Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr hab. Iga Magda - Projekty badawcze
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Projekty badawcze

 

projekty trwające:

  • „Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn” (NCN OPUS, kierowniczka projektu, 2018-2021)
  • „System prognozowania polskiego rynku pracy (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; kierowniczka projektu, 2018-2021)
  • „Youth Employment PartnerSHIP - badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech (grant EEA, kierowniczka projektu, 2018-2021)
  • „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”.
 
projekty zakończone:
  • „Luka płacowa kobiet i mężczyzn w ujęciu kohortowym” (NCN Sonata Bis, kierowniczka projektu, 2014-2018)
  • NEUJOBS - labour market in 2025; (7. Program Ramowy/MNiSW, kierowniczka zadania badawczego, 2011 – 2015)
  • Uwarunkowania decyzji edukacyjnych (SGH, 2012-2015)
  • „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” (2017)
 
 
 

 dr hab. Iga Magda