Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Ewaluacja : Wykaz czasopism i wydawnictw
Ewaluacja
 

 Wykaz czasopism i wydawnictw

 
Na liście wydawców opublikowanej w komunikacie MNiSW z dnia 29.09.2020 znajdują się wydawnictwa krajowe i zagraniczne podzielone na dwa poziomy: pierwszy i drugi zgodnie z oceną prestiżu wydawcy.
Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
Zgodnie z projektem rozporządzenia o ewaluacji za publikację monografii/redakcję monografii/rozdziału w monografii można uzyskać odpowiednio 300/150/75 pkt w dziedzinach HST w wydawnictwach z poziomu drugiego, 200/100/50 pkt w pozostałych dziedzinach w wydawnictwach z poziomu drugiego, 100/20/20 pkt w dziedzinach HST w wydawnictwach z poziomu pierwszego, 80/20/20 pkt w pozostałych dziedzinach nauki w wydawnictwach z poziomu pierwszego.


________________________________________________________________________
Na liście znajdują się czasopisma wraz z przypisaną dyscypliną naukową oraz punktami.
Za publikację artykułu w czasopismach z powyższej listy od 2019 roku są przydzielone punkty od 20 do 200, w zależności od prestiżu czasopisma. Czasopismom z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz zagranicznym czasopismom wyselekcjonowanym z bazy ERIH+ przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych przypisano wyjściową wartość punktową w wysokości 20 punktów. Czasopisma poza listą MNiSW będą punktowane ryczałtem w wysokości 5 pkt.
  

Wyszukiwarka  czasopism od 2019 roku

__________________________________________________________
MNiSW opublikowało wyniki konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Czasopisma z listy zostaną wciągnięte na listę czasopism MNiSW. Za publikację w czasopiśmie zakwalifikowanym do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” zostanie przyznane 20 pkt. Spośród czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na liście są następujące tytuły:  Biblioteka Regionalisty, Ekonometria, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Informatyka Ekonomiczna.

___________________________________________________________

Liczbę punktów przyznawanych za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017 - 2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w Komunikacie Ministra z dnia 25 stycznia 2017 r. 
  • Wykaz czasopism _Część_A - pobierz
  • Wykaz czasopism _Część_B - pobierz
  • Wykaz czasopism _Część_C - pobierz