Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : prof. dr hab. Marek Góra
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Profil badawczy

 
Marek Góra jest profesorem zwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej, kierownikiem Katedry Ekonomii I. Związany jest nią od samego początku kariery zawodowej. Tu w 1984 r. ukończył studia, tutaj obronił doktorat (1988), habilitację (1996) i uzyskał tytuł profesora (2004). Od 1984 do 1993 pracował w Instytucie Ekonometrii, a od 1993 do dziś w katedrze Ekonomii I. Prowadzi wykłady m.in. z makroekonomii, ekonomii pracy, ekonomii emerytalnej, polityki gospodarczej, a dawniej również z ekonometrii i prognozowania. 

Wieloletni okres pracy Marka Góry w SGH zawiera też były dłuższe i krótsze okresy pracy naukowej w szeregu zagranicznych uczelni i instytutów (między innymi Erasmus University Rotterdam, London School of Economics, IFO Economic Research Institute w Monachium). Przez prawie rok Marek Góra pracował również w OECD.

Marek Góra jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji, głównie z zakresu ekonomii pracy oraz ekonomii emerytalnej. Uczestniczył w szeregu międzynarodowych projektów badawczych. W latach 1990-1997 był członkiem zarządu European Economic Association. Jest Research Fellow w IZA Institute for the Study on Labor (Bonn) oraz członkiem Population Europe Council of Advisors.

Marek Góra jest również współautorem projektu nowego polskiego systemu emerytalnego, który w 1999 zastąpił poprzedni system. Wprowadzenie tego systemu spowodowało, że Polska uważana jest za jeden z niewielu krajów, które podjęły udaną próbę przeciwdziałania ekonomicznym skutkom starzenia się ludności.

Pełne CV. Profil w bazie Nauka-PolskaIDEASIZA.
 
 
 

 prof. Marek Góra