Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Członkowie
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 członkowie

 
Polska Grupa Emerytalna SGH (Polish Pension Group SGH, PPG-SGH) jest inicjatywą osób zajmujących się problematyką emerytalną, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej. Instytucjonalnie PPG-SGH działa w ramach SGH, ale nie jest formalnie związana z którąkolwiek z jej jednostek. 

 
PPG-SGH została powołana przez grono sześciorga założycieli: Agnieszkę Chłoń-Domińczak, Marka Górę, Igę Magdę, Joannę Rutecką, Annę Ruzik-Sierdzińską, Dariusza Stańko - osoby, które od długiego czasu zajmują się problematyką emerytalną, rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, są autorami lub współautorami książek (publikowanych w Polsce i na świecie) oraz licznych artykułów w znaczących międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych, a także są od lat zaangażowane w debatę publiczną w Polsce i za granicą. PPG-SGH jest otwarta na współpracę wewnątrz SGH i poza nią.
 
 
 
 
 

 Aktualny skład grupy