Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Polska Grupa Emerytalna | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 POLSKA GRUPA EMERYTALNA SGH – POLISH PENSION GROUP SGH

 
​Polska Grupa Emerytalna SGH (Polish Pension Group SGH, PPG-SGH) jest inicjatywą osób zajmujących się problematyką emerytalną, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misją jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekście celów społecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym, w perspektywie dłuższej niż kadencja polityczna. Metody działania: 
  • ​badania naukowe własne oraz realizowane we współpracy z ośrodkami naukowymi z całego świata;
  • publikowanie w renomowanych czasopismach naukowych polskich oraz międzynarodowych;
  • udział w dyskusji publicznej dotyczącej systemów emerytalnych, rynku pracy oraz polityki społecznej;
  • uczestniczenie w różnych formach edukacji publicznej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego.
 

 Informacje

 

Netspar Comparative Grant na badanie planów emerytalnych

Joanna Rutecka-Góra z PPG-SGH​ należy do międzynarodowego zespołu, który uzyskał finansowanie z Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) na porównawczy projekt badawczy (Comparative Research) pt. "Pension Fees in the Netherlands, US, Poland and Canada".

więcej

2nd Transnational Project Meeting of ANGLE

SGH jest gospodarzem 2nd Transnational Project Meeting w ramach ANGLE “A Network Game for Life-cycle Education”, projektu finansowanego ze środków Erasmus+. Naukowcy z SGH należą do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt, którego liderem jest CeRP-Collegio Carlo Alberto. Polskim zespołem kieruje dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH, z Instytutu Statystyki i Demografii KAE oraz Polskiej Grupy Emerytalnej SGH (PPG-SGH).

więcej

Grant Erasmus+ na projekt ANGLE

Naukowcy z Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG-SGH) należą do międzynarodowego zespołu, który uzyskał finansowanie z programu Erasmus+ na 3-letni projekt “A Network Game for Life-cycle Education” (ANGLE).

więcej

Netspar Comparative Grant na badanie planów emerytalnych

​​Joanna Rutecka-Góra z PPG-SGH należy do międzynarodowego zespołu, który uzyskał finansowanie z Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) na porównawczy projekt badawczy (Comparative Research) pt. "Pension Fees in the Netherlands, US, Poland and Canada".

więcej

ANGLE – A Network Game for Life-cycle Education

Naukowcy z Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG-SGH) należą do międzynarodowego zespołu, który uzyskał finansowanie z programu Erasmus+ na 3-letni projekt “A Network Game for Life-cycle Education” (ANGLE).

więcej

Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej

​W styczniu zakończone zostały prace nad projektem Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski finansowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/10/M/HS4/00466), w którym brali udział członkowie PPG: Agnieszka Chłoń-Domińczak (kierownik), prof. Marek Góra, prof. Irena E.Kotowska i Paweł Strzelecki, a także Anita Abramowska-Kmon, Marta Marszałek i Wojciech Łątkowski z Instytutu Statystki i Demografii. Wyniki projektu stanowią pierwsze tego typu w Polsce oszacowanie w ramach ekonomii pokoleniowej, pozwalające na ocenę konsumpcji, dochodów oraz transferów otrzymywanych i przekazywanych przez pokolenia młodzieży, pracujących oraz osób starszych w Polsce. Są one podsumowane w raporcie powstałym w ramach projektu.

więcej