Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Program
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Program konferencji

 

Miejsce konferencji: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Aula I, bud. C, Al. Niepodległości 128   

Dzień I - 20 CZERWCA 2016

9:00-10:00   Recepcja 

10:00-10:15 Otwarcie konferencji 
10:15-11:00 Marek Góra - wykład wprowadzający 
11:00-11:45 Barbara Liberda, Oszczędności gospodarstw domowych - analiza przekrojowa i analiza kohort, Liberda_KDO.pdf

11:45-12:00 przerwa kawowa 

12:00-13:30 sesja I "Oszczędności gospodarstw domowych" (prowadzący: Barbara Liberda) 

 • Sylwester Białowąs, Iwona Olejnik, Horyzont czasowy w hierarchii motywów oszczędzania, Bialowas_Olejnik_KDO.pdf
 • Zbigniew Żółkiewski, Majątek gospodarstw domowych w Polsce – wstępne wyniki, Grejcz_Zolkiewski_KDO.pdf 
 • Anna Ruzik-Sierdzińska, Dochody osób 50+ w Polsce z uwzględnieniem czynszów umownych, Ruzik-Sierdzinska_KDO.pdf 
 • Robert Wojciech Włodarczyk, Dylematy wokół stopy oszczędności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej  
 • Iwona Olejnik, Preferencje gospodarstw domowych w zakresie oszczędzania na zabezpieczenie emerytalne, Olejnik_Bialowas_KDO.pdf 

Dyskusja 

13:30-14:15  Lunch 

14:15-15:45 sesja II "Modele i prognozy w zakresie długoterminowego oszczędzania"  (prowadzący: Andrzej Sławiński) 

 • Arkadiusz Florczak, Janusz Jabłonowski, Consumption over the life cycle in Poland, Florczak_Jablonowski_KDO.pdf
 • Paweł Strzelecki, Czy długoterminowe prognozy emerytalne mogą się zmienić? – analiza przyczyn zmian projekcji emerytalnych AWG w latach 2006-2015, Strzelecki_KDO.pdf 
 • Joanna Tyrowicz, prof. UW, W poszukiwaniu optymalnego sposobu wprowadzenia filara kapitałowego, Tyrowicz_KDO.pdf
 • Oliwia Komada, Crowding (out) the retirees? RDD application to raising effective retirement age in Poland, Komada_KDO.pdf 
 • Maciej Szczepankiewicz, Model usług ubezpieczeniowych związanych z długotrwałym oszczędzaniem 

Dyskusja 

15:45-16:00 przerwa kawowa 

16:00-17:30 sesja III "Formy długoterminowego oszczędzania"  (prowadzący: Marek Góra) 

 • Marcin Wojewódka, Wybrane propozycje zmian w III filarze - obligatoryjne PPE, Wojewodka_KDO.pdf
 • Dorota Krupa, Fundusze inwestycyjne w oszczędzaniu długoterminowym - rozwiązania na poziomie UE, Krupa_KDO.pdf 
 • Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Niekonwencjonalne formy oszczędzania emerytalnego, Kowalczyk-Rolczynska_KDO.pdf 
 • Robert Matusiak, Real Estate Investment Trust jako instrument długoterminowego inwestowania, Matusiak_KDO.pdf
 • Michał Buszko, Banki a proces długoterminowego oszczędzania, Buszko_KDO.pdf 

Dyskusja 

19:00-… Kolacja (Radisson Blue Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa)
  
Dzień II - 21 CZERWCA 2016

9:30-10:15 Michał Gradzewicz , Zawiłe relacje między demografią a polityką pieniężną, Gradzewicz_KDO.pdfGradzewicz_KDO.pdf 

10:15-11:30 sesja IV "Systemy emerytalne" (prowadzący: Irena E. Kotowska) 

 • Filip Chybalski, Adekwatność, efektywność i redystrybucja w europejskich systemach emerytalnych: wnioski z badań, Chybalski_KDO.pdf
 • Edyta Marcinkiewicz, Tendencje w sektorze dobrowolnych planów emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - analiza komparatywna, Marcinkiewicz_KDO.pdf 
 • Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Rola i zakres pracodawców we wspieraniu długoterminowych oszczędności emerytalnych, Pienkowska-Kamieniecka_KDO.pdf 
 • Magda Malec, Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym, Malec_KDO.pdf 

Dyskusja 

11:30-11:45 przerwa kawowa 

11:45-13:15 sesja V "Strategie i produkty emerytalne" (prowadzący: Agata Adamska) 

 • Tomasz Jedynak, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako strategia alokacji oszczędności emerytalnych, Jedynak_KDO.pdf 
 • Tomasz Orlik, Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w Polsce oraz perspektywy rozwoju funduszy i wykorzystania w dobrowolnych programach emerytalnych, Orlik_KDO.pdf 
 • Ewa Wierzbicka, Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania, Wierzbicka_KDO.pdf 
 • Agnieszka Pobłocka, Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i ubezpieczenia na życie związane z systemem zabezpieczenia społecznego w latach 2002 – 2014, Poblocka_KDO.pdf 
 • Kamila Bielawska, Skuteczność zachęt fiskalnych w indywidualnych produktach emerytalnych w Polsce

Dyskusja 

13:15-14:00 Lunch 

14:00-15:30 sesja VI "Uwarunkowania rozwoju długoterminowego oszczędzania" (prowadzący: Michał Gradzewicz) 

 • Izabela Zmudzińska, Postawa Polaków do długoterminowego i systematycznego oszczędzania, Zmudzinska_KDO.pdf 
 • Ewa Cichowicz, Wybrane determinanty rozwoju rynku długoterminowego oszczędzania w Polsce, Cichowicz_KDO.pdf 
 • Andrzej Sołdek, Uwarunkowania strategii inwestycyjnych w fazie dekumulacji oszczędności emerytalnych, Soldek_KDO.pdf 
 • Bartosz Wyżykowski, Prawne aspekty zagrożeń funkcjonowania długoterminowych produktów oszczędzania z perspektywy działalności Rzecznika Finansowego, Wyzykowski_KDO.pdf 
 • Damian Walczak, Uwarunkowania długoterminowego nieoszczędzania w aspekcie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce 

Dyskusja 

15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji 


O Konferencji

Rada Programowa

Komitet Organizacyjny

Terminy i Opłaty

Publikacja

Kontakt

 

 Patronat medialny

 

 

Rz_Logo_male.jpg               rozprawy rf feu.jpg
 

 

 
 
 
 

 Honorowy Patronat

 

​J.M. Rektor SGH w Warszawie 

 

 

 Ekspert Konferencji

 

​Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

PZU_LOGO.jpg