Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Ewaluacja : Akty prawne i przydatne linki
Ewaluacja
 

 Akty prawne

 
Ustawa ‐ Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018, poz. 1669, art. 322–324) - pobierz

 
Ustawa 2.0 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018, poz. 1668, art. 265–274) - pobierz
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych - pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z dnia 16 listopada 2018, poz. 2152) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z dnia 28 lutego 2019, poz. 392)  - pobierz

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (czasopisma z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” otrzymują 20 pkt za lata 2019-2020. Czasopisma poza listą MNiSW będą punktowane ryczałtem w wysokości 5 pkt. ) - pobierz

Komunikat Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - pobierz


 
 

 Przydatne linki

 
CZASOPISMA

  • Wykazy czasopism w ewaluacji za lata 2017-2018
    Liczbę punktów przyznawanych za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017 - 2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w Komunikacie Ministra z dnia 25 stycznia 2017 r.

              Wykaz czasopism _Część_A - pobierz
              Wykaz czasopism _Część_B - pobierz
              Wykaz czasopism _Część_C - pobierz

 


 

Prezentacje MNiSW

Ewaluacja - pobierz prezentację

Ewaluacja – sloty – slajdy dodatkowe - pobierz prezentację

O czym myśleć pisząc artykuł - praktyczne rady Wydawnictwa Taylor & Francis

Zapraszamy do przeczytania ciekawego materiału, z którego dowiedziecie się Państwo jakich zasad należy przestrzegać pisząc artykuł w czasopiśmie naukowym wraz z najlepszymi i przydatnymi radami dotyczącymi tworzenia artykułu - tekst wart przeczytania
 
 

 Wyszukiwarki

 
 

 PBN-ORCID-POL-on

 
 

 kalkulator slotów

 
Korzystając z Kalkulatora Slotów można łatwo obliczyć sloty publikacyjne (udziały jednostkowe).

Liczba publikacji pracownika prowadzącego działalność naukową, która jest brana pod uwagę w ewaluacji 2017-2020 jest ograniczona przez 4 sloty publikacyjne. Czym wyżej punktowane sloty tym lepiej.