Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr hab. Iga Magda
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Profil Badawczy

 

Doktor hab. nauk ekonomicznych (2018), profesor SGH w Katedrze Ekonomii I. Studiowała także na Université de Poitiers.  

W latach 2005 - 2009 pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zajmowała się problematyką analiz rynku pracy. Z ramienia MPiPS była członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia OECD.  Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Essex (2007/2008) i University College London (2009). Od 2009 współpracuje z Instytutem Badań Strukturalnych, gdzie prowadzi i nadzoruje projekty badawcze z obszaru rynku pracy i polityki społecznej. 

Jej zainteresowania badawcze obejmują obszar rynku pracy, polityki społecznej, systemów emerytalnych oraz ekonomii zdrowia. W SGH prowadzi wykłady z ekonomii pracy, ekonomii zdrowia, makroekonomii oraz polityki społeczno - gospodarczej. 

 
 
 

 dr hab. Iga Magda