porządki emerytalne różnią się pod względem redystrybucji?, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 201-213.

Rutecka J., 2016, Redystrybucja: pomiar i ocena, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 120-135.

Rutecka J., 2016, Redystrybucja, w: Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 43-53.

Góra M., 2016, Prekaryzacja rynku pracy, w: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, red. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 266-274.

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J., Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych?, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J., Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnychraport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016 

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J., Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J., System emerytalny w kontekście finansów publicznych, raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2016

Czapiński J., Góra M., Świadomość "emerytalna" Polaków. Raport z badania ilościowego, Europejski Kongres Finansoowy, Warszawa 2016

2015

Stańko D., The concept of Target Retirement Income: supervisory challenges (2015), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 25, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.

Magda I., Marsden D., Moriconi S., Lower coverage but stronger unions? Institutional changes and union wage premia in central Europe, "Journal of Comparative Economics", Elsevier, vol. 44(3), p. 638-656.

Magda I., Kamińska A., Women as workers – in the middle of a marathon, w: Beblavy M.,Maselli I., Veselkova M.,  Green, Pink & Silver? The Future Of Labour In Europe, Vol. 2, CEPS, Brussels.

Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L.,  Gunnarsdottir J., Houdmont A., Klages M., Kortesluoma N., Mujagić E., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Šebo J., Silva F., Struwe K., Virdzek T., Viver J.M., Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition, Better Finance, Brussels 2015, 388 s.

Ellis S.L.L., Kivisaari E., Stańko D., Background Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision (2015), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 24, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.

Ellis S.L.L.,Kivisaari E., Stańko D., Synthesis Paper: The role of actuarial calculations and reviews in pension supervision (2015), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 24, International Organisation of Pension Supervisors: Paris

Rutecka J., Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 8/2015 (artykuł w wersji CD-ROM), s. 181-199.

Bielawska K., Chłoń-Domińczak A., Stańko D., Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules, raport z realizacji grantu badawczego NCN nr UMO-2012/05/B/HS4/04206, czerwiec 2016, DOI: 10.13140/RG.2.1.3704.1688

Rutecka J., Realokacja czy nowe oszczędności? - O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 18 (1/2015), s. 66-79.

Rutecka J., Więckowska B., Rynkowa polityka społeczna, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Innowacyjna polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015, s. 132-146.

Gałecka-Burdziak E., Góra M., Impacts of the Availability of Old-Age Benefits on Exits from the Labour Market​, IZA Discussion Paper No. 9014, April 2015, http://ftp.iza.org/dp9014.pdf

Rutecka J., Oszczędności emerytalne moga być istotną częścią dochodów w okresie starości, "Biuletyn Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych", nr 1 (Kwiecień) 2015​, s. 14-17.

Stańko D., Koncepcja systemu emerytalnego z wyznaczonym celem emerytalnym (2015), w: Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 71-85.

2014

Lis M., Magda I., 2014, Dynamika płac w cyklu życia a indywidualny stan zdrowia (Life cycle wage dynamics and individual health), "Gospodarka Narodowa", 4(272)

Rutecka J., Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czynniki rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2014, nr 342, s. 256-266. Abstrakt

Stańko D., Paklina N., Supervising Distribution of Annuities and other forms of Pension Pay-out (2014), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 21, International Organisation of Pension Supervisors: Paris.

Rutecka J., Program emerytalny Kiwisaver z Nowej Zelandii,"Biuletyn Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych", Nr 3 (3) 2014, s. 10-13

Rutecka J., Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym na przykładzie doświadczeń Norwegii, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego STUDIA i PRACE", nr 4(20)/2014, s. 127-141

Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian, raport przygotowany zespół pod kierunkiem J. Ruteckiej, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa, grudzień 2014, 104 s. 

Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka J., Problematyka decyzji i kompetencji finansowych osób starszych w ujęciu ekonomicznym, w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red. M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014, s. 141-151

Berthon J., Davydoff D., Gabaut L., Klages M., Prache G., Rossi M., Rutecka J., Struwe K., Viver J.M., Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition, The European Federation of Financial Services Users, Brussels 2014, 194 s.

Góra M., recenzja ksiązki: N. Barr, P. Diamond, Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik, "Ekonomista", nr 4/2014, s. 639-642.

Góra M., Rapacki R., recenzja ksiązki: L. Oręziak, OFE-Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce,​ "Ekonomista", nr 4/2014, s. 629-633.

Lis M., Magda I., Health, producitivity and ageing, IBS Working Paper No 2/2014, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, (2014)

Rutecka J., Doubezpieczenie emerytalne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 16 (1/2014), s. 43-53.

Góra M., Redesigning pension systems, IZA World of Labor 2014: 51, May 2014, doi: 10.15185/izawol.51

Rutecka J., System emerytalny po zmianach od 2014 r., "Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 1 (118) 2014, s. 2-7 

2013

Góra M., Rutecka J., Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników​​, "Ekonomista", nr 6/2103​

Stańko D., Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych (2013),"Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 1/2013, ss. 105-126, link do artykułu.

Stańko D., Seniorzy w Polsce - perspektywa ekonomiczna (2013),  rozdział w książce:"Osoby starsze na rynku usług finansowych", Biuletyn ROP. Źródła, 2013, Nr 4, ss. 8-17, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Góra M., Wypłata świadczeń z powszechnego systemu emerytalnego, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 6-10.

Rutecka J., Ewolucja pracowniczych programów emerytalnych w reakcji na kryzys finansowy - tendencje zmian, w: Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, red. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Politechnika Łódzka, Łódź 2013, s. 114-125.

Stańko D., Metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego w procesie oszczędzania na emeryturę, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, „System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju” (red. M. Kalinowski), tom 28, ss. 331-344.

Góra M., Madej M., Polityka K., Roter M., Rutecka J., Rutkowski A., Sadło R., Zakrzewska A., PUE nie tylko dla ZUS, raport PPG, SKN Ekonomii oraz SKN Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013

Stańko D., participation as a national expert report in the report The Gender Gap in Pensions in the EU (2013) for the European Commission – Directorate-General for Justice.

Stańko D., Rutecka J., Kawiński M., Central & Eastern Europe: Are CEE Pension Systems Safe? (2013), "Investment and Pensions Europe" (IPE), January 2013.

Rutecka J., Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego”, nr 15 (3/2013), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 101-123.

Góra M., Rutecka J., System emerytalny, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, s. 160-175.

Chłoń-Domińczak A.,  Kawiński M., Stańko D., System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych, współautorzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, link.

Rutecka J., Pomysły na wypłatę emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych,  „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka", nr 6 (111) 2013, s. 9-17.

Rutecka J., Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym – analiza doświadczeń Irlandii i Nowej Zelandii, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 14 (1/2013), s. 95-107.

Stańko D., participation as a national expert report in the report The Gender Gap in Pensions in the EU (2013) for the European Commission – Directorate-General for Justice.

Stańko D., Rutecka J., Kawiński M., Central & Eastern Europe: Are CEE Pension Systems Safe? (2013), "Investment and Pensions Europe" (IPE), January 2013, link do artykułu.

Chłoń-Domińczak A., Strzelecki P., The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system – an example of Poland, Journal of Pension Economics and Finance, published on-line: 16 April 2013

Góra M., Political economy of pension reforms: selected general issues and the Polish pension reform case, IZA Journal of Labor & Development 2013, 2:2

2012

Rutecka J., Wypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 4/2012, s. 81-100 

Góra M., Preserving social models while regaining competitiveness: can Europe do both?, European View, Volume 11, Issue 1, June 2012, pp. 55-62

Magda I., Ruzik -Sierdzińska A.,  Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, Ekonomista, no 5, 2012

Rutecka J., Państwowe fundusze majątkowe o celu emerytalnym – charakterystyka i zasady funkcjonowania, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 13 (2/2012)

Stańko D., Kawiński M., Rutecka J., Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries, "Journal of Pension Economics and Finance", 9 July 2012

Rutecka J., Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym​, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 254

 
 
 

 publikacje członków