Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Dariusz Stańko Dydaktyka
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Dydaktyka

 

Uwaga: w semestrze zimowym 2013/14 nie będę prowadził wykładów i seminariów.

 
Studia I stopnia:
  • 137020-0531 Fundusze inwestycyjne i emerytalne
  • 137021-0531 Pension and Investment Funds
  • 121350-0531 Systemy emerytalne
  • 110551-0288 Economic and Social Policy

Studia II stopnia:
  • 222070-0531 Ekonomia emerytalna
  • 220430-0531 Portfel inwestycyjny
  • 237430-0531 Zarządzanie ryzykiem    
  • 237310-0567 Zarządzanie zmianą

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium):

  • 195611-0531  [LIC ST] [LIC POP] 
  • 295611-0531  [MGR ST]


Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

Fundusze emerytalne. Reformy/systemy emerytalne. Ocena efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych. Ocena efektywności inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Oszczędzanie na emeryturę. Teoria finansów a oszczędzanie długoterminowe. Fundusze domyślne (default) w pracowniczych planach emerytalnych. Multifundusze.  Alokacja aktywów inwestorów instytucjonalnych. Ubezpieczenia emerytalne. Rynek wypłat (renty dożywotnie, wypłaty programowane, inne produkty). Finanse behawioralne w kontekście oszczędzania na emeryturę. Zarządzanie ryzykiem.


 
 
 

 dr Dariusz Stańko