Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Inne inicjatywy
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 PPG-SGH współorganizuje merytorycznie konferencję w Rzymie

 

​​W dniach 5-6 października 2017 r. odbywa się w Rzymie konferencja "Non-financial Defined Contribution Schemes (NDC): Facing the Challenges of Marginalization and Polarization in Economy and Society". Jest to trzecia w cokilkuletnim cyklu konferencja na temat NDC. Polska Grupa Emerytalna SGH (Polish Pension Group SGH, PPG-SGH) jest jej uczestnikiem i merytorycznym współorganizatorem.

Członkowie PPG są autorami/współautorami trzech paperów oraz prowadzą sesje. Konferencja ma charakter zamknięty - uczestniczą w niej jedynie zaproszeni ekonomiści z całego świata zajmujący się tematyką NDC.

Program konferencji: 

NDCIII Conference Agenda_final.pdf

Artykuły przygotowane i prezentowane przez członków Polish Pension Group SGH (PPG-SGH):

 

 Konferencja Edukacja Finansowa 2017

 

​We wrześniu 2017 PPG planuje zorganizowanie konferencji naukowej "Edukacjia Finansowa". Szczegóły już wkrótce na naszej stronie www.

więcej...

 

 dr Joanna rutecka-Góra redaktorem naczelnym JoIN

 

​​Dr Joanna Rutecka-Góra została redaktorem naczelnym kwartalnika ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE. Konsument na rynku usług finansowych (Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, JoIN).

Czasopismo jest kontynuacją wydawanego od 2006 r. półrocznika “Rozprawy Ubezpieczeniowe” (7 pkt MNiSW), którego zakres tematyczny został teraz znacznie poszerzony i obejmuje następujące obszary badawcze:

  • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze (aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne),
  • rynek finansowy – funkcjonowanie i nadzór nad poszczególnymi segmentami (rynek bankowy, ubezpieczeniowy, kapitałowy i emerytalny),
  • rozwój rynku usług finansowych z naciskiem na produkty kierowane do podmiotów indywidualnych (analizy w skali mikro i makro),
  • ochrona konsumenta na rynku usług finansowych,
  • świadomość i edukacja finansowa.

Przy okazji poszerzania tematyki, nadano czasopismu międzynarodowy charakter, czego wyrazem jest nowy skład Rady Naukowej.

Zapraszamy do współpracy w zakresie publikowania wyników badań naukowych. Przyjmujemy teksty w jęz. angielskim i polskim, z rosnącą preferencją dla języka angielskiego. Szczegółowe informacje nt. zasad zgłaszania i recenzowania artykułów znajdują się na stronie: www.rf.gov.pl/ru

Tam też można zapoznać się z bieżącym numerem czasopisma (w zupełnie nowej formule).


JoIN-logo.jpg

 

 

 „Długoterminowe oszczędzanie" - konferencja naukowa

 

1 kwietnia 2016 r.​

Polska Grupa Emerytalna SGH (PPG-SGH) oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH serdecznie zapraszają na konferencję naukową  
„DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 czerwca 2016 r.

Celem Konferencji jest integracja polskiego środowiska naukowego zajmującego się tematyką długoterminowego oszczędzania z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zaprezentowania wyników własnych badań, wymiany doświadczeń i nawiązania licznych kontaktów naukowych. więcej...

 

 PPG-SGH zabiera głos na temat zmian w systemie emerytalnym

 

​3 grudnia 2013 r.

Zmiany w systemie emerytalnym, istotne dla milionów Polaków, będą przeprowadzone w Parlamencie przez cztery dni. Jest oczywiste, że chodzi o pieniądze do wydania dzisiaj, a pospiesznie toczona dyskusja w niewielkim stopniu dotyczyła istoty proponowanych zmian. Politycy przyjmując określone decyzje budżetowe, a szczególnie przygotowując budżet na 2014 rok, postawili się pod ścianą. Mamy świadomość, że decydentów, którym brakuje pieniędzy do wydawania, trudno jest zatrzymać merytorycznymi argumentami. System emerytalny jest jednak ważną częścią systemu finansów publicznych – nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Obie te perspektywy muszą być uwzględniane przy wprowadzaniu zmian, szczególnie w obecnej sytuacji demograficznej. Krótkoterminowa stabilność nie może wygrywać z długofalowym bezpieczeństwem obywateli. więcej...​ 

Treść oświadczenia w formacie pdf​

 

 Studenci i PPG oceniają portal ZUS

 

15 października 2013 r.

Obecnie toczy się gorąca debata publiczna nt. systemu emerytalnego. Wypowiedzi jej uczestników nie zawsze odnoszą się do faktów, a co gorsza – wprowadzają ogromny zamęt w społecznym odbiorze systemu. Debata ta pokazuje, jak ważne i potrzebne jest przekazywanie rzetelnych i zrozumiałych informacji. Te najważniejsze dla nas dane znajdują się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który niedawno uruchomił Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dedykowaną każdemu uczestnikowi systemu. Przyjrzeliśmy się najnowszemu wirtualnemu dziecku ZUS-u, dokonując jego oceny i proponując konkretne udoskonalenia. więcej

Raport „PUE nie tylko dla ZUS”

 

 Stanowisko PPG SGH w sprawie zmian w systemie emerytalnym

 
Włączając się do publicznej debaty nad funkcjonowaniem system emerytalnego, PPG SGH przygotowała opinię nt. niezbędnych zmian w systemie emerytalnym.

Stanowisko PPG w sprawie rozwoju systemu emerytalnego w Polsce.
 

 Udoskonalaj z nami Platformę Usług Elektronicznych ZUS!

 
PPG rozpoczyna współpracę z ZUS w zakresie testowania i udoskonalania Platformy Usług Elektronicznych (PUE), aby uczynić tę platformę prostą i przejrzystą dla każdego uczestnika powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego. Zapraszamy do współpracy doktorantów i aktywnych studentów interesujących się problematyką zabezpieczenia społecznego.