Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr Anna Ruzik-Sierdzińska
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Profil badawczy

 

Anna Ruzik-Sierdzińska ukończyła Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2020 r. uzyskała także tytuł dr hab. w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Obecnie pracuje w Katedrze Ekonomii I SGH. W pracy naukowej zajmuje się systemami zabezpieczenia społecznego oraz rynkiem pracy. Współpra​cowała m.in. z CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, OECD, Bankiem Światowym, UNDP, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

 
 
 

 dr hab. Anna Ruzik-Sierdzińska