Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Polska Grupa Emerytalna | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 POLSKA GRUPA EMERYTALNA SGH – POLISH PENSION GROUP SGH

 
​Polska Grupa Emerytalna SGH (Polish Pension Group SGH, PPG-SGH) jest inicjatywą osób zajmujących się problematyką emerytalną, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misją jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekście celów społecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym, w perspektywie dłuższej niż kadencja polityczna. Metody działania: 
  • ​badania naukowe własne oraz realizowane we współpracy z ośrodkami naukowymi z całego świata;
  • publikowanie w renomowanych czasopismach naukowych polskich oraz międzynarodowych;
  • udział w dyskusji publicznej dotyczącej systemów emerytalnych, rynku pracy oraz polityki społecznej;
  • uczestniczenie w różnych formach edukacji publicznej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego.
 

 Informacje

 

2nd Transnational Project Meeting of ANGLE

SGH jest gospodarzem 2nd Transnational Project Meeting w ramach ANGLE “A Network Game for Life-cycle Education”, projektu finansowanego ze środków Erasmus+. Naukowcy z SGH należą do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt, którego liderem jest CeRP-Collegio Carlo Alberto. Polskim zespołem kieruje dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH, z Instytutu Statystyki i Demografii KAE oraz Polskiej Grupy Emerytalnej SGH (PPG-SGH).

więcej

Grant Erasmus+ na projekt ANGLE

Naukowcy z Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG-SGH) należą do międzynarodowego zespołu, który uzyskał finansowanie z programu Erasmus+ na 3-letni projekt “A Network Game for Life-cycle Education” (ANGLE).

więcej

Grant na międzyuczelniany projekt badawczy SGH-UEW dla PPG

W I edycji konkursu Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH i UEW w gronie laureatów znalazł się zespół PPG-SGH, który współnie z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zrealizuje projekt: Ekspozycja na ryzyko społeczne a zaufanie do instytucji publicznych i wiedza o zabezpieczeniu społecznym.

więcej

ANGLE – A Network Game for Life-cycle Education

Naukowcy z Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG-SGH) należą do międzynarodowego zespołu, który uzyskał finansowanie z programu Erasmus+ na 3-letni projekt “A Network Game for Life-cycle Education” (ANGLE).

więcej

Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej

​W styczniu zakończone zostały prace nad projektem Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski finansowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/10/M/HS4/00466), w którym brali udział członkowie PPG: Agnieszka Chłoń-Domińczak (kierownik), prof. Marek Góra, prof. Irena E.Kotowska i Paweł Strzelecki, a także Anita Abramowska-Kmon, Marta Marszałek i Wojciech Łątkowski z Instytutu Statystki i Demografii. Wyniki projektu stanowią pierwsze tego typu w Polsce oszacowanie w ramach ekonomii pokoleniowej, pozwalające na ocenę konsumpcji, dochodów oraz transferów otrzymywanych i przekazywanych przez pokolenia młodzieży, pracujących oraz osób starszych w Polsce. Są one podsumowane w raporcie powstałym w ramach projektu.

więcej

Seminarium naukowe nt. fundamentów systemu emerytalnego

13 lutego 2018 r. Marek Góra wygłosił wykład na 154. seminarium mBank-CASE pt. System emerytalny w Polsce – gdzie jesteśmy i co dalej.

więcej