Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Ewaluacja : Oświadczenia pracowników
Ewaluacja
 

 Oświadczenia pracowników

 
Pracownik prowadzący działalność naukową – Zgodnie z Ustawą (art. 265 ust. 5 i 13; art. 343 ust. 7 i 8) – składa trzy rodzaje oświadczeń, które mają znaczenie dla ewaluacji zatrudniającego go podmiotu:
  • Oświadczenie osoby prowadzącej działalność naukową i osoby biorącej udział w działalności naukowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje - pobierz
oświadczenie o dyscyplinie  - plik WORD
  • Oświadczenie pracownika upoważniające Szkołę Główną Handlową w Warszawie do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w danej dyscyplinie czyli tzw. liczby N- pobierz 
oświadczenie o liczbie "N" - plik WORD​
  • oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania jego osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin
Pracownik składa także oświadczenie o posiadanym numerze elektronicznego identyfikatora ORCID (format doc.) - pobierz
 

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 343 ust. 7 ustawy 2.0, zgodnie z którym osoba prowadząca działalność naukową składa Rektorowi oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie należy złożyć w każdym podmiocie, w którym osoba jest zatrudniona. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę 2.0, oświadczenie po raz pierwszy należało złożyć w terminie do 30 listopada 2018 roku (art. 219 ust. 11 ustawy wprowadzającej ustawę 2.0). Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 343, ust. 10 ustawy 2.0).
 
Oświadczenie można składać nie częściej niż raz na dwa lata (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0). Zmiana reprezentowanej dyscypliny będzie możliwa najwcześniej dwa lata od złożenia oświadczenie.
 
Osoba prowadząca działalność naukową może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona (art. 343 ust. 7 ustawy 2.0).
 

Oświadczenie upoważniające podmiot do zaliczenia pracownika do liczby "N"

Oświadczenie składa się na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, w celu ustalenia tzw. liczby N. Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z art. 256 ust 5, zgodnie z którym pracownik składa oświadczenie upoważniające zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby N. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach wykazanych w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie. Zgodni z przepisami wprowadzającymi ustawę 2.0 pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2018 roku (art. 219 ust 10 przepisów wprowadzających ustawę 2.0). Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony (art. 265 ust 5
Oświadczenie ma charakter bezterminowy, jednak w przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie (art. 265 ust 5).
 
Dodatkowe wytyczne:
  • Pracownik może zadeklarować, że reprezentuje jedną lub dwie dyscypliny
  • Pracownik przypisany do dwóch dyscyplin deklaruje również  jakie jest jego zaangażowanie w działalność naukową w danej dyscyplinie wyrażone w procentach; procenty powinny sumować się do 100.
  • W przypadku nowo zatrudnionych pracowników pierwsze oświadczenia składane są w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia, nie później niż 31 grudnia roku zatrudnienia. Pracownik może złożyć oświadczenia, w którym zmienia reprezentowaną przez siebie dyscyplinę lub dyscypliny nie częściej niż raz na 2 lata.
  • W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie. Oświadczenia wygasają z chwilą ustania stosunku pracy.
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE REKTORA NE 61 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji przez osoby prowadzące działalność naukową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązku posiadania numeru elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID