Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Czasopisma naukowe : Czasopisma naukowe | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Czasopisma naukowe
 

 Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie Web of Science

 
 
Lp​ Jednostka organizacyjna​​ Rok  powstania​ Rok powstania Numer ISSN Redaktor naczelny​​ Skład redakcji​​ skład rady naukowej Częstotliwość wydawania​
Punktacja wg. wykazu czasopism MNiSW
z dnia 20.12.2019r.

Bazy danych​​
1.​​ E-mentor ​Centrum Otwartej Edukacji​ ​​ 2003 ​1731-6758; online: 1731-7428 ​​Marcin Dąbrowski

Marcin Dąbrowski,
Maria Zając,
Karolina Pawlaczyk,   Joanna Tabor-Błażewicz,
Irena Kasperowicz-Ruka, Katarzyna Jacukowicz,
Paulina Mróz

Kazimierz Kloc,
Maria Aluchna, 
Piotr Bołtuć, 
Ilona Buchem, 
Wojciech Dyduch,
Luciano Floridi, 
Jan Kruszewski, 
Jan Goliński,  
Stanisław Macioł, 
Frank McCluskey, Krzysztof Piech, 
Marek Rocki,   Maria Romanowska,
Waldemar Rogowski,  
Piotr Wachowiak, 
Maria Zając,       
Anna Zbierzchowska  
​5 razy w roku ​​20 ​Web of Science,
BazEkon, CEJSH, CEEOL, Index Copernicus, ESCI
2.​​ Gospodarka Narodowa.The Polish Journal of Economics
​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​ ​1931

​0867-0005​

online:
2300-5238

​Marek Gruszczyński​

Marek Gruszczyński,
Jakub Growiec,
Grzegorz Konat,

​Nicola Acocella,
Katarzyna Bachnik,
Marek A. Dąbrowski, Lukasz Drozd,
Paweł Dziewulski, Bogusław Fiedor,
Marian Gorynia,
Alfred A. Haug,
Marcin Kacperczyk, Jeffrey Kline,
Michał Konopczyński, Robert Korajczyk,
Joanna Kotowicz-Jawor, Oskar Kowalewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Maria Lissowska, Władysław Milo,
Witold M. Orłowski,
Jerzy Osiatyński,
Pascal Petit,
Leonid Polishchuk,
Jacek Prokop,
Krzysztof Pytka,
Marek Rocki,
Tadeusz Smuga,
Jacek Szlachta,
Andrzej Sznajder,
Emilia Tomczyk,
Howard R. Vane,
Aleksander Welfe,
Rafał Weron,
Bartosz Witkowski,
Anna Zielińska-Głębocka

​kwartalnik ​40

Web of Science,   ERIH PLUS,
BazEkon,
CEJSH,
Index Copernicus, RePEc,
DOAJ, Google Scholar

3​​ International Journal of Management and Economics ​Kolegium Gospodarki Światowej ​ ​1997​ ​2299-9701​ ​Adam Szyszka ​ ​Adam Szyszka, Krzysztof Falkowski, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek​ ​Jacek Prokop,
Tomasz Gołębiowski, Sándor Kerekes,
Bożena Leven,
Rajiv Mehta,    Mariusz Próchniak
Katharine Rockett,
Ryszard Rapacki,
Jian Shi,              Meir Statman,      Theo Vermaelen,
Christine Volkmann,
Charles V. Wait,
Marzanna Witek-Hajduk,                 Ralf Zurbrugg
​4 razy w roku ​40 ​Index Copernicus, BazEcon, BazHum, Baidu Scholar,
CEJSH, Celdes, CNKI Scholar,
CNPIEC,
DOAJ,
EBSCO Discovery Service,
Genamics JournalSeek,
Google Scholar,  J-Gate,
Naviga (Softweco),
Primo Central (ExLibris),
ReadCube, RePEc, ResearchGate,
Summon,  TDOne (TDNet),WorldCate (OCLC)
 
 
 

 czasopisma naukowe, które otrzymały finansowanie w ramach programu Wsparcie dla Czasopism naukowych

 L.P. Tytuł czaspisma​ Jednostak organizacyjna​ Rok powstania​​ ​nr ISSN ​Redaktor naczelny ​skład redakcji ​skład rady naukowej ​częstotliwośc wydawania Punktacja wg. wykazu czasopism MNiSW
z dnia 31.07.2019r.
​Bazy danych
​1. Studia Demograficzne ​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​​1963 ​​0039-3134 Anita  Abramowska-Kmon ​Anita Abramowska-Kmon,
Zuzanna Brzozowska,
Grażyna Dehnel,
Agnieszka Fihel,
Martin Kreidl,
Anna Kurowska,
Monika Mynarska,
Beata Nowok,
Beata Osiewalska,
Sylwia Timoszuk,
Wiktoria Wróblewska
Jakub Bijak,
Piotr Błędowski,
Agnieszka Chłoń-Domińczak,
Dariusz Chojecki,
Andreas Edel,
Elżbieta Gołata (Przewodnicząca),
Agata Górny,
Jolanta Grotowska-Leder,
Irena E. Kotowska,
Jolanta Kurkiewicz,
Ireneusz Kuropka,
Aušra Maslauskaitė,
Anna Matysiak,
Daniela Szymańska,
Bogdan Wojtyniak

 ​2 razy w roku ​​20
Copernicus, CEJSH IC Journal Master List, BazEkon, PBN, Bibliografia Geografii Polskiej
 
2.​​ Warsaw Forum of Economic Sociology​ ​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne​ ​2010  2081-9633​ ​Juliusz Gardawski
Juliusz Gardawski,
Jan Czarzasty,
David Ost,
Guglielmo Meardi,
Horacy Dębowski,     Anna Kozłowska,
Katarzyna Górak-Sosnowska,
Krzysztof Kozłowski,
Czesława Kliszko​
​Sabina Avdagic,
Katharina Bluhm,
Jarosław Górniak,
Urszula Grzelońska,
Jerzy Hausner,
Krzysztof Jasiecki,
Wiesława Kozek,
Jolanta Kulpińska,
Kazimierz Starzyk,
Witold Morawski,
Maria Nawojczyk,
Wojciech Pacho,
Bazyli Samojlik,
Andrzej Sławiński,
Mieczysław Socha,
Zbigniew Staniek,
Urszula Sztandar-Sztanderska,
Rafał Towalski,
Vera Trappmann,
Wictor Zhukov
​półrocznik ​20 ​BazEkon, Copernicus,
EconBiz
​3. ​​Analizy i Studia CASP ​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne​ ​2016 ​2451-0203;
online:
2451-0475
​​​Dominik Gajewski ​​Dominik Gajewski,
Grzegorz Gołębiowski,
Tomasz Grzybowski
​Wiesław Czyżowicz,
Leonard Etel,
Jan Głuchowski,
Kamilla Marchewka-Bartkowiak,
Atur Nowak-Far,
Gennady M. Brovka,
Emilia Campeanu,
Viktor Chentsov,
Anatol Francuz,
Dmitriy Galushko,
Danylo Getmantsev,
Andrew Grainger,
Bartosz Makowicz,
Vladimir Mantusov,
Santiago Ibanez Marsilla,
Petr Mrkyvka,
Michal Radvan,
Ona Grazhina Rakauskiene,
Marina V. Sentsova,
David Widdowson,
Hans-Michael Wolffgang
​pólrocznik ​20 ​ICM, BazEkon,CEJSH,
Pol-index, CEON, CEEOL
​4. Studia z Polityki Publicznej​ ​​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne ​2014 ​​2391-6389 ​Andrzej Zybała ​Karolina Malinowska,
Jan Misiuna,
Bogusław Pytlik,
Andrzej Zybała
​​Artur Nowak-Far,
Piotr Błędowski,
Ayse Ayata,
Joan DeBardeleben,
Lisbeth Maria Fagerström,
Jerzy Woźnicki,
Piotr Ostaszewski,
Radovan Vukadinović,
Elżbieta Firlit,
Carlos Flores,
Anna Frajlich-Zając,
Anastazja Gajda,
Jolanta Gładys-Jakóbik,
Violetta Korporowicz,
Krzysztof Kozłowski,
Ján Lidk,
Tatjana Muravska,
Joanna Nowicka,
Jerzy Oniszczuk
​kwartalnik ​20 ​Index Copernicus, BazEcon, BazHum, Baidu Scholar,
CEJSH, Celdes, CNKI Scholar,
CNPIEC,
DOAJ,
EBSCO Discovery Service,
Genamics JournalSeek,
Google Scholar,  J-Gate,
Naviga (Softweco),
Primo Central (ExLibris),
ReadCube, RePEc, ResearchGate,
Summon,  TDOne (TDNet),WorldCate (OCLC)
 
 

 pozostałe czasopisma naukowe

 

Lp. Tytuł czasopisma​ Jednostka organizacyjna​ Rok  powstania Numer ISSN​ Redaktor naczelny​ Skład redakcji Skład rady naukowej​ Częstotliwość wydawania​ Punktacja wg. wykazu czasopism MNiSW
z dnia 31.07.2019r.
Bazy danych​
1​.​ Organization and Management (Organizacja i Kierowanie) ​Kolegium Zarządzania
i Finansów ​
1975​​ ​0137-5466​ ​Maciej Urbaniak
Agnieszka Sopińska,
Sylwester Gregorczyk, 
Marek Ćwiklicki, 
Aldona Glińska-Neweś, 
Karolina Mazur, 
Rafał Mrówka, 
Estera Piwoni-Krzeszowska,
Edyta Rudawska, 
Agata Sudolska, 
Marzena Stor, 
Agnieszka Szpitter, 
Grzegorz Urbanek,
Maciej Urbaniak,
Piotr Wachowiak, 
Anna Wójcik-Karpacz, 
Przemysław Zbierowski, 
Bernard Ziębicki
​Bogdan Nogalski,
Ryszard Borowiecki,
Maria Romanowska,
Jan Jeżak,
Andrzej K. Koźmiński,
Kazimierz Krzakiewicz,
Ewa Stańczyk-Hugiet,
Michał Trocki,
Wiktor Askanas,
Tom Bramorski,
Klaus Brockhoff,
Zbigniew J. Czajkiewicz,
Wojciech Dyduch,
William Egelhoff,
Frank Krawiec,
Rainer Marr,
Claude Martin,
Jurij Pawlenko,
Zdenek Soucek,
Norbert Thom
​kwartalnik 5​ ​CEEOL, BazEkon, POL-index, ICI Journals Master List, Google Scholar​
​2. Journal of Management and Financial Sciences  ​Kolegium Zarządzania i Finansów​ ​2008 ​1899-8968​ ​Ryszard Bartkowiak​ ​Michał Matusewicz,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Wojciech Pacho,
Piotr Płoszajski,
Tomasz Michalski, Anna Karpińska,
Mirosław Szymański

​Ryszard Bartkowiak,
Michał Matusewicz,
Luisa Anderloni,
Edward Altman,
Paul H. Dembinski,
Ivo Drahotsky,
Mikhail A. Eskindarov, Jan Głuchowski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Jan Komorowski,
David Mayes,
Biswa Swarup Misra, Mileti Mladenov,
Janusz Ostaszewski,
Krzysztof Ostaszewski,
Maria Romanowska,
Piotr Wachowiak
​kwartalnik 5​​ ​CEJSH, Index Copernicus​,
BazEkon
3.​ Edukacja Ekonomistów i Menedżerów ​Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie​ ​2005 ​1734-087X​ ​Agnieszka Wojtczuk-Turek​ Agnieszka Wojtczuk-Turek​;
Hanna Kinowska
​Piotr Błędowski, Christina Ciecierski, Małgorzata Czerska, Małgorzata Gableta, Vladimiras Gražulis, Boguslavas Gruževskis, Marta Juchnowicz, Hanna Karaszewska,     Stanisław Konarski,
Anna Lipka,         Csaba Makó,
Alicja Miś,
Józef Orczyk,
Piotr Płoszajski,
Maria Romanowska ​
​kwartalnik 5​​ ​EBSCO, BazEkon, Index Copernicus​
4. ​Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów​
​Kolegium Zarządzania
i Finansów​
​1995 ​1234-8872​ ​Ryszard Bartkowiak​ ​Michał Matusewicz,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Wojciech Pacho,
Piotr Płoszajski,
Tomasz Michalski,
Anna Karpińska,
Julia Konkołowicz-Pniewska
​Ryszard Bartkowiak,
Michał Matusewicz,
Jan Adamczyk,
Stefan Doroszewicz,
Jan Głuchowski,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
Jan Komorowski,
Tomasz Michalski,
Zygmunt Niewiadomski,
Janusz Ostaszewski,
Wojciech Pacho,
Piotr Płoszajski,
Maria Romanowska,
Anna Skowronek-Mielczarek,
Teresa Słaby,
Piotr Wachowiak,
Marian Żukowski​
miesięcznik​ ​5 ​CEJSH, Index Copernicus​,
BazEkon
5. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 2006 1896-656X Dorota Ciesielska-Maciągowska
 
Dorota Ciesielska-Maciągowska,
Paweł Dec,
Jacek Wysocki,
Alicja Kołodko,
Katarzyna Majchrzak,
Jerzy Witold Pietrewicz,
Waldemar Rogowski

Roman Sobiecki,
Laszlo Csaba,
Marian Gorynia,
Joze Gricar,
Waldemar Karwowski,
Kazimierz Kuciński,
Monika Marcinkowska,
D. Mario Nuti,
Vitalija Rudzkiene,
Israel Spiegler,
Keijo Virtanen

kwartalnik​ 5
BazEkon
CEJSH
ERIH PLUS
Google Scholar
Index Copernicus
CEEOL
6.  ​ Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Kolegium Analiz Ekonomicznych​ 1994​ 1232-4671​ Joanna Plebaniak​

Joanna Plebaniak,
Elżbieta Adamowicz, Beata Czarnacka - Chrobot,
Marek Góra,
Jakub Growiec,
Andrzej Kobyliński,
Irena E. Kotowska, 
Maria Podgórska, Honorata Sosnowska,
Janusz Stacewicz​

Leszek Balcerowicz,
Cloud Makasu,
Tomasz Panek,
Narcyz Roztocki
Agnieszka Rusinowska

ukazuje się nieregularnie​ 5
BazEkon, CEJSH,REPEC​
7.​ Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno - Społecznego. Studia i Prace​ Kolegium Ekonomiczno- Społeczne​ 2010​ 2082-0976​ Andrzej Gałązka

Małgorzata Pawłowska
Małgorzata Molęda-Zdziech
Renata Konopka
Katarzyna Górak-Sosnowska
Urszula Kurczewska
Jacek Luszniewicz
Ewa Jastrzębska
Roman Wosiek
Emil Ślązak

Katarzyna Żukrowska
Małgorzata Bombol
Elżbieta Domańska
Juliusz Gardawski
Jost Halfman
Janusz Kaliński
Andrzej Kierczyński
Adam Kurzynowski
Ewa Latoszek
Ján Liďák
Aleksandr Malko
Wojciech Morawski
Joanna Nowicki
Jerzy Oniszczuk
Hans-Joachim Paffenholz
Bogusław Pietrzak
Vladimír Srb
Inna Stecenko
Tadeusz Szumlicz
Eduard Tarnawski
Anna Zorska
kwartalnik​ 5

BazEkon, BazHum,               Index Copernicus International

8​.​ Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH​​ ​Kolegium Analiz Ekonomicznych​ (IRG) 1975​ ​0866-9503​ ​Konrad Walczyk ​Konrad Walczyk,
Janusz Stacewicz,
Ewa Ratuszny
​Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz, Istwán János Tóth​
​2-3 razy
w roku​
​5 ​CEJSH, Index Copernicus,RePEc​,BazEkon
​9. Kwartalnik "Trzeci Sektor" ​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2004​ ​1733-2265 ​Magdalena Arczewska
​Magdalena Dudkiewicz
​Ewa Bogacz-Wojtanowska,
Galia Chimiak,
Marcin Dąbrowski,
Petr Fabian,
Agnieszka Golczyńska-Gronda,
Jarosław Greser,
Radosław Jasiński,
Tetiana Liakh,
Maria Mendel,
Maciej Perkowski,
Marek Rymsza,
Piotr Stec,
Fryderyk Zoll
​kwartlanik 5​
10.​ Kobieta i Biznes (Women and Business) Kolegium Gospodarki Światowej ​ 1993​ 1230-9427​ Ewa Lisowska​ Ewa Lisowska,
Ewa Rumińska-Zimny​
Halina Brdulak,
Ewa Freyberg,
Jacek Miroński,
Bożena Leven
1 zeszyt
w roku​
5 ProQuest, Bazhum,
e-wydawnictwo, EBSCO​
​11. Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
​Kolegium Zarządzania i Finansów 2015​ ​2449-9374 ​Ewelina Nojszewska ​Sebastian Sikorski
Lidia Dzierżek
​Christina Ciecierski,
Piotr Jaworski,
Jerzy Konieczny,
Andrzej Konieczny,
Andrzej Skrzypacz,
Svietlana Ahiyavets,
Teresa Mróz,
Krzysztof Opolski,
Jacek Osiewalski,
Kazimierz Ryć,
Jan Sobiech,
Jadwiga Suchecka
​rocznik 5​ ​BazEkon
12.​ Polityka Gospodarcza

Kolegium Zarządzania
i Finansów​

1999​ 1508-6453​ Marek Chrzanowski

Ludmiła Słobodzian,
Wiktor Bołkunow,
Łukasz Marecki
Adam Czudec,
Henryk Ćwiliński,
Urszula
Kalina- Prasznic,
Roman Kisiel,
Elżbieta Kryńska,
Kazimierz Pająk
-
5
-​
13.​ Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej Kolegium Zarządzania
i Finansów​
2005​ 1734-1159​ Marta Kightley​

Ryszard Bartkowiak,
Adam Glapiński,
Marta Kightley,
Kazimierz Kloc,
Renata Wojciechowska,
Małgorzata Wojakowska-Żeglińska​

Bogusław Fiedor, Marianna Greta,
Aleksandra Lityńska,
Urszula Zagóra-Jonszta,
Jerzy Żyżyński

dwa razy w roku​ 5​ BazEkon
14.​​ Koniunktura w budownictwie ​ Kolegium Analiz Ekonomicznych (IRG)​​ 1993​ 2392-3695 Konrad Walczyk​

Konrad Walczyk, Maria Podgórska,
Małgorzata Krypa​

Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz,
István János Tóth​

 

kwartalnik​ 5​ BazEkon
15.​ Koniunktura w przemyśle​ Kolegium Analiz Ekonomicznych (IRG)​​​ 1991​ 2392-3687​ Konrad Walczyk​ Konrad Walczyk, Elżbieta Adamowicz,
Małgorzata Krypa
Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz,
István János Tóth​
miesięcznik​ 5​ BazEkon

16.

Koniunktura w handlu ​ Kolegium Analiz Ekonomicznych​​​ (IRG) 1993​ 2392-3709​ Konrad Walczyk Konrad Walczyk, Katarzyna Majchrzak,
Agnieszka Danelczyk​
Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz,
István János Tóth​
kwartalnik​ 5​ BazEkon
17.​ Koniunktura w bankowości ​ Kolegium Analiz Ekonomicznych(IRG)​​​ 1999​ 2392-3733​ Konrad Walczyk

Konrad Walczyk, Piotr Białowolski,
Alina Gołębiewska​

Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz,
István János Tóth​
kwartalnik​ 5​ BazEkon
18.​ Koniunktura w rolnictwie ​ Kolegium Analiz Ekonomicznych(IRG)​​​ 1992​ 2392-3741 Konrad Walczyk

Konrad Walczyk,
Piotr Szajner,
Anna Jacygrad

Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Andrzej Kowalski,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz,
István János Tóth​
kwartalnik​ 5​ BazEkon
19.​.​ Kondycja Gospodarstw Domowych ​​ Kolegium Analiz Ekonomicznych(IRG)​​​ 1992​ 2392-3768 Konrad Walczyk​

Konrad Walczyk, Sławomir Dudek,
Alina Gołębiewska​

Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz,
István János Tóth​

 

kwartalnik​ 5​ BazEkon
20. ​Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej ​Kolegium Analiz Ekonomicznych (IRG)  ​1993 ​1428-3255 ​Konrad Walczyk ​Konrad Walczyk, Karolina Konopczak ​Elżbieta Adamowicz,
Joanna Klimkowska, Andrzej Kowalski,
Marco Malgarini,
Gernot Nerb,
Ataman Ozyildirim,
Janusz Stacewicz,
István János Tóth​
​4 razy w roku 5​ ​-
​21. Working Papers (World Economy Research Institute)

​Kolegium Gospodarki Światowej (IGŚ)

​ 1998 ​2083-9057 ​Marzenna Anna Weresa Marzenna Anna Weresa,                    Gunter Heiduk, Mariusz Jan Radło,  Krzysztof Falkowski, Arkadiusz Kowalski, Ewa Sońta-Drączkowska ​Usha Nair-Reichert, Arkadiusz Kowalski, Jurgen Wandel, Andreas Bielig, Cristina Ciecierski ​ciągła 5 ​BazHum, BazEkon
22. Econometric Research in Finance ​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​​2015

2451-1935​online: 2451-2370​​

​Dobromił Serwa

​Katarzyna Bień-Barkowska, Bartosz Gębka, Michał Rubaszek, Bartosz Witkowski

​Martin Bohl​,              Janusz Brzeszczyński, ​Andreas Stephan, Piotr Wdowiński ​półrocznik 5​ ​-