Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr_Pawel_Strzelecki
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Profil badawczy

 
Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii  SGH. Doktor nauk ekonomicznych (2013), absolwent SGH (Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne). 

Ekspert ekonomiczny w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego (NBP) gdzie prowadzi i nadzoruje analizy związane z rynkiem pracy. Z ramienia NBP jest członkiem Working Group on Ageing Populations (grupy roboczej ds. wpływu starzenia się ludności na wydatki publiczne krajów UE działającej przy Komisji Europejskiej). 

Jego zainteresowania badawcze obejmują analizy rynku pracy, metody prognozowania ludności ( w szczególności modeli wielostanowych i mikrosymulacyjnych) oraz zastosowanie wyników prognoz ludności w analizowaniu długoterminowego wpływu na gospodarkę oraz politykę społeczną. 

W SGH prowadzi zajęcia ze statystyki, modeli i prognoz demograficznych oraz zastosowania metod statystycznych w analizowaniu danych ankietowych.
 
 
 

 dr Paweł Strzelecki