Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr Ewa Gałecka-Burdziak - Dydaktyka
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Oferta dydaktyczna

 

oferta dydaktyczna:​

 • 110500-1792 - Mikroekonomia I / 110501-1792 – Microeconomics I
 • 112000-1792 - Proseminarium z metodyki studiowania​ / 112001-1792 Academic Studies' Methodology
 • 130090-1792 - Wprowadzenie do ekonomii pracy​
 • 222090-1792 - Ekonomia menedżerska
 • 222110-1792 - Ekonomia pracy / 222111-1792 – Labour Economics
 • 230150-1792 - Aplikacyjna ekonomia pracy​
 • 231670-1281 - Konwersatorium z ekonomii

seminaria dyplomowe:

 • 190001​-1792 ​seminarium licencjackie
 • 290001-1792 seminarium magisterskie

tematyka prac dyplomowych:
 • ekonomia pracy
 • aktywność zawodowa ludności 
 • bierność - przyczyny dezaktywizacji zawodowej ludności 
 • bierność - jak zwiększyć aktywność zawodową ludności​
 • bezrobocie
 • czas trwania bezrobocia
 • bezrobocie a wolne miejsca pracy 
 • aktywna i pasywna polityka rynku pracy 
 • zasiłki dla bezrobotnych
 • instytucje rynku pracy
 • nierówności dochodowe
 • polityka społeczna


 
 
 

 dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH