Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Konferencja Długoterminowe Oszczędzanie
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH

 Polska Grupa Emerytalna SGH (PPG-SGH) oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH serdecznie zapraszają na:

konferencję naukową  

"DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE"
 Warszawa, 20-21 czerwca 2016

 

Celem Konferencji jest integracja polskiego środowiska naukowego zajmującego się tematyką długoterminowego oszczędzania z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zaprezentowania wyników własnych badań, wymiany doświadczeń i nawiązania licznych kontaktów naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

 • projekcje makroekonomiczne i ich wpływ na długoterminowe oszczędzanie
 • narzędzia pobudzania wzrostu gospodarczego a długookresowe wskaźniki makroekonomiczne
 • rynek produktów inwestycyjnych o długim horyzoncie czasowym
 • rola rynków kapitałowych w długoterminowym oszczędzaniu
 • długoterminowe strategie inwestycyjne
 • efektywność długoterminowego oszczędzania z punktu widzenia inwestorów i konsumentów
 • polityka informacyjna instytucji długoterminowego oszczędzania
 • szanse, wyzwania i zagrożenia funkcjonowania planów oszczędzania o długim horyzoncie czasowym
 • preferencje, oczekiwania i zachowania społeczne w obszarze długoterminowego oszczędzania
 • ograniczenia w dokonaniu wyboru optymalnego produktu emerytalnego
 • nadzór i gwarancje na rynku długoterminowych produktów finansowych
 • obowiązkowe i dobrowolne plany emerytalne a rozwój społeczny i gospodarczy

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Gmach C (Aleja Niepodległości 128). 

Ulotka konferencyjna ULOTKA_KDO.pdfULOTKA_KDO.pdf 


Rada Programowa

Komitet Organizacyjny

Program

Terminy i Opłaty

Publikacja

Kontakt

Relacje z KDO 2016

 

 

 

 

 

 

 

 PATRONAT MEDIALNY

 

Rz_Logo_male.jpgrozprawy rf feu.jpg

 
 
 
 

 honorowy patronat

 
​J.M. Rektor SGH w Warszawie

 

 

 
 
 

 EKSPERT KONFERENCJI

 
 ​Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. 

PZU_LOGO.jpg