Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Czasopisma naukowe : Czasopisma naukowe | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Czasopisma naukowe
 

 czasopisma naukowe ujęte w wykazie czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r.

 
Lp.

Tytuł czaspisma​

Jednostka organizacyjna​

Rok powstania​​

Numer ISSN/eISSN

Redaktor naczelny

Skład redakcji

​Skład rady naukowej

Częstotliwość 
wydawania
​Punktacja według wykazu czasopism naukowych MEiN z dnia 1.12.2021r.
Bazy danych
​1. International Journal of Management and Economics​ ​​Kolegium Gospodarki Światowej ​1997 ​2299-9701

online: 2543-5361
​Adam Szyszka ​Adam Szyszka, Krzysztof Falkowski, Anna Napiórkowska, Adam Karbowski ​Jacek Prokop,
Tomasz Gołębiowski,
Sándor  Kerekes,
Bożena Leven,
Rajiv Mehta,
Mariusz Próchniak
Katharine Rockett,
Ryszard Rapacki,
Manuchehr Shahrokhi,
Jian Shi,
Meir Statman,
Theo Vermaelen,
Christine Volkmann,
Charles V. Wait,
Marzanna Witek-Hajduk,
Ralf Zurbrugg
​kwartalnik 100​ ​​Arianta, ​BazEkon, BazHum, Baidu Scholar, Cabell's Whitelist, CEJSH, CNKI Scholar, CNPIEC, Dimensions, DOAJ, EBSCO Discovery Service, EBSCO (relevant databases), EconBiz, ECONIS, EconLit, Genamics JournalSeek, Google Scholar,  Index Copernicus, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), Microsoft Academik, MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), POL-index,  Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, RePEc, Sherpa/RoMEO, Summon (ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, Web of Science - Emerging Sources Citation Index,  WorldCat (OCLC)​​
​2. Gospodarka Narodowa.The Polish Journal of Economics ​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​1931 ​0867-0005​

online: 2300-5238

​Marek Gruszczyński​ ​Marek Gruszczyński,
Jakub Growiec,
Grzegorz Konat
​Nicola Acocella, ​​
Maria Aluchna,
Katarzyna Bachnik,
Marek A. Dąbrowski,
Lukasz Drozd,
Paweł Dziewulski,
Bogusław Fiedor,
Marian Gorynia,
Alfred A. Haug,
Marcin Kacperczyk,
Jeffrey Kline,
Michał Konopczyński,
Robert Korajczyk,
Joanna Kotowicz-Jawor,
Oskar Kowalewski,
Eugeniusz Kwiatkowski,
Maria Lissowska,
Władysław Milo,
Witold M. Orłowski,
Jerzy Osiatyński,
Pascal Petit,
Leonid Polishchuk,
Jacek Prokop,
Krzysztof Pytka,
Marek Rocki,
Tadeusz Smuga,
Jacek Szlachta,
Andrzej Sznajder,
Timo Teräsvirta, ​
Emilia Tomczyk,
Howard R. Vane,
Aleksander Welfe,
Rafał Weron,
Bartosz Witkowski,
Anna Zielińska-Głębocka
​kwartalnik 70​ ​Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, EBSCO, BazEkon, CEEOL, CEJSH, AgEcon, Index Copernicus, RePEc, Goo​gle Scholar, DOAJPBN, AgEcon, Biblioteka Nauki
​3. Studia Demograficzne​
​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​​1963 ​​0039-3134

online: 2300-2549
Anita  Abramowska-Kmon ​Anita Abramowska-Kmon,
Zuzanna Brzozowska,
Milena Chełchowska,
Grażyna Dehnel,
Agnieszka Fihel,
Martin Kreidl,
Anna Kurowska,
Monika Mynarska,
Beata Nowok,
Beata Osiewalska,
Wiktoria Wróblewska
Jakub Bijak,
Piotr Błędowski,
Agnieszka Chłoń-Domińczak,
Dariusz Chojecki,
Andreas Edel,
Elżbieta Gołata (Kierownik),
Agata Górny,
Jolanta Grotowska-Leder, 
Irena E. Kotowska,
Jolanta Kurkiewicz,
Ireneusz Kuropka,
Aušra Maslauskaitė,
Anna Matysiak,
Daniela Szymańska,
Bogdan Wojtyniak​
​półrocznik 70
Copernicus, CEJSH IC Journal Master List, BazEkon, PBN, Bibliografia Geografii Polskiej
 
​4. E-mentor ​Centrum Otwartej Edukacji​ ​2003 ​​1731-6758

online: 1731-7428
​Marcin Dąbrowski ​Marcin Dąbrowski, Małgorzata Marchewka, 
Maria Zając, 
Katarzyna Majewska,
Irena Kasperowicz-Ruka,
Piotr Gęca,
Krzysztof Kalamus, Łukasz Tulik
​Maria Aluchna,
Piotr Bołtuć,
Ilona Buchem,
Wojciech Dyduch, 
Charles Dziuban,
Luciano Floridi,
Andrzej J. G​apiński,
Andrzej Kononowicz,
Jan Kruszewski,
Frank McCluskey,
Marcin Piekarczyk,
Sandeep Raha,
Marek Rocki,
Waldemar Rogowski,
Maria Romanowska,
Piotr Wachowiak
​dwumiesięcznik 40​ ​ESCI (Web of Science Emerging Sources Citation Index), BazEkon, CEJSH, EBSCO, CEEOL, POL-index, Index Copernicus Journals Master List, EuroPub 
5.​​ Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
​2006 ​1896-656X

online: 2719-3276
​Dorota Ciesielska-Maciągowska ​Dorota Ciesielska-Maciągowska,
Paweł Dec,
Jacek Wysocki,
Alicja Kołodko,
Katarzyna Majchrzak,
Jerzy Witold Pietrewicz,
Waldemar Rogowski, Ilona Jastrzębska
​Roman Sobiecki,
Laszlo Csaba,
Marian Gorynia,
Joze Gricar,
Waldemar Karwowski,
Dawid Klimczak,
Kazimierz Kuciński,
Monika Marcinkowska,
D. Mario Nuti, Małgorzata Poniatowska-Jaksch,
Vitalija Rudzkiene,
Israel Spiegler,
Keijo Virtanen
kwartalnik​
40 ​BazEkon, CEJSH, ERIH PLUS, Google Scholar,
Index Copernicus, CEEOL
​6. ​​Analizy i Studia CASP ​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne​ ​2016 ​2451-0203

online: 2451-0475
​​​Dominik Gajewski ​​Dominik Gajewski,
Grzegorz Gołębiowski, Adam Olczyk​
​Jasna Bogovac,
Wiesław Czyżowicz,
Leonard Etel,
Jan Głuchowski,
Kamilla Marchewka-Bartkowiak,
Sebastian Skuza,
Gennady M. Brovka, Emilia Campeanu,
Viktor Chentsov,
Anatol Francuz,
Dmitriy Galushko,
Danylo Getmantsev,
Andrew Grainger,
Bartosz Makowicz,
Vladimir Mantusov,
Santiago Ibanez Marsilla,
Petr Mrkyvka,
Michal Radvan,
Ona Grazhina Rakauskiene,
Marina V. Sentsova,
David Widdowson,
Hans-Michael Wolffgang
​półrocznik 40 ​ICM, BazEkon,CEJSH,
Pol-index, CEON, CEEOL, ERIH PLUS
​7. Organization and Management (Organizacja i Kierowanie) ​Kolegium Zarządzania
i Finansów
​1975​​ ​0137-5466​ ​Maciej Urbaniak ​Agnieszka Sopińska,
Sylwester Gregorczyk,
Marek Ćwiklicki, 
Aldona Glińska-Neweś, 
Karolina Mazur, 
Rafał Mrówka, 
Estera Piwoni-Krzeszowska,
Edyta Rudawska, 
Agata Sudolska, 
Marzena Stor, 
Agnieszka Szpitter, 
Grzegorz Urbanek,
Maciej Urbaniak,
Piotr Wachowiak, 
Anna Wójcik-Karpacz,
Przemysław Zbierowski, 
Bernard Ziębicki
​Bogdan Nogalski,
Ryszard Borowiecki,
Maria Romanowska,
Jan Jeżak,
Andrzej K. Koźmiński,
Kazimierz Krzakiewicz,
Ewa Stańczyk-Hugiet,
Michał Trocki,
Wiktor Askanas,
Tom Bramorski,
Klaus Brockhoff,
Zbigniew J. Czajkiewicz,
Wojciech Dyduch,
William Egelhoff,
Frank Krawiec,
Rainer Marr,
Claude Martin,
Jurij Pawlenko,
Zdenek Soucek,
Norbert Thom
​​kwartalnik 40​ ​CEEOL, BazEkon, POL-index, ICI Journals Master List, Google Scholar
​8. ​​Journal of Management and Financial Sciences ​Kolegium Zarządzania i Finansów ​2008 ​1899-8968

eISSN: 2657-5612
​Ryszard Bartkowiak ​Michał Matusewicz,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Wojciech Pacho,
Piotr Płoszajski,
Tomasz Michalski, Mirosław Szymański,
Beata Połowińska,
Kamila Grzesiak,
Grażyna Komorowska
​Ryszard Bartkowiak,
Michał Matusewicz,
Luisa Anderloni,
Edward Altman,
Erzsébet Czakó,
Paul H. Dembinski,
Ivo Drahotsky,
Mikhail A. Eskindarov,
Jan Głuchowski,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Mirosław Jarosiński,
Jan Komorowski,
Friedrich Schneider,
Biswa Swarup Misra,
Janusz Ostaszewski,
Maria Romanowska,
Piotr Wachowiak,
Voytek Wloch
​kwartalnik ​40 ​CEJSH, Index Copernicus Journals Master List, ​BazEkon, PBN
​9. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów​ ​Kolegium Zarządzania
i Finansów
​1995 ​1234-8872​

eISSN: 2657-5620
​Ryszard Bartkowiak ​Michał Matusewicz,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Wojciech Pacho,
Piotr Płoszajski,
Tomasz Michalski,
Magdalena Białobrzeska-Syta,
Grażyna Komorowska,
Mirosław Szymański
​Ryszard Bartkowiak,
Michał Matusewicz,
Jan Adamczyk,
Stefan Doroszewicz,
Jan Głuchowski,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Jan Komorowski,
Tomasz Michalski,
Zygmunt Niewiadomski,
Janusz Ostaszewski,
Wojciech Pacho,
Piotr Płoszajski,
Maria Romanowska,
Anna Skowronek-Mielczarek,
Teresa Słaby,
Piotr Wachowiak,
Marian Żukowski
​miesięcznik​ ​40 ​CEJSH, Index Copernicus​,
BazEkon
​10. Econometric Research in Finance ​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​2015 ​2451-1935

​online: 2451-2370
​Dobromił Serwa ​Katarzyna Bień-Barkowska, 
Bartosz Gębka,
M
ichał Rubaszek, Bartosz Witkowski
​Martin Bohl,
Janusz Brzeszczyński,
Adam Goliński,
Andreas Stephan
​półrocznik 20​ ​​​Baidu Scholar, BazEkon, CNKI Scholar, CNPIEC - cnpLINKer, DOAJ, EBSCO Discovery, Service, EconLit, Google Scholar, J-Gate, KESLI-NDSL, MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), Primo, Central (ExLibris), ReadCube, RePEc, Semantic Scholar, Summon (ProQuest), TDOne (TDNet), WanFang Data, WorldCat (OCLC)
​11. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów

Education of Economists and Managers​
​Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ​2005 ​1734-087X ​Agnieszka Wojtczuk-Turek​ ​Agnieszka Wojtczuk-Turek​, 
Hanna Kinowska,
Rafał Łabędzki,
Katarzyna Mikołajczyk​, Anna Biłyk
​Piotr Błędowski,
Christina Ciecierski,
Małgorzata Czerska,
Małgorzata Gableta,
Vladimiras Gražulis,
Boguslavas Gruževskis,
Zsuzsanna Győri,
Mirjami Ikonen,
Marta  Juchnowicz,
Hanna Karaszewska,
Stanisław Konarski,
Anna Lipka,
Csaba Makó,
Alicja Miś,
Józef Orczyk,
Piotr Płoszajski,
Maria Romanowska,
Steen Erik Navrbjerg,  Monika Podkowińska,
Giovanni Schiuma,
Tojo Thatchenkery
​kwartalnik​ ​20 ​CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, BazEkon, Index Copernicus​
​12. Studia z Polityki Publicznej​

Public Policy Studies​
​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne ​2014 ​2391-6389

eISSN: 2719-7131
​Andrzej Zybała​ ​Andrzej Klimczuk,
Anna Anetta Janowska, Dorota Konopka, Krzysztof Księżopolski, Paweł Kubicki,
Paulina Legutko-Kobus, Jan Misiuna,
Benedykt Opałka,
Anna Visvizi
​Artur Nowak-Far, Włodzimierz Anioł,
Piotr Błędowski,
Joan DeBardeleben, Lisbeth Maria Fagerström,
Elżbieta Firlit,
Carlos Flores,
Anna Frajlich-Zając, Anastazja Gajda, Jolanta Gładys-Jakóbik, Krzysztof Jasiecki, Violetta Korporowicz, Krzysztof Kozłowski, Ján Lid'ák,
Tatjana Muravska, Joanna Nowicka, Jerzy Oniszczuk, Piotr Ostaszewski, Ryszard Szarfenberg, Jerzy Woźnicki
​kwartalnik ​20 ​CEEOL, CrossRef, CEJSH, Biblioteka Nauki CEON, BazEkon, ERIH PLUS, Google Scholar, ICI World of Journals, DOAJ, Semantic Scholar, PBN, Mir@bel, JUFO, RePEc, BASE, Gale Cengage - Gale Academic OneFile, J-Gate, SSOAR, CNKI, OpenAIRE, CORE, Lens, Dimensions, Scite, Scilit, EZB, ResearchGate, Baidu Scholar, KOAR, POLLUX, Integrum World Wide, Paperity, EBSCO Discovery Service, ISIDORE​
13. Warsaw Forum of Economic Sociology​ ​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne​ ​2010 ​ 2081-9633​ ​Juliusz Gardawski ​Juliusz Gardawski,
Jan Czarzasty,
David Ost,
Guglielmo Meardi,
Horacy Dębowski,     Anna Kozłowska,
Krzysztof Kozłowski,
Czesława Kliszko​
​Sabina Avdagic,
Katharina Bluhm,
Jarosław Górniak,
Urszula Grzelońska,
Bela Greskovits​, 
Jerzy Hausner,
Krzysztof Jasiecki,
Wiesława Kozek,
Jolanta Kulpińska,
Kazimierz Starzyk,
Witold Morawski,
Maria Nawojczyk,
Wojciech Pacho,
Bazyli Samojlik,
Andrzej Sławiński,
Mieczysław Socha,
Zbigniew Staniek,
Urszula Sztandar-Sztanderska,
Rafał Towalski,
Vera Trappmann
​półrocznik ​20​ ​BazEkon, Index Copernicus,
EconBiz, POL-index, ICI World Journal, CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL Central and Eastern European Online Library​
 
 

 czasopisma naukowe nieujęte w wykazie czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r.

 

Lp. Ty​tuł czasopisma​ Jednostka organizacyjna​ Rok  powstania Numer ISSN/eISSN​ Redaktor naczelny​ Skład redakcji Skład rady naukowej​ Częstotliwość wydawania​ Liczba punktów           Bazy danych​
​1. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych ​Kolegium Analiz Ekonomicznych​ ​1994 ​1232-4671 ​Joanna Plebaniak ​Joanna Plebaniak,
Elżbieta Adamowicz,
Ahnieszka-Chłoń-Domińczak,
Piotr Ciżkowicz,
Beata Czarnacka-Chrobot,
Marek Góra,
Jakub Growiec,
Andrzej Kobyliński,
Maria Podgórska,
Honorata Sosnowska
​Leszek Balcerowicz,
Cloud Makasu,
Tomasz Panek,
Narcyz Roztocki
Agnieszka Rusinowska
​ukazuje się nieregularnie 5​ ​BazEkon, CEJSH, RePEc
​2. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace​ ​Kolegium Ekonomiczno- Społeczne​ ​2010 ​2082-0976​ ​Andrzej Gałązka ​Małgorzata Pawłowska,
Andrzej Gałązka,
Renata Konopka,
Agnieszka Alińska,
Katarzyna Górak-Sosnowska,
Andrzej Krysiak,
Urszula Kurczewska,
Emil Ślązak,
Anna Anetta Janowska,
Anna Jarosz-Nojszewska,
Ewa Jastrzębska,
Radosław Malik,
Rafał Towalski,
Roman Wosiek
​Katarzyna Żukrowska,
Małgorzata Bombol,
Elżbieta Domańska,
Juliusz Gardawski,
Georgios P. Kouretas,
Jost Halfman,
Janusz Kaliński,
Andrzej  Kierczyński,
Adam Kurzynowski,
Ewa Latoszek,
Ján Liďák,
Aleksandr Malko,
Wojciech Morawski,
Joanna Nowicki,
Jerzy Oniszczuk,
Hans-Joachim Paffenholz,
Bogusław Pietrzak,
Vladimír Srb,
Inna Stecenko,
Tadeusz  Szumlicz,
Eduard Tarnawski, Jan Zielonka,
Anna Zorska
​kwartalnik​ 5​ ​BazEkon, BazHum, Index Copernicus International
3. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH​​ ​Kolegium Analiz Ekonomicznych​ (IRG) 1975​ ​0866-9503​ ​Konrad Walczyk ​Konrad Walczyk,
Ewa Ratuszny
​Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Istwán János Tóth​
​2-3 razy
w roku​
​5 ​CEJSH, Index Copernicus, RePEc, BazEkon
​4. Kwartalnik "Trzeci Sektor" ​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2004​ ​1733-2265 Jarosław Greser ​Jarosław Greser,
Lidia Kuczmierowska, Grzegorz Wiaderek
​Ewa Bogacz-Wojtanowska,
Galia Chimiak,
Marcin Dąbrowski,
Petr Fabian,
Agnieszka Golczyńska-Grondas,
Radosław Jasiński,
Tetiana Liakh, Eduard Marček,
Maria Mendel,
Maciej Perkowski,
Marek Rymsza,
Piotr Stec,
Fryderyk Zoll
​kwartalnik 5​
5.​ Kobieta i Biznes (Women and Business) Kolegium Gospodarki Światowej ​ 1993​ 1230-9427​ Ewa Lisowska​ Ewa Lisowska,
Anna Para
Jovina Ang,
Halina Brdulak,
Magdalena Kachniewska,
Bożena Leven,
Jacek Miroński,
Ewa Rumińska-Zimny
1 zeszyt
w roku​
5 ProQuest, EBSCO​, BazEkon
​6. Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
​Kolegium Zarządzania i Finansów 2015​ ​2449-9374 ​Ewelina Nojszewska ​Sebastian Sikorski
Lidia Dzierżek
​Christina Ciecierski,
Piotr Jaworski,
Jerzy Konieczny,
Andrzej Konieczny,
Andrzej Skrzypacz,
Svietlana Ahiyavets,
Teresa Mróz,
Krzysztof Opolski,
Jacek Osiewalski,
Kazimierz Ryć,
Jan Sobiech,
Jadwiga Suchecka
​rocznik 5​ ​BazEkon
​7. Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej ​Kolegium Zarządzania
i Finansów​
2005 ​1734-1159 ​Marta Kightley​ ​Ryszard Bartkowiak,
Adam Glapiński,
Marta Kightley,
Kazimierz Kloc,
Renata Wojciechowska,
Małgorzata Wojakowska-Żeglińska
​Bogusław Fiedor,
Zyta Gilowska,
Marianna Greta,
Aleksandra Lityńska,
Wacław Stankiewicz, 
Urszula Zagóra-Jonszta,
Jerzy Żyżyński
​dwa razy w roku ​5 ​BazEkon
8.​​ Koniunktura w budownictwie ​ Kolegium Analiz Ekonomicznych (IRG)​​ 1993​ 2392-3695 Konrad Walczyk​

Konrad Walczyk, Maria Podgórska, ​Agnieszka Danelczyk

Elżbieta Adamowicz,Joanna  Klimkowska, Marek Rocki, Marco Malgarini, Gernot Nerb, Ataman Ozyildirim, Janusz Stacewicz, István János Tóth​

kwartalnik​ 5​ BazEkon
9.​ Koniunktura w przemyśle​ Kolegium Analiz Ekonomicznych (IRG)​​​ 1991​ 2392-3687​ Konrad Walczyk​ Konrad Walczyk, Elżbieta Adamowicz,
Anna Jacygrad
Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marek Rocki​,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
István János Tóth​
miesięcznik​ 5​ BazEkon

10.

Koniunktura w handlu ​ Kolegium Analiz Ekonomicznych​​​ (IRG) 1993​ 2392-3709​ Konrad Walczyk Konrad Walczyk, Katarzyna Majchrzak,
Ewa Ratuszny,
Agnieszka Danelczyk​
Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marek Rocki,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
István János Tóth​
kwartalnik​ 5​ BazEkon
11.​ Koniunktura w bankowości ​ Kolegium Analiz Ekonomicznych(IRG)​​​ 1999​ 2392-3733​ Konrad Walczyk

Konrad Walczyk, Stanisław Kluza,
Anna Jacygrad

Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marek Rocki,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
István János Tóth​
kwartalnik​ 5​ BazEkon
12.​ Koniunktura w rolnictwie ​ Kolegium Analiz Ekonomicznych(IRG)​​​ 1992​ 2392-3741 Konrad Walczyk

Konrad Walczyk,
Piotr Szajner,
Anna Jacygrad

Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marek Rocki,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
István János Tóth​
kwartalnik​ 5​ BazEkon
13​.​ Kondycja Gospodarstw Domowych ​​ Kolegium Analiz Ekonomicznych(IRG)​​​ 1992​ 2392-3768 Konrad Walczyk​

Konrad Walczyk, 

Sławomir Dudek,

Grzegorz Konat,

Agnieszka Danelczyk, 


Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz,
István János Tóth​

kwartalnik​ 5​ BazEkon
14. ​Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej ​Kolegium Analiz Ekonomicznych (IRG)  ​1993 ​1428-3255 ​Konrad Walczyk ​Konrad Walczyk, Karolina Konopczak,
Ewa Ratuszny
​Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marek Rocki,
Andrzej Kowalski,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz,
István János Tóth​
​4 razy w roku 5​ ​-
​15. Working Papers (World Economy Research Institute)

Kolegium Gospodarki Światowej (IGŚ)

​ 1998 ​2083-9057 ​Marzenna Anna Weresa Marzenna Anna Weresa​,
Józef Olszyński,
Gunter Heiduk,
Mariusz Jan Radło,
Krzysztof Falkowski,
Arkadiusz Kowalski,
Ewa Sońta-Drączkowska,
Tomasz N. Napiórkowski
​Usha Nair-Reichert,
Arkadiusz Kowalski,
Jürgen Wandel,
Andreas Bielig

​ciągła 5 ​BazHum, BazEkon