Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Polska Grupa Emerytalna | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 POLSKA GRUPA EMERYTALNA SGH – POLISH PENSION GROUP SGH

 
​Polska Grupa Emerytalna SGH (Polish Pension Group SGH, PPG-SGH) jest inicjatywą osób zajmujących się problematyką emerytalną, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misją jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekście celów społecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym, w perspektywie dłuższej niż kadencja polityczna. Metody działania: 
  • ​badania naukowe własne oraz realizowane we współpracy z ośrodkami naukowymi z całego świata;
  • publikowanie w renomowanych czasopismach naukowych polskich oraz międzynarodowych;
  • udział w dyskusji publicznej dotyczącej systemów emerytalnych, rynku pracy oraz polityki społecznej;
  • uczestniczenie w różnych formach edukacji publicznej w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego.
 

 Informacje

 

Seminarium naukowe nt. fundamentów systemu emerytalnego

13 lutego 2018 r. Marek Góra wygłosił wykład na 154. seminarium mBank-CASE pt. System emerytalny w Polsce – gdzie jesteśmy i co dalej. Poniżej publikujemy zapis wystąpienia. Marek Góra, System emerytalny w Polsce – gdzie jesteśmy i co dalej, wystąpienie na 154. seminarium mBank-CASE, 13.02.2018, Bankier TV, https://bankier.tv/gospodarka/154-seminarium-mbank-case-4942/

więcej

System emerytalny w Polsce - kilka istotnych uwag

Dyskusja na temat systemu emerytalnego w wielu przypadkach odrywa się od rzeczywistości. Proponowane są nielogiczne i potencjalnie nieefektywne zmiany w istniejącym systemie emerytalnym. Wynikają one po części z niezgodnych z rzeczywistością wyobrażeń o systemie emerytalnym. Dlatego w załączonym tekście dzielę się zwięzłym opisem tego, co powinno być brane pod uwagę w dyskusji na temat systemu emerytalnego i jego kondycji.

więcej

PPG-SGH współorganizuje merytorycznie konferencję w Rzymie

W dniach 5-6 października 2017 r. odbywa się w Rzymie konferencja "Non-financial Defined Contribution Schemes (NDC): Facing the Challenges of Marginalization and Polarization in Economy and Society". Jest to trzecia w cokilkuletnim cyklu konferencja na temat NDC. PPG jest jej uczestnikiem i merytorycznym współorganizatorem.

więcej

Seminarium naukowe nt. fundamentów systemu emerytalnego

13 lutego 2018 r. Marek Góra wygłosił wykład na 154. seminarium mBank-CASE pt. System emerytalny w Polsce – gdzie jesteśmy i co dalej.

więcej

System emerytalny w Polsce - kilka istotnych uwag

Dyskusja na temat systemu emerytalnego w wielu przypadkach odrywa się od rzeczywistości. Proponowane są nielogiczne i potencjalnie nieefektywne zmiany w istniejącym systemie emerytalnym. Wynikają one po części z niezgodnych z rzeczywistością wyobrażeń o systemie emerytalnym. Dlatego w załączonym tekście dzielę się zwięzłym opisem tego, co powinno być brane pod uwagę w dyskusji na temat systemu emerytalnego i jego kondycji.

więcej

dr Rutecka-Góra otrzymała grant NCN

Dr Joanna Rutecka-Góra otrzymała grant NCN na badanie przejrzystości, zrozumiałości i efektywności indywidualnych produktów emerytalnych. Projekt reazlizowany będzie przez interdyscyplinarny zespół naukowców.

więcej