Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Ewaluacja : Zespół ds. ewaluacji
Ewaluacja
 

 Zespół ds. ewaluacji

 
Decyzją Rektora nr 87 z dnia 11 września 2020 r. został powołany Pełnomocnik Rektora do spraw parametryzacji dyscyplin naukowych dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH.

Do zadań pełnomocnika należy:
 1. kierowanie pracami Komisji Rektorskiej do spraw przygotowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do procesu parametryzacji dyscyplin naukowych;
 2. przygotowywanie, w oparciu o zalecenia zgłoszone przez odpowiednie podmioty delegowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, indywidualnych rekomendacji działań jakie mus podjąć pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczniw celu zwiększenia jakości swojego dorobku naukowego i poprawy oceny parametrycznej dyscyplin naukowych,w których prowadzą działalność naukową;
 3. bieżąca współpraca w sprawach dotyczących parametryzacji dyscyplin naukowych z:
a)podmiotami, o których mowa w pkt 2,
b)prorektorem właściwym do spraw nauki,
c)dziekanami kolegiów,
d)Działem Nauki.

Decyzją Rektora nr 86 z dnia 11 września  2020 r.  została powołana Komisja Rektora do spraw przygotowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do procesu parametryzacji dyscyplin naukowych.
 
W skład Komisji wchodzą: 
 
 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH – przewodniczący Komisji
 • mgr Katarzyna Gralewska – sekretarz Komisji
 • prof. dr hab. Jerzy Menkes;
 • ​       dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH;
 • ​​ ​      dr hab. Joanna Dominowska, prof. SGH
 • dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH;
 • dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH;
 • dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH;
 • dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH;
 • dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH;
 • dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH;
 • dr hab. Barbara Ocicka;
 • dr Anita Abramowska-Kmon;
 • dr Przemysław Biskup;
 • dr Adam Karbowski;
 • dr Piotr Karwat;
 • dr Adam Rogoda;
 • dr Jolanta Turek;
  
Do zadań Komisji należy:
 • dokonywanie cyklicznych analiz dorobku naukowego pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej,
 • udzielanie pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym właściwego kolegium (w zakresie określonej dyscypliny naukowej) stosownych wyjaśnień dotyczących ich dorobku naukowego związanego z procesem parametryzacji;
 • bieżące wspieranie w procesie optymalizacji dorobku naukowego pracowników właściwego kolegium (w zakresie określonej dyscypliny naukowej);
 • bieżąca współpraca z dziekanami właściwych kolegiów w zakresie realizacji optymalizacji dorobku naukowego pracowników danego kolegium;
 • bieżąca współpraca z Działem Nauki w zakresie realizacji optymalizacji dorobku naukowego pracowników danego kolegium.
 
W przypadku pojawienia się  pytań i wątpliwości lub potrzeby konsultacji, wsparcie zapewnią pracownicy Działu Nauki oraz odpowiedni członkowie Zespołu ds. Parametryzacji wg klucza kolegialnego i dyscypliny. Poniżej przekazuję Państwu skład Zespołu.
Dyscyplina „ekonomia i finanse”:
 
1.            dr Anita Abramowska-Kmon (KAE),
2.            dr Adam Rogod (KES),
3.            dr Adam Karbowski (KGŚ),
4.            dr Jolanta Turek (KNOP),
5.            prof. Marietta Janowicz-Lomott (KZiF).
 
Dyscyplina „nauki o zarządzaniu i jakości:
 
1.            prof.  Tymoteusz Doligalski (KAE),
2.            prof.  Izabela Kowalik (KGŚ),
3.            prof. Barbara Ocicka (KNOP),
4.            prof. Wioletta Mierzejewska (KZiF).
 
Dyscyplina „nauki o polityce i administracji”:
 
1.            prof. Urszula Kurczewska (KES),
2.            prof. Paweł Kubicki (KES),
3.            dr Przemysław Biskup (KGŚ).
 
Dyscyplina „nauki prawne”:
 
1.            prof. Dominik Gajewski (KES),
2.            prof. Jerzy Menkes (KGS),
3.            dr Piotr Karwat (KNOP),
4.            prof. Tomasz Siemiątkowski (KZIF).