Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : news
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH

PPG-SGH współorganizuje konferencję emerytalną MKE 2019

2019-05-06 kategoria: konferencja 

​W dniach 19-20 września 2019 r. na Politechnice Poznańskiej odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy zabezpieczeń społecznych wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych" (MKE 2019), której współorganizatorem jest PPG-SGH.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauk społecznych, jak i humanistycznych oraz technicznych, a także praktyków (w szczególności – przedstawicieli instytucji finansowych oferujących produkty oszczędnościowe, inwestycyjne i emerytalne, instytucji państwowych i samorządowych realizujących różne zadania polityki społecznej, w tym – polityki senioralnej).

Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do porównania rozwiązań ekonomicznych i prawnoinstytucjonalnych stosowanych w różnych krajach, w tym efektów reform systemów zabezpieczenia społecznego wprowadzonych w pierwszych dekadach XXI w., a także – do wskazania wpływu nowych trendów technologicznych, związanych z nimi szans i zagrożeń, na sytuację osób starszych (m.in. mobilność osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne ułatwiające osobom starszym dostęp do usług społecznych i udział w życiu kulturalnym i społecznym).

Szczególowe informacje dostęone są na stronie konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

Archiwum