Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Nauka : Granty naukowe dla nauczycieli akademickich w SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Badania i rozwój
 

 Stypendium naukowe - Grant Rektorski

 
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w dotychczasowych zasadach przyznawania grantów naukowych. 
Poniżej nowe akty prawne regulujące stypendia naukowe- grant rektorski:

Stypendium naukowe "Grant rektorski" otrzymują nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po zrealizowaniu szczególnego osiągnięcia naukowego. Tymi osiągnięciami są: 

  • publikacja artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii lub publikacja monografii w uznanym wydawnictwie;
  • uczestnictwo w zespole badawczym, który uzyskał dla SGH wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na swoje projekty
    w jednym roku kalendarzowym,
  • opracowanie projektu i pozyskanie przez kierownika projektu badawczego lub zespół badawczy finansowania dla SGH w konkursie zewnętrznym.


Wnioski o przyznanie grantu naukowego​ należy składać do Działu Nauki.​
Wnioski rozpatrywane są raz na kwartał.


Państwa osiągnięcia w postaci:
- publikacji artykułu w czasopismach najwyzszej kategoriii zamieszczane są na stronie Badania Naukowe
- monografii w uznanym wydawnictwie oraz udziału w projektach zewnętrznych zamieszczane są na stronie Działu Nauki




   
 
 

 badania naukowe